Falun Dafa Minghui.org

Minghui Fahui | Poštovati Učitelja i kultivisati srce da se spasu živa bića

(Minghui.org)

Pozdrav, dobri Učitelju. Pozdrav kolege praktikanti.

Imam 81 godinu i počeo sam da vežbam Falun Dafu u aprilu 1996. Sećajući se iskustava sa mog puta kultivacije u poslednjih 12 godina, mogu reći da me je Učitelj sve vreme štitio. Mogu dobro da se kultivišem samo ako dobro učim Fa; mogu dobro da radim tri stvari i pomognem da se spasi više živih bića samo ako se dobro kultivišem. Moram ceniti ovu priliku, kakva se ne dobija u desetinama hiljada godina.

1. Saznao za Fa

Rođen sam u siromašnoj porodici na selu. Kao dete sam bio vrlo bolešljiv, s čirevima na želucu, kamenovima u bubregu, reumatizmom, neurozom, i srčanom bolešću. Sve vreme sam nosio lekove sa sobom, i moje bolesti su se toliko pogoršale da više nisam mogao raditi. Bio sa očajan, ali dovoljno srećan da pronađem Dafu.

Posle večere, 26. aprila 1996., komšinica je pozvala mene i moju ženu da nam pokaže video snimak neke vrste čigonga. Učinilo nam se kao da od ranije poznajemo Učitelja; osećali smo da je vrlo prijateljski raspoložen prema nama. Ja sam se osećao veoma ugodno i zaplakao sam pogledavši video.

Sutradan ujutru smo otišli na vežbalište i s poštovanjem se vratili kući s primerkom Džuan Faluna. Odmah sam završio čitanje knjige i shvatio da je to ono za čim sam tragao. Rekao sam ženi: "Hajde da naučimo vežbe". Presrećna, ona se složila.

U početku nisam mogao da prekrstim noge; bio sam u suzama i obilno sam se znojio usled bola. Međutim, nastavio sam da vežbam svakodnevno, pod svim vremenskim uslovima. Posle mesec dana sam prestao da pijem i pušim, iako sam godinama bio zavisnik. Sve moje bolesti su takođe nestale. Dafa mi je dala zdravo telo i smisao života.

2. Širenje Fa

Svi smo shvatili da treba da širimo ovaj veličanstveni Fa, da bi više ljudi imalo koristi od njega. Zato smo odlazili na železničku stanicu i vežbali na gradskom trgu. To je bio velik prostor, i velik broj ljudi je ujutru dolazio na vežbe. Unutar godinu dana, naša grupa je narasla od desetak praktikanata do više od stotine, koji bi nam se svakog jutra pridružili u vežbama i učenju Fa. Kasnije je dolazilo sve više ljudi. Preko 10.000 praktikanata je došlo da prisustvuje konferenciji za razmenu iskustava u našem gradu. Posle smo odlazili u predgrađa i na selo da širimo Fa. Nas dvadesetak je najpre išlo na selo, a posle nam se priključilo još 60 njih. Postepeno su sva sela u radijusu od 20km imala vežbališta.

Ne samo da smo se priključivali grupama koje su pomagale širenje Fa, već smo takođe putovali u gradove naših rođaka i tri sela 100 km daleko da širimo Fa. Odneli smo im Dafa knjige i pomogli im da se formiraju grupe za učenje Fa i vežbališta. U jednom selu je više od 20 ljudi počelo da vežba Falun Gong. Žena seoskog učitelja i sestra su vežbale s nama, i one su raščistile prostor u dvorištu sreske kancelarije da bi praktikanti mogli vežbati. Takođe nam je data prostorija za učenje Fa.

3. Deljenje materijala

1999., Kineska komunistička partija (KPK) je počela da progoni Falun Gong. Rezultat je bio da su neki koordinatori uhapšeni, i praktikanti u nekim područjima su izgubili kontakt. Nije bilo načina da dobiju nova predavanja Učitelja i druge Dafa materijale. Ja sam preuzeo zadatak da isporučim materijale za objašnjavanje istine u selima 100km daleko.

