Falun Dafa Minghui.org

Kineski pravosudni sistem odbija da slijepo slijedi politiku progona, praktikanti oslobođeni bez podnošenja optužbe

(Minghui.org)

Web stranica Minghui.org je izvijestila o seriji skorašnjih slučajeva u kojima su kineski tužioci, sudovi i policijske službe odbili podnijeti tužbe protiv uhapšenih praktikanata Falun Gonga. Ovakvi su slučajevi odraz činjenice da sve više i više sudskih tijela i njihovog osoblja u Kini vide kroz režimsku propagandu i postepeno shvaćaju šta je stvarno Falun Gong – tradicionalna duhovna disciplina utemeljena na načelima Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije.

Kao rezultat miroljubivog otpora praktikanata i strpljivog objašnjavanja principa i koristi od Falun Gonga, kao i ustavne utemeljenosti prava praktikanata na njihovo vjerovanje, mnogi ljudi u sudskom i sistemu provođenja zakona sada prepoznaju da je progon sam po sebi ilegalan. Mnogi su počeli propitivati slijepo slijeđenje brutalne politike progona koji traje već 17 godina, pa su čak počeli i pomagati progonjenim praktikantima.

Nedavni primjeri koje navodimo u nastavku odražavaju ovaj rastući trend, nagovještavajući da se progon dug 17 godina bliži svome kraju.

Sud u Shanxiju je odbacio optužbe, policija je oslobodila praktikanta

Gđa Li Meiling, stanovnica grada Houma u provinciji Shanxi, je 25. septembra 2015. godine bila uhapšena dok je dijelila informativne materijale o progonu Falun Gonga. Lokalni tužilac je izdao formalni nalog za hapšenje 30. oktobra i proslijedio ovaj slučaj lokalnom sudu.

Međutim, lokalni je sud odbio krivično goniti gđu Li. Ni lokalni sudski ured također nije imao interesa da se miješa kada im je tužilaštvo predočilo svoje mišljenje. Tako policija nije imala izbora, osim da retroaktivno odredi šestomjesečni istražni zatvor i da je pusti na slobodu 25. marta 2016. godine.

Praktikant iz Hebeia je pušten bez optužbe

G. Yang, iz provincije Zhangjiakou, Hebei, je 21. oktobra 2015. godine uhapšen dok je sa ljudima razgovarao o progonu Falun Gonga. Policija je zaplijenila njegov automobil i konfiskovala blizu 600 primjeraka Falun Gong informativnih materijala. Nakon hapšenja, gosp. Yang je bio upućen u pritvorni centar u oblasti Wanquan.

Pet su narednih mjeseci porodica gosp. Yanga, njegov advokat i pristalice tražili njegovo oslobađanje. Za vrijeme ovoga perioda, tužilac je dva puta vraćao njegov slučaj policiji, zahtijevajući dodatne dokaze.

Policija nije uspjela pružiti nikakve dokaze da je gosp. Yang naštetio nekom pojedincu ili društvu u cjelini, pa je gosp. Yang oslobođen 30. marta 2016. godine, nakon pet mjeseci provedenih u pritvornom centru.

„Drago mi je da su tužioci u ovom slučaju postupili po svojoj savjesti, umjesto da slijepo slijede politiku progona koja je proširena u cijeloj državi“, kazao je advokat gosp. Yanga, nakon što je on bio pušten na slobodu.

Tužioci iz Liaonionga su odbili podnijeti tužbe

Liu Yanmin i Sun Hongbing iz okruga Changtu u provinciji Liaoning su bili uhapšeni 28. juna 2016. godine. Njihovi dokumenti su bili predati lokalnom uredu tužioca 2. avgusta.

Istog su dana lokalni praktikanti razgovarali sa tužiocima, naglašavajući šta je Falun Gong i zašto je progon pogrešan.

Tužioci su odlučili da ne podižu tužbe i o tome obavijestili lokalnu policiju.

Oba su praktikanta oslobođena 3. avgusta.

Tužioci iz Jiangsua ne opravdavaju progon

Gosp. Gu Rongfeng, star 53 godine, stanovnik grada Suzhoiu u provinciji Jiangsu, je bio uhapšen 3. septembra 2016. godine dok je stanovnicima grada Jiangyuina govorio o Falun Gongu i njegovom nepravednom progonu.

