Kineski Fahui: Kultiviranje i potvrđivanje Fa kroz pisanje članaka posljednjih 15 godina

(Minghui.org)

Pozdrav, Učitelju! Pozdrav kolege praktikanti!

Prvo bih poželio veliki uspjeh kineskom Fahui. Također bih htjeo podijeliti moje iskustvo pisanja članaka i kultiviranja te potvrđivanja Fa. Ako postoji nešto neprikladno molim ljubazno napomenite.

Početak

U listopadu 1999. g. sam sa drugim praktikantom posjetio internet caffe da pogledamo Minghui webstranicu. Pomislio sam da stranica ima ogromnu ulogu u pomaganju Dafa učenicima da tijekom progona budu jedno tijelo. Bilo je to jednostavno shvaćanje.

Nakon objave članka “Svjesno srce”, praktikanti u mojem kraju su redovito počeli pratiti Minghui webstranicu. Preuzeli smo s weba materijale za objašnjavanje istine te kultivacijska iskustva namijenjena lokalnim praktikantima.

Nakon mnogih pročitanih članaka, upitao bih se: “Beneficiramo od iskustava drugih - bi li i mi također trebali podijeliti naša vlastita iskustva iz kultivacije?” Premda sam na to pomislio, nisam stvari sproveo u djelo s obzirom da sam bio zauzet sa projektima za objašnjavanje istine.

Imao sam nešto više slobodnog vremena tek u svibnju 2002. kada je više praktikanata istupilo da preuzme odgovornost na mjestu za izradu materijala. U to vrijeme je Jiang Zemin bio u posjetu drugim zemljama, i praktikanti širom svijeta su odredili vremena za zajedničko slanje ispravnih misli. Vidio sam neke prizore svojim trećim okom, o čemu sam i pisao. Minghui je isto objavio i od tog trenutka sam slijedio taj put u potvrđivanju Fa.

Dok sam pisao, shvatio bih da se u nekim područjima moje razumijevanje poboljšalo, a također bih se citirajući osvrnuo na ono što je Učitelj kazao. Još uvijek se događa da puno beneficiram zahvaljujući određenoj rečenici, pa bih još jednom pročitao cijelo Fa-predavanje.

Ispravne misli i djela te nadvladavanje smetnji

Najveća smetnja kad sam tek započeo pisati članke je bila od strane mnogih nečistih stvari u vlastitoj dimenziji. Te stvari nisu htjele biti razotkrivene ili eliminirane, trudivši se smetati te opstruirati, ometajući me sjetiti se onoga što sam namjeravao zapisati.

Također je bio glas koji je rekao: “Odustani. Ovo nije tvoj put.” Ponekada bih osjetio vrtoglavicu te tjelesnu bol.

Najčudnija stvar se događala kad bih spustio olovku, osjećao bih se veoma budnim. No čim bih je ponovo uzeo, svi moji neugodni znakovi bi se ponovo javili. Trebao sam se odmarati dva dana nakon što bih napisao prvi članak.

Bio sam uvjeren da bih to trebao činiti, i mislio sam da bih bio sebičan ako ne bih podijelio svoje shvaćanje Fa.

Nakon što sam spoznao da je to moj put, smetnje su se smanjile te sam mogao razmišljati jasnije. Pisanje članaka mi je išlo brže no njihovo tipkanje na računalu.

Prvobitno mi je drugi praktikant pomogao unijeti članak u računalo, ali poslije je to prestao činiti. Znao sam da ne mogu prestati pisati samo zato jer nije bilo nekoga da mi pomogne.

Raspravio sam to sa majkom jednog praktikanta te sam uz pomoć ostalih praktikanata kupio stolno računalo i printer. Naučili su me kako se koristiti njime te sam naučio osnovne funkcije u kratko vrijeme.

Zbog progona je mjesto za izradu materijala uništeno u svibnju 2003. godine. Posljedično sam morao preuzeti odgovornost te kupiti nužne stvari da bi proizvodnja mogla ponovo krenuti. Postao sam veoma zauzet i iznimno umoran.

Recitirao sam Učiteljevu pjesmu “Ispravne misli i ispravna djela” da bih se ohrabrio. Čak i kada bih stigao doma nakon posla u 22h, učio bih Fa prije no što bih počeo pisati. Ponekad bih zaboravio da sam gladan.

Nevjerovatna iskustva

Dogodile su se mnoge nevjerovatne stvari tijekom pisanja članaka, htjeo bih podijeliti dva.

Jednom prillikom nisam znao kako nastaviti nakon što bih napisao uvod. Bio sam toliko umoran, da sam prilegao. Glavna svijest je napustila tijelo i Učitelj ju je uzeo sa sobom da vidi nešto. Po povratku glavne svijesti u tijelo, znao sam kako nastaviti s pisanjem nakon što sam razmislio o onome što sam vidio.