Učitelj je uvek bio tu da me zaštiti, kad sam vozio svoj bicikl da isporučim materijale. Leti, oblaci su stalno blokirali sunce koje je pržilo, dok sam ja putovao. Zimi je uvek bilo sunčano i toplo, bez vetra. Jednog dana sam vozio 100km da bih isporučio materijale. Pošao sam u 7 ujutru i vratio se oko 3 popodne. Tamo i nazad je bilo preko 50km. Iako u sedamdesetim, nisam osećao umor. Zimi su putevi bili s rupama, i jednom sam pao u sneg i slomio bicikl. Popravio sam bicikl, ali kad sam se vratio kući shvatio sam da imam rupu na pantalonama. Moja sestra je rekla: “Dafa zbilja može da promeni osobu. Kad si bio u pedesetim, nisi mogao da hodaš i svuda si išao autom. A sad kad si u sedamdesetim, ideš svuda biciklom. Neverovatno!"

Na mom putu kući jednog dana iz seoskog kraja, zapazio sam mladića kako zuri u mene. Seo je u autobusu na sedište ispred mene. Izgledao je kao policajac u civilu, pa sam počeo da šaljem ispravne misli. Počeo sam da ga fiksiram i on se uplašio i skrenuo pogled. Nekoliko minuta je pokušavao da pozove nekog, ali sam ja upotrebio ispravne misli da ga sprečim da zove. Na kraju je vratio telefon u džep. Pola sata kasnije je sišao s autobusa.

1. novembra 2011. sam čekao autobus da podelim materijale za objašnjavanje istine. Policajac je potrčao prema meni, pa sam poslao ispravne misli. Upitao me je: "Šta to radiš?" “Šetam". Nastavio je: "Vežbaš li još uvek?" Odgovorio sam: "A šta ti misliš?" Rekao je: "Samo vežbaj kod kuće i nemoj da lepiš plakate." Rekao sam: "Video si ih?" Bez nade je odgovorio: "Sad moram da idem."

Više od 12 godina delim Dafa materijale. S ispravnim mislima i mojom čvrstom verom u Učitelja i Fa, nikad nije bilo nikakvih incidenata.

4. Formiranje grupe za učenje Fa

Učenje Fa zajedno sa kolegama praktikantima je način kultivacije koji nam Učitelj daje. Pošto sam volonterski organizovao kolege praktikante i objašnjavao istinu, posle 1999. sam nezakonito uhapšen. Pošto oslobađanja iz zatvora, pronašao sam kolege praktikante i oformio grupu za učenje Fa.

U prve dve godine, lokalni praktikanti i ja smo više puta zadržavani u zatvorima ili radnim logorima. Međutim, posle otpuštanja, svi smo se vraćali da zajedno učimo Fa. Često smo menjali vreme i mesto učenja Fa. Vlast je pokušavala da nas rasturi i trošili smo puno resursa, ali smo ostali marljivi. Počeli smo s jednom grupom za učenje Fa, da bismo kasnije imali dve. Kako je vreme prolazilo, podelili smo se u više od deset grupa.

U početku se naša grupa sastojala od pet ili šest starijih praktikanata koji su počeli da vežbaju Dafu pre progona. Većina nas je bila nepismena i čak nije mogla da čita Džuan Falun. Kroz konstantno učenje Fa, međutim, svi smo naučili da čitamo Fa, i naš šinšing se takođe unapredio. Nastavili smo da radimo tri stvari dobro i delili smo materijale za objašnjavanje istine i pamflete da bismo spasili ljude. Jedna starija praktikantkinja jednom je hodala preko 10km po zimskoj noći da bi odnela materijale u udaljeno selo. Kad se vratila, ponoć je bila prošla. Rekla je: "Osećala sam se lako dok sam hodala. Nisam se umarala niti plašila. Kad sam sve podelila i vratila se kući, ponoć je bila prošla, ali sam se osećala jako srećna."

5. Traganje za bivšim praktikantima i njihov povratak

Učitelj je rekao:

“Vidim da sve napreduje prema finalnom stadijumu. Samo što se mnogi ljudi plaše da prihvate ovu realnost i njeno progresivno odvijanje; to da broj života koje treba spasiti pre finalnog momenta nije dostigao broj koji treba; i da i dalje postoji deo učenika Dafe koji ne održava korak. To je razlog zašto kraj ovog poduhvata nije dospeo." (“Budite marljiviji”)

Prosvetlio sam se u činjenicu da dovesti nazad bivše kolege praktikante takođe predstavlja spašavanje živih bića, jer svi učenici Dafe su takođe živa bića koja Učitelj želi da spasi.

