Falun Dafa Minghui.org

U New Yorku održana konferencija za razmjenu iskustava na engleskom jeziku

(Minghui.org)

Oko tri stotine Falun Dafa praktikanata iz New Yorka i okolnih regija se okupilo u centru Manhattana 16. 07. 2017. na konferenciji za razmjenu iskustava na engleskom jeziku.

Devetnaest praktikanata je održalo emotivne govore o svojim iskustvima u kultivaciji, uklanjanju vezanosti, gledanju unutar sebe i objašnjavanju istine o Falun Gongu i progonu.

Falun Dafa New York Fahui održan 13. jula 2017.

Prebroditi fizička iskušenja

Jedna je praktikantica govorila o svome iskustvu sa nesrećom kada je imala ranu od velike opekotine na unutrašnjoj strani bedra koja nikako nije zarastala. Jednoga je dana u očajanju zavapila: „Učitelju, šta mi je činiti?"

U svojoj glavi je jasno čula glas: „Radi ono što trebaš raditi, a ne ono što ti hoćeš da radiš."

Kao rezultat, njeno se razmišljanje promijenilo. Osjetila je ogromnu zahvalnost što postoji Učitelj koji je vodi. Kroz marljivu kultivaciju, njena je vezanost za sentimentalnost, osjećaje i požudu postala slabija, a na rani se stvorila debela smeđa krasta. Njenu majku je to toliko impresioniralo da je izjavila da će i ona postati praktikant.

Shvativši koliko je važno da se cijeni svaki trenutak, ona je kazala da je prva i zadnja stvar koju svaki dan uradi je da se zahvali Učitelju na pruženoj prilici da se kultivira i spašava živa bića.

Drugi je praktikant podijelio svoje iskustvo o problemu koji je imao sa svojim stopalom. Članak i stopalo su mu bili natekli, a njegov je palac postao ljubičast i crn. Stopalo mu je zadavalo ogromnu bol tako da mu je bilo gotovo nemoguće dulje koračati ili napraviti barem jedan korak. Bio je primoran napustiti posao, i više nije mogao pomagati u Dafa projektima koji su zahtijevali da ide dalje od kuće.

Ljudi su ga nagovarali na amputaciju, no on je ostao čvrst i kazao: „Ja sam Dafa učenik!"

Izjavio je: „Svakoga trenutka, bez obzora koliko su bili žestoki bolovi, i ne znajući hoće li se ovo iskušenje ikada završiti, ja sam se uvijek podsjećao da sam ja Dafa učenik, da me Učitelj gleda i da se on o meni brine."

Nakon nekog vremena, i uz podršku kolega praktikanata, njegov je palac počeo zacjeljivati. Crni dio tkiva je otpao, a mrtvo se tkivo počelo obnavljati.

Doktori su mu kazali da je on: „Medicinsko čudo." U tom periodu njegovog života on je razmišljao o velikom broju nedostataka i vezanosti koji su možda bili uzrokom ovih iskušenja, uključujući i njegovo omalovažavanja kolega praktikanata, karmu vezanu za požudne misli i za to kako se opustio nakon što je napustio medijske projekte.

Uklanjanje duboko ukorijenjenih vezanosti

Jedna praktikantica je podijelila iskustva o svojoj vezanosti za strah i ljubomoru. Kada je zajedno sa svojom sestrom prije 11 godina počela prakticirati Falun Dafa u Slovačkoj, njihov se otac tome čvrsto usprotivio. On je na nju vikao i čak ju je tukao. Ona je shvatila da su njene vezanosti za strah, sentimentalnost, ego i njena vezanost za svađu sa ocem— uzrokovale da se njen otac grozno ponaša. Nakon što je nastavila s njim razgovarati o Falun Dafa, otac joj je počeo podržavati Dafa i njen rad za Epoch Times.

Nakon dolaska u New York na rad za Epoch Times, ona je razvila veliku ljubomoru prema vještijim kolegama na poslu, i često je osjećala da se prema njoj ne postupa pošteno.
Ljubomora je činila da se bijedno osjeća kada njen rad ne bi bio dobro prihvaćen. No, kad je shvatila da se radi o vezanosti, nastojala je da se sa više poštovanja odnosi prema svojim kolegama sa posla.

Drugi je praktikant podijelio svoju priču o svojoj ogromnoj brizi, strahu da će se sve raspasti. Shvatio je da je taj strah, njegova panika da ne dobro radi, nije njegovo pravo ja, i da je to zapravo rezultat nedostatka istinske vjere u božansko, jer bi njegovo božansko ja tačno znalo šta treba raditi.

Jednom, kada je u pola noći slao ispravne misli u um mu je došla jedna misao: „Ne traži slavu ni nagradu." Shvatio je da ga je njegova snažna vezanost za samopotvrđivanjem kao i proračunat i naučnički mentalitet uvijek činio sumnjičavim i nesigurnim.