Policija je 5. septembra provalila u njegov dom i izvršila premetačinu. Njegovoj su ženi kazali da će on biti osuđen na nekoliko godina robije.

Dok je bio zatvoren u policijskoj stanici, gosp. Gu je odbio odreći se svoga vjerovanja i policajcima je govorio o Falun Gongu. Njegova je porodica angažovala advokata koji je 18. septembra sa njime obavio razgovor. Narednoga su jutra njegova porodica i advokat otišli u policijsku stanicu gdje su otkrili da hapšenja gosp. Gua nije bilo odobreno zbog nedostatka dokaza o bilo kakvom prestupu.

Tužilac distrikta Yanqing (Peking) je odlučio da ne podiže optužbu protiv praktikanta

Gđa Qin Shouring, stanovnica distrikta Yanqing (Peking), je bila uhapšena 26. novembra 2015. godine.

Dok je gđa Qin očekivala suđenje, lokalno je tužilaštvo dva puta vraćalo njen slučaj policiji navodeći nedostatak dokaza.

Iako je policija prikupila dodatne „dokaze“ protiv gđe Qin, tužilaštvo je na kraju odbacilo slučaj jer su dokazi bili u nemogućnosti dokazati da je gđa Qin učinila bilo šta protuzakonito.

Gđi Qin su data dva dokumenta, jedan pokazuje odluku tužilaštva da je ne optužuje, dok drugi dokument potvrđuje da je njeno „uslovno puštanje“ završeno i da je ona potpuno slobodna.

Prvi dokument konstatuje: „Na osnovu lične istrage tužilaštva... i policijske istrage, informativni materijali koji su bili istog sadržaja i formata ne premašuju količinu dozvoljenu za ličnu upotrebu. Krivična djela koja je navela policija iz Yanqinga ne daju osnovu za podizanje tužbe niti daju dovoljno dokaza. Zbog toga oni ne odgovaraju zahtjevima za podizanje optužnice. Prema alineji 4. 171. člana zakona o krivičnom postupku Narodne republike Kine, tužilac je odlučio da ne podiže optužnicu protiv gđe Qin Shourong.“

Praktikantica iz Liaoninga puštena bez podizanja optužnice

Gđa Liu Wei, nastavnica iz škole u okrugu Suizhong iz provincije Liaoning, je bila uhapšena 2. novembra 2016. godine. Sedam dana nakon hapšenja policija je njenu dokumentaciju spremila lokalnom tužiocu. Tužilac je utvrdio nedostatak dokaza za hapšenje gđe Liu. Ona je istoga dana puštena na slobodu.

Tužilac nije našao dokaze protiv praktikanta

Gđi Qu Shurong, sa mjestom stanovanja u gradu Qiqihar, je suđeno 9. oktobra po optužbi „korištenja kulta za podrivanje provođenja zakona“, standardne formulacije koju koristi kineski komunistički režim da bi hapsio praktikante Falun Gonga u sklopu svoje kampanje za iskorjenjivanje ove duhovne prakse.

Suđenje gđi Qu Surong je počelo nakon što je tužilac četiri puta njen slučaj vraćao policijskoj stanici u Wulongu navodeći nedostatak dokaza.

Advokati gđe Qu su istakli da nijedan kineski zakon ne kriminalizira Falun Gong i da ona nikada ne bi trebala biti optužena zbog korištenja svoga ustavnog prava na slobodu vjeroispovijesti.

Nadležni je sudija odobrio nastojanje advokata odbrane da pobije dokaze optužbe, zaključivši da su oni bili bespravno prikupljeni i zbog toga neprihvatljivi u ovom slučaju. On je ovo ročište završio ne donoseći nikakvu presudu.

Tužilac Du Yanhong je kazao porodici gđe Qu: „Vaši su advokati iznijeli veoma ispravnu i snažnu odbranu. Ovaj će slučaj imati uticaja. U budućnosti moram razmišljati o donošenju presuda protiv praktikanata Falun Gonga. Trebamo izbjegavati teške kazne.“

Du je vratio slučaj gđe Qu policijskoj stanici i konstatovao da ona treba biti puštena na slobodu.