Falun Dafa Minghui.org

Taipei: Koordinatori se okupili na konferenciju za razmjenu iskustava

(Minghui.org)

Više od dvije stotine volonterskih osoba za kontakte za Falun Gong vježbališta iz cijelog Tajvana se okupilo u Taipeiju od 29. do 30. jula 2017. godine kako bi razmjenjivali svoja iskustva u kultivaciji i davali jedni drugima podršku u radu.

Konferencijska dvorana u Centru za mlade Chiantan u Taipeiu na Tajvanu

Govornici su govorili o tome kako proučavaju Falun Gong učenje (koji se također naziva i Falun Dafa), kako neprestano teže ka samopoboljšanju, kako sa ljudima razgovaraju o Falun Dafa i kako podižu svijest ljudi o postojanju progona u Kini te o tome kako sarađuju sa kolegama praktikantima. Mnogi su od govornika govorili o tome kako gledaju unutar sebe kad naiđu na teškoće ili kada imaju međusobne konflikte i kako se poboljšavaju kroz ovaj proces.

Ozbiljno se odnositi prema kultivaciji

Mnoge od osoba za kontakte prakticiraju Falun Dafa već mnogo godina. Oni imaju duboko razumijevanje kultivacijske prakse – da je potrebno ozbiljno se odnositi prema njoj - i znaju koliko je važno dobro proučavanje Falun Dafa učenja.

G. Cheng iz Taipeija je nedavno utvrdio da popušta u kultivaciji i da ne posvećuje dovoljno vremena učenju Fa i izvođenju vježbi. Zato je sebi kazao da mora ubrzati i da sebi ne smije davati nikakva pravdanja (za nerad). Premda to nije bilo lako, kazao je da se sad osjeća izvrsno što može temeljito učiti Fa i raditi vježbe.

Cheng je shvatio da se ne može biti efikasna osoba za kontakte ili za razgovor sa ljudima o Falun Dafa ako sam pažljivo ne proučava Falun Dafa učenje. U svome je izlaganju podsjetio kolege praktikante da se prema svojoj kultivaciji moraju ozbiljno odnositi.

I g. Liao iz Taipeija ima isto shvaćanje. On je kazao da je prevazišao test bolesti prije nekoliko godina tako što je svakoga dana radio vježbe. On je naglasio da je čitanje Fa najvažnije. Napravo je svoj dnevni raspored tako da svakoga dana može učiti Fa. Ma koliko da je zauzet, on uvijek završi ono što je toga dana predvidio za učenje. G. Liao vjeruje da kada se neko ozbiljno kultivira, onda će on ili ona dobiti pozitivne odgovore i uspjeti održati ispravne misli kada bude suočen sa iskušenjima.

Uskladiti grupno okruženje i poboljšavati se kao jedno tijelo

Jedan od svakodnevnih zadataka kontakt osoba je da ponuditi pomoć kolegama praktikantima i da koordiniraju njihove projekte za objašnjavanje istine. Nekoliko je praktikanata govorilo kako nesebično rade za kolege praktikante i za njih stvaraju dobro kultivacijsko okruženje.

Gđa Lin iz Penghua je podijelila sa prisutnim kako je nastojala pomoći kolegama praktikantima u njihovoj kultivacijskoj praksi. Grupa praktikanata je živjela daleko od mjesta za učenje Fa. Nisu imali vozačku dozvolu, stoga ih je jedan praktikant svakoga dana vozio na okupljanje ne mareći na vremenske uslove.

Gđa Liu je također dodala da kao osoba za kontakte uvijek gleda unutar sebe ako se pojavi konflikt ili ako vidi da postoji problem u ponašanju praktikanata. Tada samu sebe zapita postoji li i kod nje isti problem.

Gđa Cheng iz Tainana je sa kolegama podijelila priču o tome kako jedna lokalna grupa praktikanata nije mogla nastaviti prakticirati jer nisu mogli pronaći odgovarajuće mjesto (za prakticiranje). Gđa Cheng je za to saznala i dala sve od sebe da im pronađe odgovarajuće mjesto. Ona je pomogla praktikantima kako bi bila sigurna da su marljivi u učenju Fa i izvođenju vježbi. Nakon toga su se svi praktikanti znatno skupa poboljšali.

Oslobađanje negativnih misli i pravljenja značajnih pomaka u kultivaciji

U svome je govoru gđa Hsu kazala: „Kultivacija mi daje samopouzdanje i hrabrost."

Gđa Hsu je nastavnica u jednoj osnovnoj školi. Kolege sa posla je često hvale zbog njenog izvrsnog liderstva. Kolege je pitaju je li takva zato što prakticira Falun Dafa i komentiraju da je dobar kultivator.

Gđa Hsu je svojim kolegama objasnila da je ranije bila temperamentna. No, kultivacijom je doživjela ogromne promjene. Postala je mnogo mirnija i više uopšte ne gubi živce. Veoma dobro rješava konflikte i zbog toga je jako cijenjena.

Gđa Hsu je nedavno postala voditelj jedne elitne udruge. Jedne su je prilike kritikovali dok je rješavala konflikte među članovima udruge. Te su je kritike povrijedile do te mjere da je čak razmišljala o napuštanju udruge.

Ipak, gđa Hsu je samu sebe podsjetila da je kultivator i da mora biti samopouzdana i hrabra te da mora biti ljubazna i skromna. Nakon izvjesnog vremena udruga je imala sastanak na kojem su bili prisutni svi članovi. To je bio najveći ikada zabilježeni broj prisutnih i svi su je hrabrili i dali joj pozitivan poticaj.

„Negativne misli koje sam imala za vrijeme ovoga procesa su bile uzrokovane mojim vezanostima," kazala je gđa Hsu. „Oslobađanje od njih je dio procesa kultivacije."