Želim da pričam sa praktikantima koji nisu istupili da pomognu i objasne istinu, kao i onima koji su pošli zlim putem i "prevaspitani" su od strane zle vlasti. Shvatio sam, da bih pomogao tim kolegama praktikantima, potrebno je da održim otvoren i čist um.

Pozvao sam te praktikante koji su odlučili da nastave svoju kultivaciju da se priključe našoj grupi za učenje Fa. Mi smo pomogli da se ojačaju njihove ispravne misli i ohrabrili smo ih da objave članke na Minghui sajtu. Neki od njih su bili spremni da budu u kontaktu sa mnom, i zatražili su da im nabavim Džuan Falun i nova predavanja Učitelja. Takođe su hteli video snimak predavanja Učitelja i muziku za vežbe.

Kad je počeo progon, jedna 70-godišnja praktikantkinja je iz straha spalila sve svoje Dafa knjige i Učiteljev portret. Na kraju 2009. smo naleteli jedno na drugo, i od tada sam često išao kod nje kući i s njom razgovarao o svojim shvatanjima Fa. Rekla mi je da je počinila zločine protiv Dafe, i da Učitelj ne bi hteo da se ona vrati. Nije smela da kaže kolegama praktikantima, plašeći se da bi je prezreli. To je bio razlog zašto je uvek izbegavala praktikante. Ali ovaj put je rekla: "Verovatno je Učitelj priredio ovu priliku za mene, i sada se ne mogu sakriti od tebe." Rekao sam joj Učiteljev Fa:

“Što se tiče onih koji su tokom ovog progona otišli na suprotnu stranu, ili su čak počinili grozne stvari, reći ću vam da Učitelj i dalje ne želi da ih napusti." (“Turneja predavanja Fa u Severnoj Americi.")

Predstavio sam je grupi praktikanata koji su joj pomogli da se oslobodi svojih strahova. Pošto je objavila svoju izjavu da se odriče loših dela koja je počinila, ona se vratila kultivaciji u Dafi. Sada je vrlo marljiva i čak je pomogla svojim rođacima da se povuku iz Kineske Komunističke Partije i njenih filijala. Takođe je išla da priča sa drugim praktikantima koji su se okrenuli od Dafe. Ovog leta je pokrenula grupu za učenje Fa kod svoje kuće. Njen muž se nije protivio, i čak je počeo da čita materijale za objašnjavanje istine.

Druga starija praktikantkinja, koja je ranije učila s nama, je osuđena na 3 godine u radnom logoru. Pustili su je nakon što su je "prevaspitali", dve i po godine kasnije. Rezultat je bio da nije želela da nas kontaktira i da se preselila u udaljeni kraj. Nekoliko puta smo odlazili kod nje kući, ali je odbila da priča s nama. Smenjivali smo se odlazeći kod nje kući, i strpljivo smo je ohrabrili da ponovo uči Fa. Više puta smo učili: "Turneja Fa predavanja po Severnoj Americi" i "Objašnjavanje Fa tokom festivala lanterne 2003. na Fa konferenciji Zapada SAD". Počela je više da shvata stvari, i posle godinu dana je konačno shvatila istinu. Pošto je napisala svoju izjavu u kojoj je poništila sva svoja loša dela, ona se vratila natrag u Dafu i počela da nam se priključuje u objašnjavanju istine. Takođe je pomagala ljudima da obave tri istupa. Posle toga su njen muž, sestra, ćerka i nećaka nastavile da uče Fa. Čak je pomogla da 6 ljudi počne da se kultiviše i osnovala mesto za učenje Fa kod nje kući.

