Falun Dafa Minghui.org

Zapadni praktikant: brisanje prašine

(Minghui.org)

Ponekad je lako misliti da mi vodimo bitku protiv starih sila, vodimo rat protiv starih sila itd. Ja sam upravo shvatio da je to način kako ljudi razmišljaju; to je logika ljudi koji se bore protiv svojih neprijatelja. Što se nas tiče, Učitelj je uvek tražio od nas da poreknemo stare sile i iskorenimo ih.

Učitelj kaže:

"... Ovo je naljutilo njegovog velikog učitelja, pa je počeo da mi pravi probleme. Ja sam neko ko ne voli da se suprotstavlja, niti bi imalo smisla suprotstaviti se nekom takvom. Kad god bi mi doneo loše stvari, ja bi ih naprosto očistio i nastavio predavanje.." (Džuan Falun)

Ko će se boriti sa starim silama? Čak i da mogu, one ne zavređuju da se bore sa učenicima Dafe. Niti učenici Dafe treba da se spuštaju na nivo “borbe”.

U svom slanju ispravnih misli i spašavanja živih bića, takođe sam zapazio neke slabe elemente takmičarstva, kao da se ja takmičim sa starim silama za sudbinu živih bića. Upravo sam shvatio da nema potrebe misliti da se mi takmičimo s njima za bilo šta. Kosmos pripada Dafi, a ne njima. Oni su naprosto stara prašina koju treba pomesti.

Razlika između ova dva sada mi je jasnija: ishod bitke je uvek neizvesan, dok je čišćenje nešto izdvojeno, sa izvesnim ishodom: čistom kućom.

Sagledavati slanje ispravnih misli kao izdvojeno čišćenje, umesto kao bitku punu emocionalnog naboja, čini mi se da ima više dejstva i da je ispravnije.