Falun Dafa Minghui.org

Chongqing, Kina: Sudski tužilac sugeriše da je prakticiranje Falun Gonga uistinu zakonito

(Minghui.org)

Jedan je stanovnik Chonqinga po drugi puta pojavio pred sudom kako bi se suočio sa optužbom da se: „koristi kultom za podrivanje provođenja zakona“, što je standardna formula kojom se koristi kineski komunistički režim kako bi lažno optužio i zatvorio praktikante Falun Gonga.

Gosp. Zhang Jun je uhapšen 24. maja 2016. godine pod optužbom da je ljudima govorio o Falun Gongu. Njegov je advokat uložio žalbu tvrdeći da ni jedan zakon u Kini ne kriminalizira Falun Gong, te prema tome njegov klijent nikako ne bi smio biti progonjen zato što se koristi svojim ustavnim pravom na slobodu vjerovanja.

Tužilac nije mogao precizirati koji je zakon gosp. Zhang prekršio, pa je na kraju priznao: „Mi nemamo ni jedan dokaz ili nalaz koji dokazuju da je Falun Gong kult.“ Ove tužiteljeve riječi su zabilježene u sudskom protokolu i imaju njegov potpis.

Gosp. Zhang se prvi puta pojavio na sudu 26. oktobra. Isti je tužilac kao dokaze tužilaštva samo priložio nekoliko fotografija, bez da je dostavio neke stvarne dokaze, kako to zakon nalaže. Sudija je prekinuo saslušanje nakon protesta advokata odbrane.

Tužilac se pojavio na drugom saslušanju 23. decembra sa nekim stvarima koje su konfiskovane iz stana gosp. Zhanga tokom njegovog hapšenja. Advokat odbrane se tome protivio, tvrdeći da zakon predviđa da se SD kartice i flash diskovi ne mogu koristiti kao dokaz, jer se njihov sadržaj lako može falsifikovati i editovati. Uz to je ukazao na to da Falun Gong materijali koji su konfiskovani ne mogu naštetiti društvu u cjelini, a pogotovo ne podrivaju provođenje zakona.

Advokat odbrane je tražio oslobađanje svoga branjenika, ali je sudija prekinuo drugo saslušanje ne donijevši nikakvu presudu.

Gosp. Zhang, koji je Falun Gong počeo prakticirati prije godinu dana, još uvijek se nalazi u istražnom zatvoru distrikta Ba'dan.