Falun Dafa Minghui.org

Umjetnost izrezivanja papira: Falun Dafa je dobar

(Minghui.org)

Poruka na košari: Falun Dafa je dobar