Kineski Fahui| Spoznaje na temu „Izgled proizlazi iz uma“

(Minghui.org)

Bio sam intelektualac s tipičnim, empirijskim načinom razmišljanja. U kultivaciji mi je to predstavljalo veliku prepreku i donijelo nekoliko testova tijekom proteklih godinu dana. Održavanjem ispravnih misli i nakon dijeljenja iskustava s kolegama praktikantima uspio sam proći testove.

Iskustva su me dovela do dubljeg razumijevanja koncepta „…izgled proizlazi iz uma.” („Fa predavanje na sastanku Epoch Timesa”) koje ovdje želim podijeliti s kolegama praktikantima. Molim vas ukažite mi na bilo kakve nepravilnosti.

Ne ići protiv živih bića

Ja sam voditelj u lokalnom ogranku kompanije kojoj je glavni ured u drugom gradu. Nedavno sam upao u konflikt s glavnim uredom po pitanju upravljanja kompanijom.
Generalni menadžer mi je jednog popodneva najavio da će me smijeniti te da će moja zamjena uskoro doći. Najavio mi je da će me osobno posjetiti i da će mi reći sve razloge zbog nadolazeće smjene.

Sve se dogodilo tako naglo i uopće nisam bio spreman. Počeo sam gledati unutar sebe i shvatio sam zašto se to dogodilo. Ništa se ne događa slučajno, a gledajući na moje kultivacijsko stanje zadnjih par godina uopće ne mogu reći da me iznenadilo.
Ogranak naše firme se brzo razvijao pod mojim vodstvom. Znao sam da sam učenjem Fa dobio mudrost i dobro okruženje za potvrđivanje Fa i spašavanje živih bića. Koristio sam sve prilike da potaknem ljude da istupe iz KPK. Međutim, nisam u potpunosti uklopio kultivaciju u mom svakodnevnom životu i radu. Radio sam te stvari samo da bi ih „obavio.“

Dugo vremena nisam pozorno učio Fa i na poslu sam postupno razvio puno ljudskih vezanosti. Osjećao sam da sam vrlo bitna osoba i ego mi je narastao. Postao sam jako vezan za ugled i osobnu korist.

Stare sile su iskoristile rupe u kultivaciji i stvorile konflikte s običnim ljudima. To je izravno utjecalo na kultivacijsko okruženje i na spašavanje živih bića. Znao sam da su to testovi i da ih moram proći. Rekao sam samom sebi da je vrijeme za odstranjivanje vezanosti za ugled te da moram biti dobar kultivator.

Generalni menadžer mi je dao tri razloga zbog smjene – prakticiranje Falun Dafa, razgovaranje o Falun Dafa i o progonu i poticanje kolega da istupe iz KPK. Nadležne osobe iz glavnog ureda su se brinule da je to bilo politični riskantno. Rekao je da su ostali razlozi nebitni jer je odluka donesena prvenstveno zbog mojih duhovnih uvjerenja.

Razljutio sam se slušajući ga. Ljutnja me iznenadila, ali sam ipak uspio ostati smiren. Shvatio sam da se sve događa zbog moje kultivacije. Nisam htio dopustiti starim silama da iskoriste ljude koji nisu znali istinu.

Smirio sam se i rekao sam mu da glavni ured nema pravo miješati se u moja osobna uvjerenja. Podsjetio sam ga da sam s kolegama podigao lokalni ogranak iz ničega i doveli ga do točke na kojoj se sada nalazi, a sve bez novca iz glavnog ureda. Pravno gledajući, glavni ured ima pravo preuzeti lokalni ogranak, ali lokalni ogranak ne mora surađivati. Rekao sam mu da neću prihvatiti otkaz ako se on temelji samo na mojim osobnim uvjerenjima, a ne na radnoj nesposobnosti.