Jednom sam pisao o Udumbara cvijetu. U članku je pisalo o korištenju nadnaravnih moći da bih potvrdio Fa. Osjetio sam bol pri pisanju članka, spoznao sam da nešto nije u redu. Shvatio sam da ne trebam uključiti sve što sam vidio, jer postoje neke stvari koje su neprikladne za tisak. Bol je nestala kad sam uklonio te rečenice.

Kada više učim Fa, znam što nije ispravno s člankom što onda popravim. Međutim, ponekad mi se činilo puno posla te nisam korigirao članak što je značilo više posla za Minghui uredništvo. Ispričavam se zbog toga.

Kultiviram sebe i uklanjam ljudske vezanosti

Kako je više članaka objavljeno na MInghui i drugim stranicama, mnogi praktikanti su htjeli doći u kontakt sa mnom jer su znali da mi je otvoreno treće oko. Nadali su se da im mogu pomoći rješiti probleme u njihovoj kultivaciji. To je bio jedan od problema na koji sam naišao na površini.

Unutar sebe sam imao osjećaj postignuća nakon što su mi bili članci objavljeni. Kad su se mnogi praktikanti zanimali za mene, pojavila bi se vezanost ushićenja i potvrđivanja sebe.

Učio sam više Fa nakon što bih spoznao da to nije u redu. Namjerno sam promijenio smjer u člancima te se fokusirao na kultivaciju praktikanata i iskustva u potvrđivanju Fa. Tako sam otkrio nesebičnost kultivatora i da se moć Fa može vidjeti u tijelima mnogih praktikanata.

Na primjer, starija praktikantica je htjela pokrenuti u svojem domu mjesto za izradu materijala, jer joj je bilo veoma teško putovati da ih preuzme drugdje. Učitelj je uredio da ju se poduči i ona je nadvladala mnoge teškoće kako bi naučila osnovne vještine na računalu.

Druga praktikantica je preuzela odgovornost dostavljanja materijala nakon što je jedan od članova njezine obitelji uhićen. Premda je imala financijskih teškoća kao majka dvoje djece, uspjela je neovisno o vremenskim uvjetima na vrijeme dostaviti materijale drugim praktikantima.

Par u osamdesetim godinama je izrađivao materijale u svojem domu. Koordinator me odveo u njihovu kuću da im popravim printer s obzirom da su imali s njime problema. Sjetivši se njih bio bih u suzama, oni se nisu bojali napornog posla i činili su sjajnu stvar da spasu ljude, dok su mogli jednostavno uživati život u njihovoj dobi.

Usporedbom s praktikantima koji su bili na prvoj liniji objašnjavanja istine, posramio sam se svoje vezanosti za ushićenje te potvrđivanja sebe nakon što bih napisao nekoliko članaka.

Sjetio bih se da su mi mnogi praktikanti rekli - čak i oni u radnim logorima - da su pročitali mnoge moje članke. Nakon što sam ovo čuo pogledao sam unutar, upitavši se: “Zašto mi to govore? Koju ljudsku vezanost mi žele naglasiti?”

Konačno sam shvatio dvije stvari. Prvo, to je bio test imam li još uvijek vezanost zanosa i osjećaj postignuća. Drugo, shvatio sam da, premda su moji članci mogli imati ispravan učinak, kada je bilo riječi o korištenju nadnaravnih moći, iste bi potaknule vezanost praktikanata za slušanjem novih stvari. Bilo mi je krivo što je to donijelo smetnje cijelom tijelu.

Uvidjevši to, počeo sam koristiti pseudonime ili nisam koristio nikakve nazive, jer sam znao da ne trebam prestati pisati članke, no isti ne smiju uzrokovati nemir među praktikantima. Također sam promijenio stil pisanja. Na taj način, nitko nije mogao lako shvatiti da sam ih ja napisao. Ljudske vezanosti su postupno nestale.

Promjenom imena i stila pisanja je riješio problem na površini. Međutim, ono što je bilo kritično je mogu li uistinu potvrditi Fa, a ne potvrđivati sebe. Također je bilo važno vidjeti sebe kao praktikanta i tretirati ostale dobrodušno.

Trebao sam nadvladati mnoge ljudske predodžbe kako bih uspio u tome. Dolazim iz niže društvene klase te nisam imao mnogo talenta osim kada je riječ o pisanju. Stoga sam se počeo uspoređivati s drugima na temelju ove vještine. Znao sam da to nije bilo dobro s obzirom da sam naglašavao društvenu klasu. To je također predstavljalo snažnu prepreku ka cilju da postanem marljiv.

Učenjem Fa, otkrio sam da ću pasti niže te imati manje mudrosti kada želim potvrditi sebe. Uvidjevši to sam postao manje primjetan i isto sam počeo bolje kultivirati govor.

Tijekom godina sam postao zreliji i sada surađujem s drugim praktikantima bez obzira gdje se nalazim. Pišem svoje članke tiho te nemam potrebu drugima reći da sam ih ja napisao. Dok god mogu ispuniti svoj zavjet ja sam zadovoljan.

