Falun Dafa Minghui.org

Putovanje u nebeski raj zapadnjaka

(Minghui.org)

Jednog popodneva ne tako davno, dok sam bio kod kuće, odjednom sam osetio da sam ušao u zapadnjački raj. Zapadna kultura mi uopšte nije poznata. O zapadnoj kulturi znam samo malo, što sam naučio iz filmova. Potrudiću se da se što bolje setim šta sam video.

Video sam dva mala anđela koji su došli da me vode u svoj raj. I dalje vidim njihove zlatne kovrdže u kosi i plave oči. Bili su punački, imali su par krila na leđima i oreol nad glavom. Izgledali su neverovatno nevino i očaravajuće dok su se kikotali i lebdeli nad mojom glavom. Kad sam pokušao da ih dodirnem, oni su se povukli i odleteli.

Sledeći dva mala anđela, ušao sam u njihov raj. Na putu tamo sam video puno muških i ženskih anđela u belim odorama. Osmehivali su mi se i elegantno mi se klanjali. Pozdravio sam ih sa heši. Na obe strane puta su bili čudni, čarobni cvetovi. Video sam nepoznata mistična bića u blizini. U daljini, reka je zračila koloritnom svetlošću. S vremena na vreme, naišao bih na bele kamene stolove i stolice pokraj puta. Na stolovima su stajale činije sa voćem i vrčevi. Kad bi anđeli pojeli voće i napili se, činije i vrčevi bi se sami napunili. Ceo svet je izgledao kao velika bašta, i svaki cvet i biljka su bili nežni i sjajni.

Iako je nebeski raj izgledao dobro i lepo, osećao sam da nešto nedostaje. Konačno sam dospeo do podnožja male planine. To je bila bela planina, ali ne baš one vrste bele kao na Zemlji. Cela planina je zračila svetlošću. U tom času nisam shvatao da su dva mala anđela već bila otišla. Na vrhu planine su bile tri građevine, velika i dve manje, a svaka građevina je imala jedinstvenu arhitekturu. Kad sam dospeo do vrha planine, začuo sam zvuk koji je dolazio iz desne građevine. Otišao sam do nje i ugledao unutra sto u obliku polumeseca. Unutra je sedelo i stajalo puno anđela. Dva anđela koja su stajala naspram ulaza takođe su nosila bele odore, samo što su njihove imale puno ukrasa. Zatim sam ušao u veliku građevinu u sredini. To je bila visoka, grandiozna građevina. Imala je red od otprilike 20 džinovskih stubova simetrično raspoređenih sa svake strane građevine. Iza stubova je bio prolaz paralelan sa stubovima. Ušao sam na vrata i ugledao veliku stolicu sa visokim naslonom, okrenutu ka ulazu. Pored nje su bile manje stolice. Na zidovima su bili murali i koloritni ukrasi. Bili su vrlo lepi. Nisam mogao razaznati da li su na zidovima slike ili gravire.

Tada sam začuo nekog kako me pozdravlja. Okrenuo sam se i ugledao anđela kako mi se osmehuje. To mora da je bio jedan od ona dva anđela iz desne građevine. Pozdravili smo se. Imao sam osećaj da me ne poznaje, ali da nije iznenađen mojom pojavom. Rekao je učtivo: "Naš svet pozdravlja tvoj dolazak." Objasnio sam mu da u ljudskom svetu vežbam Falun Gong i da nemam pojma kako sam tu dospeo. Uputio mi je osmeh pun razumevanja. Osmotrio sam ga detaljnije i zapazio da je viši od ostalih anđela i da ima sjajniji oreol i veći par krila. Telo mu je bilo prozračno, slično belom žadu. Zračio je nežnom svetlošću. Nosio je belu odoru i zlatan nakit oko vrata i oko pasa. U jednoj ruci je držao kratku, zlatnu palicu sa gravirama.

Dok me je vodio niz planinu istim putem kojim sam se popeo, pokazivao mi je svoj svet. Sećam se da mi je rekao da je njihov kralj bio kralj Mors, ili nešto što slično zvuči. Takođe mi je rekao svoje ime, ali sada mi je teško da se setim. Rekao mi je da njihov svet postoji jako dugo. Šest moćnih anđela, uključujući njega, kao i druge anđele, sledilo je svoga kralja. U njihovom svetu je bilo puno drugih nebeskih rajeva, i živeli su u međusobnoj slozi. Kraljevi i anđeli iz drugih nebeskih rajeva bi često posećivali njihov svet. Kralj svakog od svetova je posedovao drugačiju vrstu božanske moći. Kralj Mors je bio sposoban da molitvom stvori najsvetije cvetove u ovom svetu. Mislim da bi ovo mogla biti manifestacija prosvetljenja kralja Morsa u Fa univerzuma. Anđeo se sećao da je njihov svet bio večito divan i radostan, ali jednog dana su najsvetiji cvetovi prestali da cvetaju i njihovi sveti pojavni oblici su nestali. Slična situacija se desila i u drugim nebeskim rajevima. Posle toga, njihov kralj i drugi kraljevi više nisu bili srećni. Kad su anđeli upitali u vezi promena u njihovom raju, kralj Mors je objasnio da je to zbog toga što je njihov svet izgubio svoju večitu postojanost.