Generalni menadžer mi je rekao da me razumije, ali da on sam ne može promijeniti odluku upravnog odbora. Potpuno sam se smirio i iskoristio priliku da mu kažem o progonu i o značenju istupanja iz KPK. Konačno je odlučio istupiti iz KPK i rekao je da će odboru prenijeti moju poruku.

Kad sam se vratio kući sve sam ispričao supruzi. Ona je također smatrala da je to bio test hoću li otpustiti vezanost za ugled i osobnu korist. Složili smo se da je potrebno odstraniti vezanosti, ali da ne trebamo surađivati sa zlom dok nas progoni.

Iz glavnog ureda su za nekoliko dana poslali ljude da na silu preuzmu ured, ali im osoblje iz lokalnog ogranka nije dopustilo. Pokušao sam kontaktirati glavnu osobu iz odbora, ali nije bilo odgovora. Konflikt je eskalirao.

Nisam znao u čemu je bio problem. Gledao sam unutar sebe i pronaša da i dalje gajim strah. Nisam dostigao standard po pitanju čuvanja Fa i odlučio sam se ne predati, nego ojačati ispravne misli.

Jednog popodneva u mom uredu se pojavio službenik iz glavnog ureda s jednom gospođom. Rekao mi je da je došao u ime glavnog direktora te da je želio malo razgledati po uredu jer je čuo neke stvari.

Prepričao sam mu sve što se do tada dogodilo, a nakon toga mi je predstavio gospođu. Rekao mi je da je i ona Falun Dafa praktikantica koju on poštuje. Kad je čuo da je u mom ogranku kompanije sve tako zakomplicirano zapitao se kako je moguće da su stvari s Falun Dafa praktikanticom kod njega tako drugačije. Rekao mi je da ju je kontaktirao i da je ona izrazila želju da me posjeti. Dodao je da vidi da je s poslovne strane sve u redu u našem ogranku, ali da bih trebao porazgovarati s tom praktikanticom i poboljšati način na koji rješavam probleme. Naglasio je da je glavni direktor zabrinut i da je predložio da zove policiju u slučaju da bude problema, no da to očito neće biti potrebno.

On je tada napustio moj ured i rekao da ima još nekog posla u drugim uredima u ogranku te je ostavio mene i praktikanticu da razgovaramo na miru. Ona i ja smo u razgovoru pokušali sagledati situaciju sa stajališta Fa. Ja sam uporno naglašavao kako sam u cijelom procesu negirao progon. Ona je klimnula glavom i potvrdila da je dobro to što negiram progon. Rekla mi je da sam vrlo odlučan u kultivaciji i da to nije problem nego da problem leži u tome da idem protiv svih.

Nisam je potpuno razumio.

„Stare sile su iskoristile rupe u tvojoj kultivaciji. Proganjaju te služeći se običnim ljudima koji imaju loše misli. Zaista, trebamo negirati progon i trebamo ispravnim mislima eliminirati zle faktore. Međutim, obični ljudi sami po sebi nisu zli. Oni su živa bića koja čekaju spasenje. Ne bismo trebali ići protiv njih nego ih spasiti.“
Ostao sam bez teksta. Bila je u pravu. U običnom ljudskom društvu nisam bio ispravan i čak je došlo do situacije da obični ljudi oko mene griješe u odnosu prema Dafa. Ne bih trebao njih gledati kao zle ljude, nego bih ih trebao dobrodušno spasiti. Trebam biti odgovoran prema njima.

Osjećao sam se puno lakše jer mi je situacija postala jasnija. Još sam porazgovarao s praktikanticom i oboje smo shvatili da je Učitelj uredio da mi ona dođe pomoći u ovoj situaciji. Oboje smo bili duboko dirnuti Učiteljevom dobrodušnošću. Ubrzo se vratio i službenik iz glavnog ureda. Reko mi je da je razgovarao s direktorom koji je manje zabrinut i koji mu je rekao da mogu krenuti natrag. Predložio mi je da ga kontaktiram kad oni odu.

