Falun Dafa Minghui.org

Papirnata umjetnost: Falun Dafa je dobar, Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija su dobri

(Minghui.org)

Riječi na rubu kružnice znače Falun Dafa je dobar, dok one u sredini znače Dobra sreća

“Istinitost” u sredini, četiri znaka znaka u četiri kuta su “Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija su dobri”

“Dobrodušnost” u sredini, četiri znaka znaka u četiri kuta su “Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija su dobri”

“Tolerancija” u sredini, četiri znaka znaka u četiri kuta su “Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija su dobri”

“Dobra sreća” u sredini, četiri znaka u gornjem kutu znače “Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija su dobri”