Od tada na dalje, kralj Mors se često sam molio, dok jednog dana nije sazvao sve anđele i saopštio im vesti od svog oca. Otac mu je rekao da su i nebeski rajevi na višim nivoima takođe izgubili svoju večitu postojanost i da će Veliki Sve-stvoritelj sići dole u ljudski svet da iznova stabiliše sve svetove. Kralj Mors reče da će njegov otac slediti Velikog Sve-stvoritelja u svet ispod, da ga moli da iznova stabiliše njegov svet. Mnogi kraljevi u svetu kralja Morsa su dobili slične znake da porazgovaraju sa Stvoriteljem. Kraljevi su se okupili i razgovarali šta im je činiti. Konačno su odlučili da izaberu grupu glasnika da ode dole i zamoli Velikog Sve-stvoritelja za način da se iznova stabilišu njihovi svetovi. Kralj Mors je izabran za jednog od glasnika.

Kad je kralj Mors odlazio, svi anđeli u njegovom nebeskom raju su bili u suzama, klečeći i preklinjući ga da im dopusti da ga slede. Kralj Mors ih je upozorio: "Nikada ne smete poći za mnom, jer jednom kad siđete dole, bićete izgubljeni. Veliki Sve-stvoritelj će sigurno stabilisati naš svet i vratiti me natrag. Vi ćete ovde čekati. Zatim su kralj Mors i ostali sišli na Zemlju. Od tada, anđelima nedostaje njihov Kralj, i sve što mogu je da se mole i čeznu za njihovim povratkom.

Anđeo mi je rekao gde se nalazi njegov kralj i drugi kraljevi koje poznaje. Kralj Mors i još jedan kralj su inicijalno otišli u Rusiju, ali sada se nalaze u Holandiji tj. Danskoj. Odveo me je do ulaza u njihov nebeski raj. To je bila bela kapija visoka poput kule, koja se pružala ka nebu. Bila je sasvim drugačija od kapija u Kini. Stojeći tu, osvrnuo sam se na njihov svet. Ponovo sam zapazio čudan osećaj u svom umu, mada ga ne mogu iskazati rečima. Anđeo izgleda da mi je pročitao misli. Rekao je: “Osetio si da našem svetu nedostaje radost. Otkada je naš kralj otišao, nijedan cvet ili biljka više nisu ponovo bili srećni.” Onda je dodao i ovu misao: “Molim Velikog Sve-stvoritelja da ima milosti prema našem kralju. Molim ga da se pobrine da nije izgubljen u ljudskom svetu, i da ga dovede nazad.” Rekao sam mu: Moj Učitelj širi Fa univerzuma u ljudskom svetu dok spašava ceo univerzum. Moj Učitelj ima milosti prema svim živim bićima i spasiće sva bića, uključujući tvog kralja. Osim toga, Falun Gong se proširio na mnoga mesta u ljudskom svetu, uključujući Rusiju, Holandiju i Dansku. Nemoj brinuti i čekaj na njegov povratak.”

Rekao sam mu zbogom i napustio njegov svet. Dok sam hodao natrag, prisećao sam se Fa koji Učitelj predaje. Onda se zrak svetlosti probio s neba iznad moje glave. Pogledao sam gore i video kako se nebo otvara, otkrivajući mnoge nebeske rajeve gore. Bilo je nebeskih rajeva na višim i višim nivoima, svaki je bio sve veći, prozirniji i svetliji od prethodnog. Najbliži raj sam video najjasnije. Takođe sam video nekoliko božanskih bića. (Njihovi oblici i odeća sasvim su se razlikovali od anđela koje sam upoznao. Ne znam kako da ih opišem, sem da ih nazovem božanskim bićima) Gledali su dole, na ljudski svet. U njihovom pogledu sam sagledao iščekivanje i čežnju. Pretpostavljam da su i oni čeznuli za povratkom svojih kraljeva i gospodara. Zatim se zrak svetlosti povukao i nebo se zatvorilo. Tada sam se vratio u stvarnost.

Mi smo učenici Falun Gonga iz doba Fa-ispravljanja, koji nose veliku istorijsku misiju. Postoje ogromne grupe života s udaljenih nebeskih tela, koje polažu neizmernu nadu u nas, i iščekuju naš povratak. Postoji li ikakvo opravdanje za nas da ne radimo tri stvari valjano? Da li se praktikanti Falun Gonga dobro kultivišu, ili ne, odrediće spasenje tih života, neizmernog broja života!

Već smo naučili da su mnogi ljudi na Zemlji važni gospodari, kraljevi i božanska bića velikih nebeskih tela. Oni predstavljaju velike grupe života. Međutim, neki ljudi su izgubili svoju pravu prirodu i izgubljeni su u ljudskom svetu. Svi mi možda neprekidno molimo Učitelja da nas probudi ako se izgubimo u zemaljskom svetu. Kao praktikanti Falun Gonga u periodu Fa-ispravljanja, ne sme nas zadovoljavati da učimo Fa i vežbamo vežbe kod kuće. Naravno, na taj način smo u direktnoj interakciji s Fa, ali takođe moramo iskoračiti napred da objasnimo istinu o Falun Gongu. Moramo dospeti do svakog dela Zemlje na kom žive ljudska bića, da bismo spasili te kraljeve i gospodare koji predstavljaju džinovska nebeska tela!