Direktor je imao potpuno drugačiji stav kad sam ga nazvao na telefon. Ispričao sam mu se zbog mojih krivih koraka, a on je odgovorio da mi vjeruje jer sam osoba dobrog karaktera. Kasnije sam imao priliku vidjeti ga uživo i objasniti mu istinu.

Nisam uspio uvjeriti ga da napusti KPK, ali mi je potvrdio da mi neće smetati po pitanju mojih osobnih uvjerenja. Tada sam shvatio sam da nisam dobro objasnio istinu ostatku osoblja iz glavnog ureda. Površinski razlog je bila udaljenost i to što nismo u kontaktu svaki dan, ali zapravo moj xinxing nije bio na razini. Fokusirao sam se samo na posao i nisam zapravo razmišljao o tome da ih spasim, iako sam bio među njima. Također nisam želio da baš svi znaju da sam praktikant.

Nakon ovog incidenta su svi iz glavnog ureda saznali da prakticiram Falun Gong. To mi je olakšalo i dobio sam jaču želju da ih spasim. Uspio sam porazgovarati s nekima i loša stvar se pretvorila u dobru stvar.

Što god se pojavi u kultivaciji to može biti prilika za unaprjeđenje i spašavanje živih bića – sve dok imamo ispravne misli i ponašamo se u skladu s Fa.

Iskustvo s mladim praktikantom

Jednog dana sam primio poziv od voditelja lokalnog Odsjeka za sigurnost koji me zamolio da se susretnem s mladim praktikantom u mojoj kompaniji. Odmah sam pretpostavio da se radi o njegovoj tužbi protiv Jiang Zemina. Zamolio sam ga da odmah napusti kompaniju.
Razgovarao sam sa suprugom o tome kad sam se vratio kući. Ona je smatrala da ako smo mi praktikanti u stanju tužiti Jianga pod pravim imenom onda bismo trebali biti u stanju suočiti se s policijom. Tužbe protiv Jianga su prekretnica koja dopušta praktikantima da pro-aktivno rastope progon. Zbog čega bi se onda praktikanti trebali bojati policije? Zar ne bi praktikanti trebali pokazati odlučnost i stajati iza tužbi na dostojanstven način? Ako se u toj situaciji pojavi policajčev osjećaj za pravdu i ako prestanu činiti loša djela naspram praktikanta zar onda to nije prilika da budu spašeni?

Nastavila je govoreći Dafa praktikanti imaju odgovornost da ispravno kroče kultivacijskim putem i da za buduće generacije ostave dobre primjere. Ako se praktikanti sakrivaju kad se pojavi zlo, to nije dobro kultivacijsko stanje jednog praktikanta, pogotovo u posljednjoj fazi Fa ispravljanja kad je zla sve manje i manje. Praktikanti bi trebali ispraviti sve što nije ispravno. U takvom stanju bi trebao biti kultivator Falun Dafa.

Potpuno sam se složio s njenim idejama i kasnije sam razgovarao s mladim praktikantom koji se bojao. On nije bio praktikant veteran, ali pojavile su mu se jake ispravne misli nakon dijeljenja iskustava. Odlučio je suočiti se s nadređenima i objasniti im zašto je podnio tužbu protiv Jianga.

Kasnije smo slali ispravne misli, a nakon toga je putem telefona ugovorio sastanak sa šefom. Nakon telefonskog razgovora sa šefom rekao je praktikantima da je šef bio ljubazan te da smatra da su tijekom razgovora počišćeni zli faktori zbog jakih ispravnih misli.

Naša grupa praktikanta nije razvila stanje samozadovoljstva u tom opuštenijem okruženju. Učili smo Fa s mladim praktikantom i dijelili iskustva. On je gledao unutar sebe i vidio da ima vezanost za udoban život i da mu fali odlučnosti u kultivaciji. Ispravne misli su mu ojačale uz pomoć ostalih praktikanata.

