Falun Dafa Minghui.org

Slika: Čuvajući Fa u svojem srcu

(Minghui.org)

Napomena: Umjetnik je ranije posjetio pećine Dunhuang, provincija Gansu, i hram Fahai pokraj Pekinga, naslikavši ovo djelo uz pomoć Buddhinih portreta kao model. Umjetnik je slikao kistovima s mineralnim pigmentima, organskim, prirodnim bojama te zlatom, na drvenoj ploči za slikanje. To su tradicionalne tehnike slikanja koje izvorno potječu iz Bizantskog carstva.