Falun Dafa Minghui.org

U februaru mjesecu 2017. godine je zabilježeno 339 slučajeva Falun Gong praktikanata koji su uhapšeni ili uznemiravani zbog svoga vjerovanja

(Minghui.org)

Prema informacijama koje je prikupila web stranica Minghui.org, u februaru mjesecu 2017. godine zabilježeno je 339 slučajeva Falun Gong praktikanata koji su uhapšeni ili uznemiravani od strane policije koju kontroliše Kineska komunistička partija (KKP). Od toga je 255 praktikanata uhapšeno, a 84 praktikanta su uznemiravana. Policija je od deset praktikanata zaplijenila sumu od 65.000 yuana.

Mnogi od uhapšenih praktikanata su stalno podsjećali policajce da niti jedan zakon u Kini ne smatra prakticiranje Falun Gong kriminalnom djelatnošću i da oni nikada ne bi smjeli biti meta zato što samo upražnjavaju njihovo pravo na slobodu vjerovanja koje im je garantovano kineskim ustavom. To je rezultiralo time da su četrdeset dva praktikanta puštena na slobodu istog dana kada su i uhapšeni, a 30 drugih se vratilo kući u roku od sedam dana nakon hapšenja.

Gđa Deng Yulan, stara 77 godina, je stanovnica grada Suininga u provinciji Sichuan. Uhapšena je 16. februara ove godine dok je ljudima govorila o Falun Gongu. Od njene je porodice zatraženo da dođu po nju jedan sat nakon hapšenja.

Gđa Han Xueijao, mlada službenica koja radi u Šangaju, je uhapšena 17. februara zbog njene vjere u Falun Gong. Njena tetka koja živi u Dalasu u Teksasu je stalno telefonskim putem tražila njeno puštanje na slobodu. U međuvremenu je njena porodica iz Šangaja bezbroj puta išla u nadležne institucije i tražila njeno puštanje na slobodu. Oslobođena je 17. marta.

Uz hapšenje praktikanata, policija je također maltretirala 84 praktikanta od kojih je najstarija bila jedna žena koja ima 84 godine. Kako su praktikanti protestovali protiv maltretiranja, neki su policajci pribjegli metodama vrijednim prezira. Jedan praktikant po prezimenu Liang iz grada Zhuchenga u provinciji Shandong je odbio da se prijavi u policijsku stanicu 23. februara 2017. godine, a policija je odmah narednog dana izvršila premetačinu njegovog stana. Stan gosp. Lianga je ponovno pretražen 27. februara i tom je prilikom policija postavila uređaj za prisluškivanje na njegov telefon. Od tada se njegovi roditelji ne usuđuju sa njime razgovarati preko telefona.

Hapšenje i uznemiravanje se desilo u 25 provincija i oblasti pod direktnom upravom centralnih vlasti iz Pekinga. Provincije Shandong i Hebei vode u broju hapšenja (svaka sa 35 slučajeva), a i po broju uznemiravanju su te provincije najistaknutije (jedna sa 23 i druga sa 10 slučajeva).

Ranije je Minghui.org izvijestio o 72 slučaja praktikanata Falun Gonga koji su zbog njihove vjere osuđeni u februaru mjesecu 2017. godine. Zbog kontrole informacija koju vrši KKP, stvarni broj praktikanata koji su osuđeni ne može uvijek biti na vrijeme prijavljen niti su sve relevantne informacije uvijek dostupne.

Hapšenje zbog zahtijevanja javnih informacija

Jedan čovjek iz provincije Shanxi je uhapšen nakon što je podnio zahtjev Kineskoj centralnoj televiziji (CCTV) da se objavi saopštenje u vezi izvještaja o Falun Gongu. Gosp. Zhang Shuyong je 14. januara 2017. godine gledao vijesti na CCTV koje su prenijele govor predsjednika Vrhovnog narodnog suda koji je klevetao Falun Gong. Nakon toga su i mnogi lokalni mediji citirali njegov govor.

U vrijeme objavljivanja ovoga izvještaja gosp Zhang se još uvijek nalazi u pritvoru.

Varanje javnosti

Policija iz grada Harbina u provinciji Helongjiang je 25. februara 2017. godine uhapsila 15 praktikanata Falun Gonga. Policajci koji su izvršili hapšenje su bili u civilu i vozili su neoznačene automobile. Prvo su tvrdili da je u pitanju hapšenje korumpiranih zvaničnika, da bi kasnije jedan policajac kazao očevidcima da imaju akciju zbog porodičnog nasilja.

Policija iz grada Guanzhoua u provinciji Guandong je 28. februara uhapsila gosp. Li Zhiboa.
Oni su prevarili kućevlasnika kazavši da se radi o kontroli stanara i tražili da im se otvore vrata. Zatim su presjekli dovod struje i provalili u kuću.

Kada su tako ušli u kuću, uhapsili su gosp. Lija i pretresli njegov stan. Tom prilikom mu je uzeta velika količina privatne imovine. Porodica je kazala njegovoj porodici da se na video snimku vidi kako gosp. Li dijeli Falun Gong materijale i kazali su da će on veoma brzo biti vraćen kući.

Višestruko hapšenje

Gosp. Tian Kaishan iz grada Baoding u provinciji Hebei je išao u svoju banku 10. februara 2017. godine i tada je bio prijavljen policiji koja je tamo odjurila kako bi vidjeli šta je to on tamo pohranio. Kao bi natjerali gosp. Tiana da se vrati, policija i bankarski činovnici su ga prevarili kazavši mu preko telefona da je potrebno da završi još neke dokumente. Uhapsili su ga kada se vratio u banku.

Gosp. Tian je prethodno bio uhapšen 5. novembra 2016. godine. Kako bi se odupro progonu, on je stupio u štrajk glađu i zatim bio oslobođen 14. novembra nakon što je osoblje pritvorskog centra vidjelo da se nalazi u lošem fizičkom stanju. Policija je kasnije otišla njegovoj kući ali ga nije tamo zatekla. Od tada je policija u potrazi za gosp. Tianom.

Ispiranje mozga praktikantima

Gđa Yao Xiuxin, uposlenica 'Naftnih polja Shegli' u gradu Dongyingu u provinciji Shandong, je uhapšena 17. februara zbog dijeljenja Falun Gong informativnih materijala. Poslana je u centar za ispiranje mozga.

Tog istoga je dana izvršena premetačina njenoga stana i zaplijenjeno je puno Falun Gong materijala. Od 22. februara policija je prisiljavala poslodavca njene djece da ih puste sa posla, kako bi i oni mogli biti zajedno sa gđom Yao poslati u centar za ispiranje mozga.

Prisilno slanje u duševnu bolnicu

Gđa Li Yanfeng iz grada Zaozhunga u provinciji Shandong je bila uhapšena 27. februara 2017. godine dok je dijelila Falun Gong informativne materijale. Nakon toga je policija ovu 48 godišnju potpuno zdravu ženu poslala u duševnu bolnicu.