Za vrijeme sastanka s mladim praktikantom, šef je počeo spominjati izvrnute teorije KPK i čak je govorio protiv Učitelja i protiv Dafa. Ja sam bio u uredu s njima i pokušao sam pomoći u toj situaciji. Shvatio sam da se ne trebam natjecati u raspravi sa šefom i da ne trebam gajiti nikakve zamjerke. Pokušao sam sa šefom razgovarati dobrodušno objašnjavajući mu o zdravstvenim dobrobitima prakse i o činjenici da je kineskim ustavom svakom građaninu zajamčeno pravo na slobodu vjerovanja. Slao sam ispravne misli da me ne prekida tijekom razgovora.

Zbog dugo godina života pod ateističkim teorijama KPK on nije vjerovao u boga i smatrao je da je Falun Gong samo nešto što ljudima pruža duhovnu potporu. Također je smatrao da se praktikanti previše bave politikom. Razgovarali smo više od sat vremena i ja nisam želio forsirati teme o bogu i o karmičkoj odmazdi. Nisam imao dovoljno ispravnih misli i osjećao sam da nije spašen. Kasnije mi je bilo žao zbog toga.

Kad smo se kasnije našli s ostalim praktikantima, oni su nam rekli da ne trebamo biti previše vezani za rezultate. Mi smo samo objasnili istinu dobrodušno i počistili zle faktore iza policajaca. Vezano za pitanje njegovog spasenja, to ostaje na njemu. Cijela ta situacija je dovela do velike promjene u mladom praktikantu koji je postao samopouzdan i kultivacijsko stanje mu se znatno poboljšalo.

„Izgled proizlazi iz uma“

Nakon dva gore navedena slučaja, uspio sam proći dva velika testa vezanosti za strah i osobnu korist. Također sam dobio dublje razumijevanje koncepta „izgled proizlazi iz uma.“

Postupno shvaćanje tog principa je zapravo bio proces odstranjivanja ljudskog stanja uma i promatranja situacija s ispravnim mislima. Um mi je ranije pratio događanja oko mene tako da bih, kad je progon bio teži, moj strah bio veći, a kad je okruženje bilo opuštenije, straha je bilo manje. Zapravo, to je odraz ljudskog stanja uma.

Vjerovao sam samo u ono što sam vidio i zaboravio sam da sam kultivator. Mi imamo Učitelja i Fa. Učitelj je taj koji kontrolira svim u vremenu Fa ispravljanja. Sve dok sam svjestan da je Učitelj uvijek uz mene, da je Fa uvijek uz mene i da Učitelj ima konačnu riječ u svemu, tko može dirnuti moje srce?

Učitelj je rekao:

„Svi ste vi već svjesni principa uzajamnog–stvaranja i uzajamnog-sprječavanja. Ako niste uplašeni, faktor koji bi vas činio preplašenima će prestati postojati.”

(“Eliminirajte svoju posljednju vezanost(i)” iz Bitno za daljnje napredovanje)

„Ako se bojiš, strah će te se dočepati
Ako su misli ispravne, zlo će pasti”

(„Čega se bojati“ iz Hong Yin II)

Ti Fa principi su interpretacija ideje da „izgled proizlazi iz uma“ iz različitih kutova. Ne možemo razumjeti logiku kultivacije ako gledamo svari iz perspektive običnih ljudi. U takvom stanju uma je lako sve shvatiti kao običnu slučajnost ili vjerovati u lažne fenomene koji nam tada mogu dirnuti srce. No, gledajući sa stajališta jednog kultivatora- priča je drugačija. Stanje uma odlučuje kako se manifestiraju određeni fenomeni. S promjenom stanja uma i fenomeni će se promijeniti.