Ako praktikanti razovaraju sa mnom, samo ću podijeliti moje razumijevanje i nikada im neću reću što da rade, jer ne želim da se drugi praktikant oslanja na mene ili mi se divi.

Često kažem: “Dok god umirimo svoje umove i učimo Učiteljev Fa, svi problemi mogu biti rješeni. Svačiji put je drugačiji i ono što drugi kažu je njihovo shvaćanje. Čak i kada je riječ o istom problemu, svačija je situacija drugačija te svatko ima drugačije rješenje. Što znači da trebamo učiti da se zaista prosvijetlimo u Fa kako bi rješili probleme.”

Dijeljenje mojih iskustava te poticanje drugih da pomoću olovke potvrđuju Fa

Sreo sam mnogo praktikanata koji žele zapisati svoje shvaćanje i iskustva, ali ne znaju kako početi. Kada me upitaju, često im kažem da postoji puno načina da bi se napisao članak, no najosnovnija je stvar izraziti se jasno.

Na primjer, kada naiđete na nešto, jasno to opišite, objasnite zašto se dogodilo, i recite na koji način je to utjecalo na vašu vjeru u Učitelja i Fa, te na što ste se iz toga prosvijetlili. To je osnovna metoda. Strah od suočavanja s teškoćama je ljudska vezanost, uključujući potrebu da si smanjite posao ili dozvolite nekome drugom da piše o tome. To je oslanjanje na druge.

Ne smatram da svi praktikanti trebaju pisati članke. No smatram da oni koji žele koristiti tu metodu da potvrde Fa mogu pisati članke, i oni će pomoći drugim praktikantima kao i sebi. Ostali mogu naučiti iz tvojeg iskustva. To će pomoći cjelokupnom tijelu.

Neovisno o tipu članka, praktikanti koji žele napisati članak trebaju gledati kako su pisani slični članci kao i autorov pogled na stvari. To će im pomoći da poboljšaju svoje pisanje.

Također želim naglasiti da pisanje članaka ne predstavlja nečije kultivacijsko stanje. On ili ona pišu, jer su izabrali taj način da potvrde Fa. Minghui uredništvo je ovo ranije naglasilo, tako da na to trebamo obratiti posebnu pažnju.

Stekao sam nešto iskustva pišući iskustva u posljednjih 15 godina. Prvobitno sam u člancima naglašavao nedostatke drugih praktikanata, no kasnije sam shvatio da ne trebam samo kritizirati. Trebam imati suosjećajno srce kada mislim o praktikantima i Dafa. Više ne kritiziram druge te se sada nadam poboljšati s drugim praktikantima.

Članci koji objašnjavaju istinu ili dijele mišljenje, trebaju biti napisani tako da ih obični ljudi mogu lako prihvatiti. Ako smo dogmatični i superiornog stava, odvratit ćemo ih, što će ih sprječiti da shvate istinu.

Zaključak

Na kraju, kada učim Fa i šaljem ispravne misli dobro, pisanje članaka je lako. Ako pišem zarad pisanja samog, stvari ne idu dobro, a rezultat neće biti idealan.

Nadalje, ne bi trebali biti previše vezani za projekt Fa-ispravljanja kojega smo dio, jer je to vezanost koju će zlo iskoristiti. Ima iskustva u tome.

Sjećam se da sam imao problem s računalom kada sam bio u žurbi napisati članak u potvrđivanju Fa. Bio sam nestrpljiv te tražio dopust u firmi. Računalo sam odnio u grad da se popravi, i kada sam ga dao praktikantu da provjeri, računalo je bilo zaključano lozinkom. Spoznao sam da je to zato što sam bio previše vezan da napišem članak što je omogućilo zlu da iskoristi propust. Računalo je popravljeno za dva tjedna.

Sjećam se da je praktikant napisao članak za kineski Fahui prije nekoliko godina pod naslovom: “Ponovo bih htjeo biti Falun Dafa učenik ako bih mogao opet birati.” Bio sam dirnut tim člankom. Iako sam tijekom godina napisao različite vrste članaka, mnogo sam beneficirao od članaka koji su napisali drugi praktikanti, te bih se htjeo zahvaliti njima i urednicima. Također bih se htjeo ovom prilikom zahvaliti svim praktikantima na podršci i ohrabrenjima.

Na kraju bih želio reći svima: Moramo cijeniti titulu “Dafa učenika” u ovom životu te biti uspješni. Teško je dobiti ovakvu priliku da se potvrdi Fa, moramo cijeniti svaku sekundu koju je Učitelj za nas produžio te također ispuniti naše misije.

Hvala, Učitelju! Hvala, kolege praktikanti.

Copyright © 2024 Minghui.org. All rights reserved.

Mediji

Prijavite se

na naš newsletter

© Copyright Minghui.org 1999-2024