6. Otpor progonu, spašavanje živih bića

U martu 2000., moja žena i samo kupili karte za voz za Peking, ali smo uhapšeni veče pre polaska. Zatvoreni smo u istu ćeliju sa još pet praktikanata, pa smo recitovali predavanja Učitelja i zajedno smo vežbali. Stražar je zatražio od starešine ćelije da nas spreči. Brzo smo mu objasnili istinu, a kad je shvatio, pitao nas je možemo li da ga naučimo Falun Gong. Stražar je onda smenio starešinu ćelije, ali dva dana kasnije, i novi je počeo da vežba s nama. Onda nas je sam stražar pokušao sprečiti da vežbamo. Rekao sam mu: "Ja sada imam preko 70 godina. Ranije sam imao razne bolesti, ali otkad sam počeo da vežbam Falun Gong, one su izlečene. Sada sam vrlo zdrav. Ti imaš samo 50, ali pogledaj svoje zdravlje. Molim te da pročitaš Džuan Falun." Posle ovog više ništa nije rekao i više se nije mešao. 15 dana kasnije smo prebačeni u centar za ispiranje mozga pri gradskom zatvoru.

U centru za ispiranje mozga sam recitovao Fa, vežbao vežbe i objašnjavao istinu. Zamenik načelnika centra je rekao: "Čim napišeš reči: 'Prestaću da vežbam Falun Gong', pustiću te kući. " Ja sam mu objasnio istinu, a on je rekao: "Ja sve to znam, ali nema drugog načina." Posle toga je otvorio fioku da uzme cigarete, i ja sam ugledao primerak Džuan Faluna unutra. Upitao sam: "I ti čitaš Džuan Falun, ali zašto u potaji?" Odgovorio je: "Da to radim javno, završio bih u zatvoru, kao ti. Obojica smo se nasmejali. Rekao je: "Dobro, samo ostani ovde takav, a ja ću drugima reći da te ne diraju."

Onda sam objasnio istinu zatvorenicima u svojoj ćeliji, pa su se i oni dobro slagali sa mnom.

Zatvorenici su naučili da meditiraju sa mnom i da recituju Lunju. Obećali su da će nastaviti da vežbaju Falun Gong kad budu na slobodi. Mladi čuvar koji je upravo bio izašao sa Policijske akademije, i nije razumeo istinu o Dafi, me je krišom upitao: "Šta nije u redu sa odgajanjem Istinitosti-Blagosti-Trpeljivosti?" Rekao sam mu: "Đijang Cemin je započeo progon iz lične zavisti i besa." Preporučio sam mu da pročita Džuan Falun. Kad je to učinio, prestao je da nas ometa, ali je takođe želeo da diskutuje o pitanjima u vezi s Fa.

Kad sam pušten mesec danas kasnije, načelnik odeljenja, zatvorenici iz ćelije i mladi čuvar su došli da se pozdrave sa mnom i požele mi sreću.

U avgustu 2000. sam zatvoren u centru za bolesti zavisnosti, i zaključan u sobu sa mladim narkomanima. Rekao sam da ako budu vežbali Falun Gong, moći će da se oslobode zavisnosti i više se neće loše osećati. Ispričao sam im o lepotama Dafe. Sva četvorica su naučila sedeću meditaciju i da recituju Lunju. Posle ovoga, te noći nisu imali apstinecijalnu krizu i lepo su spavali. Posle tri dana, i dalje nije bilo krize i doktor ih je upitao šta se desilo. Rekli su doktoru da ih je "Deda" naučio da vežbaju Falun Gong vežbe, koje su magične. Hteli su da nastave da vežbaju i objasnili su istinu doktoru. I doktor i direktor centra su rekli: "Onda napred, vežbajte sa tim dedom, da više ne moramo da vam dajemo lekove i injekcije." Doktor je rekao: "Falun Gong je sjajan. Njihova zavisnost je izlečena samo za 4 dana." Bili su vrlo srećni. Znao sam da mi je vreme da idem kući. Petog dana sam imao simptome šloga, pa su me pustili kući. Rekao sam im da nastave da vežbaju, i sve će biti u redu. Svi su obećali da neće odustati.

Moja žena i ja smo uhapšeni u septembru 2001. Prve noći me je opkolilo pet, šest zatvorenika, ali u tom času je starešina ćelije rekao: "Niko da ne mrda. Svi sedite slušajte kako on vežba Falun Gong. Ispričao sam im o koristima Dafe i kako da vežbaju vežbe i budu dobri ljudi. Rekao sam im da ako budu sledili Istinitost-Blagost-Trpeljivost, moći će da postanu dobri ljudi. Starešina ćelije je rekao: "On ima preko 70, ali i dalje može da sedne u lotos, i pun je energije." To dokazuje da je Falun Gong sjajan. Svi treba da učimo od njega i niko da ga ne dira.

