Falun Dafa Minghui.org

Jedna po jedna osoba saznaju istinu

(Minghui.org)

Budući živim u blizini Osla, glavnog grada Norveške, često odlazim na turističke lokacije kako bih došao do kineskih turista i sa njima razgovarao o Falun Gongu. Uprkos progonu koji traje već duže od 17 godina i propagandi režima koja kleveti Falun Gong, mnogi od ovih ljudi već znaju istinu o ovoj praksi i više ne vjeruju u režimske laži. To je rezultat toga što su oni, ili neko koga poznaju, došli do softvera koji im omogućuje da se probiju kroz blokadu interneta koju je postavila kineska vlast i da čitaju necenzurisane informacije.

Jedna osoba probija blokadu interneta, mnogi ljudi saznaju istinu

U gradskoj sam vijećnici jedan dan susreo grupu kineskih turista. U početku niko od njih nije htio sa mnom razgovarati. Jedan je od njih, pokazujući na informativne materijale u mojoj ruci kazao: „Ja sve to već znam.“

Počeli smo razgovarati i, na moje iznenađenje, utvrdio sam da on stvarno zna puno toga što se nalazi u materijalima. Objasnio mi je: „Jedan je moj prijatelj uspio probiti blokadu interneta i čitati o tome. Sada mi svi razgovaramo o ovim stvarima.“ Bio sam i iznenađen i sretan. I drugi su mi turisti rekli da ljudi u Kini o ovom problemu već razgovaraju putem poruka ili mejlova.

Kada sam čovjeku kazao za užasne zločine koje je počinila Kineska komunistička partija (KKP) protiv kineskog naroda, on je klimnuo glavom i kazao da on iščekuje dan kada će Partija doživjeti slom. Zatim se složio da napusti Komunističku partiju i organizacije u njenom sastavu.

Dok smo mi nastavljali naš razgovor, prišlo je još nekoliko kineskih turista i uzelo materijale na čitanje.

Praktikanti Falun Gonga iz Norveške izvode vježbe na turističkom odredištu.

Pomoć u dijeljenju materijala

Jednom drugom prilikom, čim je grupa kineskih turista izašla iz autobusa, jedan mladić iz grupe je uzeo dio informativnih materijala i pomogao mi da ih razdijelim drugim turistima.

Kazao mi je da je on probio blokadu interneta i da često čita prekomorske novosti. I on se također složio da se ogradi od KKP i organizacija u njenom sastavu.

Od tada je prošlo nekoliko mjeseci, a ja sam još uvijek dirnut njegovom iskrenošću i spremnošću da pomogne.

„Ja to sve znam“

Jedne prilike na Karl Johan kapiji, glavnoj saobraćajnici u Oslu, vidio sam grupu Kineza kao sjede na klupi. Prišao sam im, no oni nisu htjeli uzeti ništa od mojih informativnih materijala.

Sjeo sam do jednog starijeg čovjeka i otpočeo razgovor s njime. Izgledalo je kao da ima sedamdesetak godina i bio je sretan što može sa mnom razgovarati. „Ono što ste kazali je ispravno — oni ne znaju činjenice o Falun Gongu“, kazao mi je, pokazujući na druge turiste, „ali ja znam, jer veoma često čitam novosti iz inostranstva, jer imam mogućnost zaobići blokadu interneta.“ Onda mi je kazao šta je saznao i kako je odlučio da napusti članstvo u KKP.

Dok smo nastavljali naš razgovor, prišlo nam je nekoliko turista i uključilo se u diskusiju i uzelo materijale na čitanje.

Veoma je ohrabrujuće vidjeti da ljudi u Kini imaju koristi od softvera koji im omogućava da probiju blokadu interneta.