Falun Dafa Minghui.org

„Dobrog učitelja nalik vama je teško pronaći“

(Minghui.org)

Ja sam srednjoškolski učitelj u Kini. Falun Gong sam počeo prakticirati u januaru mjesecu 1998. godine. Mjesec dana kasnije, moj rinitis, bronhitis i glavobolje izazvane neurološkim uzrocima, a koje su me mučile godinama, su bili izliječeni.

Što je još važnije, Falun Gong me je naučio principima Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije. Primjenjujući ova načela u svome svakodnevnom životu, nastojim biti skroman i ljubazan prema svim ljudima. Želim sa vama podijeliti dva primjera kako ova načela svakodnevno utiču na moje međuljudske odnose.

Nudim utjehu nasilniku

Jednom je prilikom jedan dječak u školi udario moga sina u glavu tako da mu je pukla koža. Nastavnik me je pozvao. Kada sam stigao u njegovu kancelariju, u njoj sam zatekao svoga sina koji je na glavi imao posjekotinu dugačku dva centimetra koja je još uvijek krvarila. Svi su mi nastavnici savjetovali da pozovem roditelje nasilnika i da zahtijevam da oni odvedu moga sina u bolnicu. Ja sam ostao smiren i tješio ih: „Ovo nije ništa opasno. Moj je sin dobro i povreda se može ovdje sanirati. Nemamo potrebu ići u bolnicu.“

U školu je došla majka drugoga dječaka. Budući se brinula da će morati platiti troškove liječenja moga sina, ona se počela svađati sa nastavnikom, insistirajući da se ne radi o grešci njenog sina. Ja sam joj kazao: „Nemojte se brinuti. Možemo jednostavno otići u obližnju kliniku. Nema potrebe da trošimo novce na glavnu bolnicu.“ Premda su nastavnici insistirali da idemo u glavnu bolnicu, mi smo jednostavno otišli u obližnju kliniku, a ja sam platio sve troškove.

Dječakova je majka bila iznenađena i loše se osjećala. Insistirala je da makar kupi neke grickalice za moga sina. Kazao sam joj: „Nemojte se brinuti. Vaš dječak ovo nije namjerno napravio. Idite k njemu i pokušajte ga utješiti. Nemojte ga plašiti. Pogledajte, on još uvijek plače.“

Zahvalila mi je. Kazao sam joj: „Ja sam praktikant Falun Gonga. Naš nam Učitelj govori kako moramo misliti o potrebama drugih ljudi i da prema njima moramo biti ljubazni. Zato sam u ovom slučaju postupio na ovakav način. Nemojte vjerovati u vladinu propagandu koja kleveće Falun Gong. Falun Gong je dobar.“

Poslije je dječakov otac kupio gomilu poklona i sačekao me na ulazu u moj odsjek. Ja sam ga upitao: „Zar vam vaša supruga nije kazala da sam ja praktikant Falun Gonga?“ Odgovorio mi je potvrdno. Ali smo mi ovo kupili u znak naše zahvalnosti.“

Kazao sam mu: „Sada kada znate da sam ja praktikant Falun Gonga, onda vam treba biti jasno da neću primiti vaše poklone.“ Zašto ih ne vratite ili ih date za užinu vašem sinu?“

Ustvari, oba dječakova roditelja su bili nezaposleni i porodica je imala finansijskih poteškoća. To je bio razlog više za mene da od njih ništa ne uzmem.

Besplatno podučavanje

Danas se u Kini mogu pronaći bezbrojne ponude za podučavanje učenika izvan škole. Mnogi nastavnici zarađuju novac držeći poduku izvan škole. Uobičajena cijena je 100 yuana za jedan sat poduke (oko 17 US$). Ja sam držao poduku velikom broju učenika i pomagao im da uveliko poprave svoje ocjene, ali za to nikad nisam tražio nikakvu nadoknadu. Neki su roditelji željeli da mi plate večeru, ali sam ja uvijek ljubazno odbio njihove ponude.

Ove je roditelje to veoma dirnulo. Mnogi su mi kazali: „Dobrog učitelja nalik vama je veoma teško pronaći.“

Atmosfera u današnjoj Kini je takva da većina ljudi teži za novcem i spremni su učiniti bilo šta samo da zarade novac. Zvuči ludo da bi neko nešto učinio besplatno. Neki su ljudi mislili da sam glup što to radim besplatno. Međutim, kada sam im objasnio Učenje Falun Gonga, onda su me razumjeli. A što je puno važnije, oni su također izmijenili svoj negativan stav prema Falun Gongu.

Jedne sam prilike jednom djetetu pomagao cijelih mjesec dana. Njegove su se ocjene brzo popravile. Na kraju mjeseca je položio veoma važan prijemni ispit i upisao se u višu školu.

Njegova me je majka na zadnjem času poduke upitala koliko mi duguje. Odgovorio sam joj da mi ne duguje ništa. Bila je iznenađena. Mislila je da se samo pretvaram da sam ljubazan, pa me je još jednom upitala koliko naplaćujem za jedan čas. Kazao sam: „Stvarno ne želim nikakav novac. Ja prakticiram Falun Gong. Naš nas Učitelj uči da vodimo računa o drugim ljudima. Vaš je sin imao problema sa školskim radovima. Budući sam nastavnik, želio sam mu u tome pomoći. To nije ništa, a na ništa ne možete staviti karticu sa cijenom.“

Dječakova je majka kazala: „Zar se u današnjem svijetu može pronaći besplatna poduka?“ Onda sam joj puno govorio o Falun Gong učenju i objasnio joj laži koje je vlada izmislila kako bi oklevetala Falun Gong. Na kraju mi je kazala kako je sve razumjela i zahvalila mi se. Kazao sam joj: „Ako stvarno želite iskazati svoju zahvalnost, molim vas da na društvenu mrežu objavite ono što sam vam danas kazao kako bi i vaši prijatelji mogli saznati šta je stvarno Falun Gong.“ Odgovorila mi je da će to sigurno učiniti.

Nakon što je njen sin krenuo u novu školu, njegova me je majka pozvala u lijep restoran što sam ja ponovno ljubazno odbio.

Ja sam samo prosječan praktikant Falun Gonga. A ovakvo ponašanje među praktikantima nije rijetkost.