Među 20 zatvorenika u ćeliji, neki su bili lošeg zdravlja, a neki su se kajali zbog počinjenih zločina. Svima sam im objasnio istinu i rekao im da nas Dafa uči da sledimo Istinitost-Blagost-Trpeljivost, da bismo bili dobri ljudi. Neki od njih su naučili kako da meditiraju, a neki su čak zatražili da ih naučim Lunju. Jedan zatvorenik, star između 40 i 50, jednom me je udario dok sam meditirao. Tada mu ništa nisam rekao, ali kad sam završio meditaciju, kazao sam: "Ti si mlad, ali si ovde zatvoren zbog svojih prestupa. Udariti mene je kao da si udario svog dedu. Je li to bilo u redu?" Posle toga sam mu ispričao o Fa i principima kako biti čovek. Svi su u tišini slušali. Čuvar je nasamo razgovarao sa mnom i ja sam mu objasnio istinu. U startu se nije slagao sa mnom, ali kad sam upotrebio logiku i dokaze da je incident sa samospaljivanjem na Tjenanmenu insceniran, on je shvatio istinu. Zatim sam mu predložio da pročita Džuan Falun. Nekoliko dana kasnije je rekao da je pročitao knjigu, i rekao je starešini ćelije da me pričuva. U početku sam vežbao samo sedeću meditaciju. Kasnije sam radio i stojeće vežbe. Zatvorenici su čuvali vrata, a neki od njih su i naučili vežbe.

49 dana kasnije sam pušten. Učitelj je priredio da idem kući. Pre nego što sam izašao, načelnik centra je rekao: "Hoćeš li i dalje vežbati Falun Gong?" "Hoću," rekao sam. Odgovorio je: "Falun Gong je sjajan!"

7. Stvoriti sredinu za ispravnu praksu kultivacije

Tokom 13 godina sam zatvaran osam puta, ali sam se svaki put izvukao. Na primer, 2000., ja i nekoliko praktikanata smo radili vežbe na planini i uhapšeni smo. Dok su vršili lekarski pregled, rekao sam sebi da ne treba da ostanem tu i da treba da idem kući da pomognem da se ljudima objasni istina. Zamolio sam Učitelja da ojača moju rešenost. Ova moja misao je stvorila iluziju koja mi je pomogla da ne prođem na lekarskom pregledu. I partijski sekretar i načelnik centra su rekli ljutito: "Sav nam je trud bio za džabe; odmah ga moramo poslati da ide kući."

Nekoliko dana pošto sam izašao iz centra za bolesti zavisnosti, u avgustu 2000., lokalna policija me je ponovo uhapsila, i osuđen sam na dve godine u radnom logoru. Zamolio sam Učitelja da mi pomogne jer sam verovao da to nije mesto za mene. Lekarski pregled u logoru je pokazao da sam imao težak šlog, i načelnik centra je odbio da me primi. Susedi i prijatelji su zatražili od moje žene da me vodi u bolnicu, ali oboje smo rekli da ćemo biti dobro, pošto smo praktikanti Falun Gonga. Ispalo je da smo bili u pravu, i ja sam brzo ozdravio. Posle toga su ljudi rekli da je Falun Gong sjajan. Bilo je neverovatno da čovek od preko 70 godina nije uzimao nikakve lekove za šlog, a momentalno se oporavio, bez ikakvih simptoma. Policajci iz lokalne policije nisu mogli da veruju.

13 godina, mi se odupiremo progonu i idemo u razne gradove i sela da širimo Fa i radimo tri stvari. Naši susedi znaju da smo i ja i moja žena zdravi zato što nam je Falun Gong izlečio bolesti. Mesna zajednica, lokalna policija i gradska policija znaju da mi vežbamo Falun Gong. Meštani u mom rodnom selu takođe znaju za čuda kultivacije. Kao osamdesetogodišnjak dobrog zdravlja, otvoreno priznajem da vežbam Falun Gong i svima objašnjavam istinu.

Dok hodamo na putu ka božanstvenosti, Učitelj nam stalno pomaže da budemo zaštićeni. Dok god se kultivišemo, Učitelj stvara optimalnu sredinu za nas.

