Falun Dafa Minghui.org

Viđeno u snu: Posledice ako se ne oslobodimo požude

(Minghui.org)

Jedan praktikant je imao užasan san koji je izgledao tako stvaran. Probudio se u užasu. “Molim te pomozi da zabeležim ovaj san", rekao je, "da bismo upozorili praktikante koji još uvek prave greške s vezanošću za požudu." Sledi njegovo prisećanje.

***

U snu sam bio sa grupom praktikanata, ali niko od nas se nije poznavao. Jedan od njih reče: "Prekosutra ćemo dostići Ispunjenje."

Posle toga sam video da su im koža i tela postali vrlo lepi i mladi. Takođe sam pažljivo pogledao svoja stopala i video da su drugačija nego pre. Tada se pojavio jedan drugi praktikant. Ugledao sam mračnu kuću u kojoj je bilo puno praktikanata, ali oni se nisu bili dobro kultivisali. Takođe sam ugledao vrlo svetlu kuću u kojoj su ljudi živeli bezbrižnim, lagodnim životom i imali su sve što su poželeli. Predeo je bio prelep i svet. Izgledalo je da je tu svako okončao svoju kultivaciju.

Međutim, ja sam osećao da ne zadovoljavam standard da ostanem u toj kući, pa sam nastavio dalje da potražim svoje mesto. Video sam gomilu praktikanata koji čekaju na Strašni sud, koji će odrediti njihove destinacije. Odjednom se s neba spustila velika metalna ploča s gvozdenim lancima na obe strane. Znao sam da će svako morati da stane na ovu ploču i sačeka svoju destinaciju.

Ugledao sam praktikanta kako stoji na ploči. Ploča se polako kretala, a onda prevrnula, i pala u jezerce. Bilo su tri takva jezera jednake veličine. Jedno je bilo za kultivatore koji su usled pohlepe počinili novčane grehe. Drugo je bilo jezero požude, ispunjeno zmijama, insektima i vatrom. Puno praktikanata je palo u ovo jezero, jedan po jedan. Treće jezero je bilo puno crne vode, s ljudima koji glasno kukaju.

Bio je red na mene da stanem na ploču. Ploča se zaustavila nad jezerom požude i ja sam upao u njega. Uspaničio sam se i nisam želeo da dalje živim. Osećao sam kako me zmija ujeda i bio sam u strašnoj agoniji. Nisam mogao umreti, i morao sam da proživljavam tu agonija iznova i iznova. Video sam kako praktikanti jedan za drugim upadaju tu.

Odjednom sam se probudio, ispunjen strahom kog se nisam mogao osloboditi. Znao sam da se nisam dobro kultivisao i da sam činio grehe požude. Bio sam obuzet velikim kajanjem!

Sećam se da smo pre nekog vremena ja i jedan praktikant pričali o vezanosti za požudu. Nisam shvatao da je to pitanje toliko ozbiljno. Počeo sam da obraćam pažnju na to, i više sam posvećivao vremena učenju Fa i slanju ispravnih misli. Kultivaciono stanje mi se popravilo.

Međutim, nedavno sam popustio. Učitelj nije odustao od mene, pa je upotrebio ovaj san da mi ukaže na grozne posledice ako ne budem završio svoju kultivaciju.

Zaista ne ostaje puno vremena, pa sam odlučio da se popravim i uklonim svoje vezanosti kultivacijom, posebno vezanost za požudu.