Ranije su na mene utjecale stvari poput nečijeg porijekla ili profesije kad bih im objašnjavao istinu. Razgovarao sam samo s onima koje sam smatrao ljubaznima. Ponekad bih razgovarao sa strahom u sebi i rezultati nisu bili dobri.

Nakon što sam se prosvijetlio u princip „izgled proizlazi iz uma,“ počeo sam ojačavati misao o spašavanju živih bića. Podsjećao sam se da je svaka osoba na svijetu dragocjeno biće koje je ovdje došlo tražeći spasenje.

Kad bi se loše ponašali dok sam im objašnjavao istinu, ispravnim mislima sam eliminirao faktore iza njih. Trebam spasiti njihovo pravo ja dobrodušnim srcem. Njihova svjesna strana će donijeti pravu odluku. Imao bih manje smetnji i više mudrosti svaki put kad bi me ispravne misli vodile tijekom spašavanja ljudi.

Počeo sam jasnije shvaćati što je kultivacija u vremenu Fa ispravljanja i vjera u Dafa mi je ojačala. Vidio sam mnoge praktikante koji su prolazili kroz različite teškoće. Neki su bespomoćno trpjeli, neki su izvana tražili razloge, neki su odustali od prolaženja testa, a neki su se prosvijetlili u zle koncepte. Iako svi praktikanti imaju drugačije kultivacijske putove i različite okolnosti, glavni razlog tih problema je isti, tj. vjera u Dafa nije dovoljno jaka i vjeruju u ono što vide.

Dafa je stvorio sve u univerzumu. Kad bi se praktikanti istinski stopili s Fa, koje onda testove ne bi bili u stanju proći? Ako se ne upiju ispraviti učenjem Fa kad naiđu na testove i probleme, kad imaju sumnje i postanu negativni, svi ti faktori ih s vremenom mogu odvratiti od kultivacije.

Shvatio sam da je potrebno obratiti pažnju na misli i radnje. Trudio sam se održavati ispravne misli cijelo vrijeme. Kad mi se pojavile loše misli nisam ih hranio nego sam se trudio odstraniti ih.

U „Učenici Dafe moraju učiti Fa (prijevod na srpski jezik)” Učitelj je rekao:

„I sve te ljudske ideje, kao i razni izvori iz kojih te ideje izniču, ideje ograničene ljudskim razmišljanjem, služiće da prave smetnje osobi. Onaj životni oblik s kojim se ravna vaše razmišljanje, taj životni oblik će momentalno imati dejstva na vas.”

Postao sam svjesniji činjenice da trebam istinski kultivirati samoga sebe. U kultivaciji je potrebno kultivirati i um i srce. Iskusio sam Učiteljevu dobrodušnu zaštitu više puta. Učitelj nas je članku „O valovima uzburkanim člankom o sporednoj duši” upozorio:

„U kaotičnom svijetu degeneriranih načela, Dafa učenici dobrodušno spašavaju živa bića, koja zasigurno sadrže i živote unutar njihovih sopstvenih sfera. Za vrijeme spašavanja živih bića, bićima će sigurno biti pružene šanse, a nekim životima će biti pružane šanse u dužem vremenskom periodu. U tom procesu, neki su istinski postali dobri; a postoje i oni koji na kraju nisu dobri. Oni koji nisu dobri će biti očišćeni — to je ono što ste stalno radili u procesu svoje kultivacije, a i Učitelj to također radi za vas.”

Čitajući to, osjetio sam Učiteljevu bezgraničnu dobrodušnost prema živim bićima. Istovremeno sam bio dirnut i počašćen. Učitelj zahtjeva od učenika da imaju istu dobrodušnost i širinu srca dok mu pomažemo spašavati živa bića. Sagledavajući moj dosadašnji put kultivacije ništa ne može opisati moju zahvalnost Učitelju.

Copyright © 2024 Minghui.org. All rights reserved.

Mediji

Prijavite se

na naš newsletter

© Copyright Minghui.org 1999-2024