8. Posle učenja rada na kompjuteru, svuda cveta porodična manufaktura materijala

Na punktovima za proizvodnju materijala se štampaju i distribuiraju nova predavanja Učitelja, koja pomažu praktikantima da dele svoja iskustva, odupiru se progonu i pomažu u spašavanju živih bića. Puno godina smo se oslanjali na nekoliko većih punktova koji su obezbeđivala materijale.

Da bismo bolje delili materijale, odlučili smo da oformimo više manjih punktova, tako da materijali svuda budu na raspolaganju. Iako smo bili u svojim sedamdesetim i osamdesetim, nas troje je kupilo laptopove. Naučili smo da ih koristimo i onda smo pomagali jedni drugima. Uz pomoć kolega praktikanata, mi smo kod moje kuće oformili punkt za kreiranje materijala. U naredne tri godine smo osnovali ukupno pet punktova, i uglavnom smo štampali naše sopstvene materijale za učenje.

Većina praktikanata u našem kraju su između 70 i 80 godina starosti, i niko od nas nije obrazovan, pa nam je bilo teško da učimo Fa. Da bismo prevazišli ovu prepreku, jedan 75-godišnji praktikant i ja smo najpre zajedno učili Fa, a onda smo zajedno radili sa individualnim praktikantima i naučili ih da čitaju Fa. Takođe smo išli na selo da praktikante tamo učimo da čitaju Fa. Sada oba naša sela imaju svoj punkt za proizvodnju materijala. Posle Kineske Nove godine 2012., otišao sam u udaljeno selo oko 200km daleko, da naučim stariju praktikantkinju kako da kreira materijale. Sada ume da skine materijale sa Minghui sajta i poznaje ostale procedure potrebne za štampu materijala.

Jednog dana, dok sam pravio materijale sa 75-godišnjim praktikantom kod njega kući, iznenada je došao njegov sin. Uzeo je nešto od naših materijala i pročitao ih nekoliko puta. Posle toga nam je udelio kompliment: "Vi praktikanti Falun Gonga ste sjajni. Sedamdesetogodišnjak i osamdesetogodišnjak se sad igraju s kompjuterima. Materijali su sjajni. Impresioniran sam."

9. Promocija i instalacija NTDTV

Promovisanje NTDTV takođe daje prilike da se ljudima objasni istina. Nekoliko nas je u saradnji instaliralo NTDTV satelitsku opremu za porodice nekih praktikanata, kao i za obične ljude.

Otac jednog praktikanta je bio inženjer. Proganjan je tokom Kulturne revolucije i od tada je živeo u strahu. Pored toga, nakon što mu je sin uhapšen, više nije hteo da vežba Falun Gong, pa se u početku protivio da se postavi satelitska oprema. Međutim, kad je oprema postavljena, slučajno je video nešto od programa. Tada je počeo da gleda NTDTV svakodnevno i prestao je da prati programe KPK. Prokomentarisao je da je ovo prvi put da vidi emisije koje govore istinu. Tiho je počeo da ponavlja: "Falun Dafa je dobra; Istinitost-Blagost-Trpeljivost su dobri." Takođe je počeo da čita Džuan Falun.

Jedan stariji praktikant je prestao da vežba Falun Gong kad je počeo progon i bio je opsednut propagandom zle KPK na TV. Nakon instalacije NTDTV, počeo je da gleda svaki dan i više nije gledao državne programe. Njegova žena je zatražila od njega da pročita nova predavanja Učitelja "Fa-predavanje na 20. godišnjicu" i " Međunarodna Fa-konferencija u prestonici SAD 2012.". Zatražio je od žene da mu donese primerak Džuan Faluna i pozvali smo ga našoj kući da podelimo iskustva. Obećao je da će uhvatiti korak sa napretkom Učiteljevog Fa-ispravljanja i otići kući s Učiteljem.

Takođe sam instalirao NTDTV za blagajnika partijskog komiteta seoske uprave. Zatražio mi je da jedan postavim i za njegovog sina. Sad obojica obožavaju NTDTV i ne mogu da žive bez njega. Na njih više ne deluje propaganda KPK. Sada pomažemo ljudima da instaliraju NTDTV u gradovima i na selu. Ovo je nov projekat za nas, i postepeno ga širimo.

Molim vas da ukažete ako išta nije na mestu.