Falun Dafa Minghui.org

More patnje i požude viđeno u drugoj dimenziji

(Minghui.org)

Pročitavši neke članke o oslobađanju od požude, hteo bih da podelim svoje iskustvo. Neki praktikanti oko mene trpe smetnje usled vezanosti za požudu, a među njima sam i ja.

Ove probleme imaju i neki praktikanti koji se na izgled marljivo kultivišu. To uključuje neke stare praktikante, neke parove praktikanata, i neke koji su se odavno oslobodili požude. Prosvetlio sam se jer ovo je finalna faza Fa-ispravljanja i te vezanosti će izbijati na površinu. Mi treba da ih prepoznamo, obratimo pažnju na te probleme i oslobodimo ih se.

Sledi ono što sam video šaljući ispravne misli u grupi. Ovo je lično razumevanje i nadam se da će praktikanti umeti da prosude na osnovu Fa.

Video sam sve učenike Dafe u različitim uglovima sveta kako kleče, suočeni su Učiteljem. Učitelj je stajao na džinovskom lotosu, okružen pitomim oblačcima. Spoljašnjost Učitelja se konstantno menjala, ponekad se ukazao kao Buda, ponekad kao Tao, a ponekad kao božansko biće. Učenici su uskliknuli Učitelju: "Učitelju, došlo je vreme povratka. Molim te, vrati nas kući."

Učitelj je bez reči pokazao prema moru, gde se plima uzdizala i opadala, a obala je bila nakrcana brodovima. Tu su bili muškarac i žena koji su izgledali kao stare sile. Žena je imala roze lotos u jednoj ruci, a u drugoj bočicu tekućine. Sipala je tekućinu na korenje lotosa. Na mikroskopskom nivou, ona se sastojala od sićušnih crvića pod nazivom Gu, što je otrovni insekt iz legendi. Muškarac je isto to učinio, ali sa crnim lotosom; posle toga su se mogli videti sićušni crvi Huo na mikroskopskom nivou. Stavili su lotose u more, i ti crni crvi i roze crvi su se ispreplitali. Voda je momentalno postala glatka i psihodelična, s roze mehurićima. More se zvalo "more okončanja veza", takođe poznato kao more patnji i more žudnji (analogno sa demonom osećanja i demonom požude)

More patnji je beskrajno, ali nema obalu. More požude izgleda beskrajno, ali ima obalu.

S druge strane mora je bio Trg Tjenanmen, iznad koga su bili slojevi na slojevima nebeskih bića čekajući konačan sud. Svi su ozbiljno posmatrali i čekali konačno naređenje. (Tu je bio i Điang Cemin, u obliku oka mrtve ribe. Nebeska udica ga je čekala.)

Starac sa izgledom Taoa je držao nož. Crni potop trebalo je dođe s neba i potopi Zemlju.

Svi učenici Dafe, uključujući i preminule, trebalo je da se ukrcaju na brodove na moru i odjedre na drugu stranu. Nakon konačnog suda, oni bi se uzdigli na nebo usred bela dana, sa Trga Tjenanmen. Da bi mogao preći more, svaki učenik mora biti čist. Svako ko ima makar i malo skrivene požude ili sentimentalnih osećanja biće uništen u moru i sahranjen tu zajedno sa brodovima, da se više nikad ne reinkarnira. Milioni, milijarde godina čekanja, zajedno sa milostivim spasenjem Učitelja, biće uzalud.

Mi smo nada živih bića i mi snosimo ogromnu odgovornost da pomognemo Učitelju da ispravi Fa. Svi naši prijatelji i rođaci su ovde zbog Fa i oslanjaju se na nas da se vrate nazad. Ne možemo biti sahranjeni u moru patnji usled svojih žudnji.