Falun Dafa Minghui.org

Slika: Dobre poruke blagoslavljaju planinsko selo

(Minghui.org)

Slika ilustrira Falun Dafa praktikante koji putuju u udaljeno planinsko selo kako bi seljanima donijeli dobre poruke o Falun Dafa.

Na plakatu obješenom o električnom stupu piše: Falun Dafa je dobar. Znakovi na jednoj strani brda kazuju: Istinitost - Dobrodušnost - Tolerancija