Također je ispričao kako ga je jedan praktikant sa otvorenim trećim okom vidio kada je prvi puta došao iz dalekog kosmosa da se pridruži Učitelju u spašavanju živih bića. Premda je odmah odlučio da dođe, ipak je razmišljao: „Ja ću pomoći Učitelju da ispravlja Fa. Pomagat ću Učitelju da spašava živa bića." Shvatio je da je težio krajnjem samopotvrđivanju; želio je biti heroj, umjesto da na prvo mjesto stavi Učitelja, Fa i spašavanje živih bića.

Kultivirati se poput mladog monaha

Kad je jedan praktikant po prvi puta počeo raditi za NTD (New Tang Dinasty) 2005. godine, nije imao nikakvih zamjerki na tešku situaciju na poslu ili nedostatak plaće.

No, s prolaskom vremena počeo je biti vezan za vlastite ideje. Što su stvari na TV stanici bile gore, to je postajo ogorčeniji i zbunjeniji, misleći da ide putem propasti i da se situacije neće popraviti. Na kraju je napustio medije.

Preselio se na Tajvan sa svojom suprugom koja je bila sa Tajvana, no kod njega se stvorio osjećaj ogromne usamljenosti čak i kada je bio sa svojom porodicom. Situacija je postala još gora nakon što se opet preselio u New Yorka, a njegov prijatelj, kolega praktikant, iznenada umro od srčanog udara. Ove su ga okolnosti ražalostile i pokolebale njegovu vjeru.

Kasnije je shvatio da svih tih godina nije uspio razumjeti ideju dobitka i gubitka kao i to da su patnje dobre. „Dok sam prolazio kroz proces prosvjetljenja, odlučio sam da više budem nalik mladom monahu koji kuha jela, a na nalik starom monahu."

Osvrnuvši se na svoj put kultivacije, izjavio je: „To su iskustva koja jako cijenim, ova prilika da objašnjavam istinu i pomažem Učitelju u spašavanju živih bića je istinski puno vrednija nego biseri."

Objašnjavanje istine Kinezima iz kontinentalne Kine

Jedna Kineskinja, praktikantica koja je odrasla u SAD, govorila je o prevladavanju straha od objašnjavanja istine Kinezima iz Kine. Uvijek je bila stidljiva i premda je s vremenom postala puno samouvjerenija kada je sa zapadnjacima razgovarala o Falun Dafa, još uvijek se bojala razgovarati sa Kinezima, posebno onim koji dolaze iz kopnene Kine, o kojima je imala ograničeno razumijevanje.

Zhang je kazala: „Kada sam pogledala unutar sebe, shvatila sam da se pri razgovoru o Falun Dafa sa ljudima oslanjam na svoje ljudske sposobnosti."

Shvatila je da je njen strah od razgovora sa Kinezima zapravo bila sebičnost, jer je pažnju usmjeravala na sebe, a ne na živa bića koja je željela spasiti.

Također je otkrila da je s vremenom objašnjavanje istine kod nje postalo skoro kao refleks, „kao da sam (samo) provjeravala stvari na mentalnoj listi." Nije imala isto srce kada spašava ljude. „Zaboravila sam da su ljudi sa kojima sam razgovarala bila živa bića koja su ovdje došla da bi dobila Dafa, i da su beskrajno dragocjeni.“

Odrastanje uz Dafa

Jedna je praktikantica počela vježbati Falun Dafa sa svojim ocem kada je imala samo sedam godina i dok je bila u Francuskoj. „Odrastala sam, znala sam da je Dafa jako dobar, ali ga sama nisam prakticirala," izjavila je. Ona je samo slijedila svoje roditelje. Kao tinejdžerka je željela uživati u mladosti i zabavljati se kao i drugi tinejdžeri. No, sve se promijenilo kada se pridružila grupnom učenju Fa za mlade praktikante kada je imala šesnaest godina.

„Okruženje mi je pomoglo da puno ozbiljnije shvatim kultivaciju, imala sam puno više volje učiti Zhuan Falun i istinski razumjeti sadržaj i principe koji su u njemu objašnjeni. Ona se puno više uključila u projekte objašnjavanja istine, a zatim je došla u New York.

Izrazila je svoju zahvalnost Učitelju za njegovu beskrajnu samilost i zato što joj uvijek pruža priliku da se poboljša uprkos greškama koje čini.

Dodala je: „Kao kultivatorica koja je preuzela beskrajno veliku i svetu misiju spašavanja živih bića, ja sam danas još jedan puta ozbiljno opomenuta da ne smijem iznevjeriti Učitelja, da nastavim dobro ići putem na puno ispravniji i dostojanstveniji način u vremenu koje je preostalo."