Falun Dafa Minghui.org

Riječi kineskog turiste upućene praktikantu: „Istorija će pamtiti vaša velika djela!“

(Minghui.org)

Praktikant Falun Gonga iz Pariza često organizuju manifestacije ispred Ajfelovog tornja predstavljajući javnosti ovu drevnu praksu kultivacije, razotkrivaju brutalni progon Falun Gonga u Kini i objašnjavaju kineskim turistima činjenice koje stoje iza progona ove duhovne prakse od strane kineskog režima.

Praktikanti demonstriraju izvođenje Falun Gong vježbi ispred Ajfelovog tornja.

Mnogi posjetioci iz Kine, koji su već stvorili predrasude protiv Falun Gonga nakon što su bili zavedeni propagandom Komunističke partije, mijenjaju svoje mišljenje nakon što na poznatim turističkim mjestima razgovaraju sa praktikantima.

U nastavku slijedi transkript razgovora, vođenog 31. marta, između praktikanta i jednog kineskog šezdesetogodišnjeg učenog čovjeka:

Praktikant: “Dobar dan, želite i Falun Gong novine? Jeste li član komunističke partije?“

Učeni čovjek: “Da ,molim jedan primjerak. I da, jesam član i spreman sam napustiti partiju.“

“Već duže vremena posmatram vašu grupu, i čuo sam sve što govorite ljudima. Vi ljudi radite veoma naporno, stojeći ovdje satima i razgovarajući sa turistima iz Kine. Neki od ljudi sa kojima razgovarate su veoma ljubazni i zahvaljuju vam se, a neki su opet veoma grubi, psuju vas i bijesno vas gledaju. No vi prema svima nastupate sa osmjehom na licu. Na vašim licima ne mogu vidjeti ni jedno negativno osjećanje. To nije nešto što može učiniti svakodnevna osoba. Smijem li vas upitati — šta je vaš cilj? Zašto sve ovo radite?“

Praktikant: “Praktikanti Falun Gonga slijede načela 'Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije'.
Mi ne tražimo novac. Sve što želimo je da pomognemo ljudima da saznaju činjenice o progonu i da, za njihovo vlastito dobro, zauzmu stav protiv ovih zločina.“

Praktikant je dalje nastavio: “Od preuzimanja vlasti, Partija je uzrokovala 80 miliona smrtnih slučajeva. Oni već 18 godina progone Falun Gong i čak vrše žetvu organa nad živim praktikantima Falun Gonga, sve u cilju sticanja zarade. Mi vjerujemo da će Nebesa ukloniti Komunističku partiju zbog ogromnih zločina koje je počinila, a ako neko još uvijek ostane član Partije, taj se nalazi u velikoj opasnosti.“

Onda je učeni čovjek sa suzama u očima kazao: “Sada sam vas u potpunosti razumio. Ja sam učen čovjek. Ja sam objavljivao knjige i članke u kojima sam slavio Partiju. Oni mi neće dopustiti da ja objavim moja stvarna osjećanje, ali sam im ja već prestao pjevati slavopojke. Ja dobro poznajem Partiju.“

“Ono što sam ovdje vidio me je stvarno impresioniralo. Ja imam poruku za praktikante Falun Gonga. Molim vas da im je prenesete: Ljudima su dobro poznate uvrede i muke na koje vas je partija stavila. Svi ovi napori i ono što ste propatili neće biti uzaludno. To je vaša vrlina. Za nju znaju i Nebesa i Zemlja.“

“Falun Gong je zbilja tako nevjerovatna obnova duhovnosti i morala. On je zaista izvanredan.
Mogu kazati: “Ono što Falun Gong radi je nezabilježeno u istoriji.“

“Molim vas budite svjesni da će jednoga dana svi na svijetu biti ponosni na vas.“

U tom su trenutku i učeni čovjek i praktikant imali suze u očima.

“Falun Gong je sjajan. Vaš je Učitelj sjajan“, kazao je učeni čovjek. “Istorija će pamtiti vaša velika djela!“