Falun Dafa Minghui.org

Stanovnici Sidneyja i Oklenda pozivaju na okončanje zločina prisilne žetve organa u Kini

(Minghui.org)

Praktikanti Falun Gonga iz cijeloga svijeta neumorno podižu nivo svijesti o brutalnom zločinu kineskog režima koji 17 godina progoni Falun Gong, duhovnu praksu baziranu na načelima Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije. Posebno je u žiži zločin prisilne žetve organa koje režim uzima od zatvorenika savjesti od kojih većinu čine praktikanti Falun Gonga.

Kontinuirani napori praktikanata da razotkriju ove zločine su bili plodonosni, pa su dobili podršku izabranih dužnosnika sa obje strane Atlantskog okeana. Predstavnički dom SAD je 13. juna 2016. godine usvojio rezoluciju H.Res 343, koja osuđuje žetvu organa koju vrši Kineski komunistički režim, a također je više od polovine članova Evropskog parlamenta potpisalo pisanu deklaraciju kojom se traži okončanje ovih zločina.

Na južnoj su hemisferi praktikanti Falun Gonga iz Sidneyja u Australiji i Oklenda na Novom Zelandu značajno prisutni u glavnim gradskim najnaseljenijim kvartovima od kraja 2012. godine, podižući svijest građana o progonu u Kini. Mnogi su lokalni stanovnici pokazali svoju podršku Falun Gongu, poput nedavne kampanje velikih razmjera prikupljanja potpisa na peticiju kojom se od njihovih vlada traži da zauzmu stav protiv kineske zloupotrebe ljudskih prava.

Sidney, Australija

Potpisivanje peticije u Sidneyju kojom se traži prekid kineskog zločina prisilne žetve organa.

Građani Australije su potpisivali dopisnice adresirane na njihove članove parlamenta, od kojih traže da preduzmu akciju za zaustavljanje zločina prisilne žetve organa u Kini.

U glavnim gradskim poslovnim kvartovima, praktikanti su dijelili letke i postavljali oglasne table ističući na njima dokaze za zločine žetve organa koje vrši kineski režim. Nedavna istraživanja su pokazala da je u zadnjih nekoliko godina izvedeno preko milion transplantacija organa, čiji su izvor bili zatvorenici savjesti.

Ljudi su bili šokirani kada su doznali da je u sve to umiješana kineska država i kineska vojska. Mnogi su potpisali dopisnice tražeći time od svojih lokalnih članova parlamenta da preduzmu akciju protiv ovih zločina. Brojni su ljudi zatražili dodatne dopisnice kako bi se njihovi prijatelji i članovi porodice mogli ubrojati u redove pristalica.

Gđa Malanie Fuhrman, koja stanuje u Parramatta okrugu, je osudila zločine i kazala da bi svi trebali ustati i pozvati na kraj ovih zločina. Fuhrman vjeruje kako je ova stvar tijesno vezana za zajednicu i ljudsku savjest.

Grace, stanovnica Ashfield okruga, je kazala da se prisilna žetva organa nikada nije smjela ni desiti. Kazala je da je plakala kada je prvi puta čula za ovo, jer ona zna da su ljudi koji prakticiraju Falun Gong dobri ljudi koji mirno izvode vježbe i meditaciju. Ona je hrabrila praktikante da ove zločine razotkriju putem medija.

Okland, Novi Zeland

Praktikanti Falun Gonga su 6. avgusta 2016. godine u Newmarket parku, koji se nalazi u najnaseljenijem kvartu Oklenda, imali uprizorenje mučenja, kako bi privukli pažnju na zločine žetve organa koji se dešavaju u Kini.

Mnogi su ljudi izrazili svoju podršku i stavili potpis na peticiju kojom se traži okončanje ovih zločina.

Uprizorenje mučenja u Newmarket parku u centru Oklenda, u svrhu razotkrivanja zločina brutalne prisilne žetve organa koju vrši kineski režim.

Mnogi su ljudi stavili potpis na peticiju tražeći okončanje ovih zločina.

Emilio je student na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u o Okelndu. On je preporučio da praktikanti odu u što više zajednica i pomognu ljudima da saznaju za ove zločine. Kazao je da će napori praktikanata definitivno imati aktivnu ulogu u zaustavljanju ovih zločina.

Nikola je sveštenik i on je potpisao peticiju kada je čuo za zločin prisilne žetve organa koji se uzimaju od zatvorenika savjesti. On je izjavio: „To je stvarno loše i nehumano“. Nicolas je pohvalio mirni otpor praktikanata i kazao da će svojim župljanima reći za zločine kineskog režima.

Shelly i njena četveročlana porodica su svi potpisali peticiju. Kazala je da veoma cijeni priliku koja joj je dana da pomogne u zaustavljanju ove nečuvene zloupotrebe ljudskih prava.