Falun Dafa Minghui.org

Od urednika: Ponovo šaljite ispravne misli

29. maj 2001. u ponoć po pekinškom vremenu

(Minghui.org)

27. maja, učenici Dafe širom sveta zajedno su izvodili Fa ispravljanje, eliminišući loše misli, karmu i rđave predstave ili spoljne smetnje u svom umu, i eliminišući zlo u Tri domena koje nanosi štetu Dafi. Bilo je vrlo efektivno. U raznim delovima sveta, svi kultivatori ispravnog Fa čije je Treće oko dostiglo određeni nivo videli su mnoge prizore u drugim dimenzijama, i osećali su se vrlo inspirisano.

Predloženo je da 30. maja (sreda) tačno u 5, 6 i 7 časova ujutru po pekinškom vremenu – u ova tri termina (5, 6 i 7, molimo pogledati raspored za vaše lokalno vreme)—svaki put po 5 minuta, svi učenici Dafe širom sveta treba ponovo zajedno da izvode Fa-ispravljanje, misleći u svom umu o uništavanju svog zla u Tri domena koje nanosi štetu Dafi, obuhvatajući svo zlo, ništa ne izostavljajući. Osim ovog, tokom aktivnosti Fa-ispravljanja, možete u sebi recitovati stih koji Učitelj često koristi: "Fa ispravlja kosmos, zlo se potpuno eliminiše." (*Kao referenca dole je ispis na kineskoj Pinjin romanizaciji) Osim ovog, učenici Dafe iz različitih oblasti su predložili 5 minuta čišćenja sopstvenog uma neposredno pre ustanovljenih vremena, da bi se postigao bolji rezultat dok se uništava svo zlo unutar Tri domena.

Bilo da hodate, jedete, radite, ovo se može u bilo kojoj sredini. Skoncentrišite se; ne mora se obavezno biti u sedećoj meditaciji. Treba da šaljete ispravne misli, a dok šaljete ispravne misli, zamislite da ste kao bog, visok do neba i neuporedivo plemenit, s ogromnim telom. Fokusirajte svoje napore dok mislite, i šaljite najčistije, najpostojanije ispravne misli.


Napomena: Za lokalna vremena, molim da pogledate tabelu vremenskih zona za "Slanje ispravnih misli".


* Kineska romanizacija stiha "Fa ispravlja kosmos, zlo se potpuno eliminiše":

Prijevod znakova na srpski jezik:

[fa] zakonitosti i principi kosmosa
[zheng] ispravlja
[qian kun] kosmos
[xie e] zlo
[quan] svo, se potpuno
[mie] eliminiše

(Ako vam nije poznata kineska romanzacija, možete zatražiti pomoć od kineskih praktikanata u blizini)

Izgovor stiha:

Fa džang ćien kun, sien oa ćuen mie