Falun Dafa Minghui.org

Izvještaj Freedom House o progonu Falun Gonga objavljen na kineskom jeziku

(Minghui.org)

Freedom House je 22. avgusta 2017. godine objavio izvještaj na kineskom jeziku osvjetljavajući progon Falun Gonga u Kini. Engleska verzija ovog izvještaja pod naslovom 'The Battle for China's Spirit" ("Bitka za kineski duh") je objavljen 28. februara ove godine. Dvadeset i dvije strane ovog izvještaja, od ukupno 142 stranice, se odnose na progon Falun Gonga u Kini.

Kao Američka nevladina organizacija (NGO) finansijski podržavana od vlade SAD, Freedom House provodi istraživanja i zalaže se za demokraciju, političke slobode i ljudska prava. Osnovana u oktobru mjesecu 1941. godine, ona objavljuje godišnje izvještaje koji za svaku zemlju procjenjuju stepen političkih i građanskih sloboda. Izvještaji Freedom Housa često citiraju naučnici koji se bave političkim naukama, novinari i političari.

"Uprkos 17 godina dugoj kampanji Kineske komunističke partije (KKP) koja ima za cilj iskorjenjivanje ove duhovne grupe, milioni ljudi u Kini nastavljaju prakticirati Falun Gong, uključujući i mnoge pojedince koji su počeli prakticirati nakon početka progona. Ovo predstavlja eklatantan primjer neuspjeha sigurnosnog mehanizma KKP", zaključuje se u izvještaju.

Izvještaj “The Battle for China’s Spirit” ("Bitka za kineski duh"), objavljen od strane Freedom Housa 28. februara 2017. godine ima 22 stranice posvećene Falun Gongu sa 118 referenci na druge izvore. Verzija na kineskom jeziku je postala dostupna 22. avgusta 2017. godine.

Popularni sistem meditacije

U izvještaju se prvo obrađuje široka rasprostranjenost Falun Gonga u Kini prije početka progona započetog 1999. godine. Konstatuje se da je Falun Gong meditativna praksa koja uključuje pet meditativnih vježbi i da se oslanja na principe Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije.

"U ranim i sredinom devedesetih godina, Falun Gong i njegov utemeljitelj Li Hongzhi su uživali značajnu podršku vlasti i pozitivan odnos državnih medija."

Izvještaj objašnjava kako se praksa širila kroz društvenu zajednicu putem usmene predaje podcrtavajući da su je: "Kineski građani iz svih društvenih slojeva - ljekari, poljoprivrednici, radnici, vojnici, intelektualci, članovi Komunističke partije - počinjali prakticirati."

"Do 1999. godine, prema vladinim izvještajima i izvještajima iz medija, najmanje je 70 miliona ljudi prakticiralo Falun Gong".

Miroljubivi protest

Izvještaj analizira početak i odvijanje progona. Ne samo da je broj praktikanata premašio broj članova Kineske komunističke partije, već je tradicionalna filozofija Falun Gonga također ugrozila komunističku ideologiju borbe, što je dovelo do toga da se na ovaj sistem meditacije počne gledati kao na prijetnju.

Ovo je kasnije, u aprilu mjesecu 1999. godine, dovelo do hapšenja desetina praktikanata u Tianjinu, gradu u blizini Pekinga. "Onima koji su tražili njihovo oslobađanje je rečeno da je naređenje došlo iz Pekinga. Onda se 25. aprila 10.000 pristalica mirno okupilo ispred državnog ureda za žalbe u Pekingu, koji se nalazi u sklopu vladinog kompleksa Zhongnanhai, zahtijevajući okončanje zlostavljanja i priznavanje njihovog prava na prakticiranje."

"Onda je, nakon demonstracije od 25. aprila, tadašnji premijer Zhu Rongji zauzeo pomirljiv stav prema Falun Gogu. On se sastao sa predstavnicima praktikanata naredivši oslobađanje pristalica iz Tianjina, nakon čeka su se okupljeni u Pekingu dobrovoljno razišli", konstatuje se u izvještaju.

Jiang Zemin pokreće progon nacionalnih razmjera

Ali je onda kineski komunistički lider Jiang Zemin odlučio da "iskorijeni" Falun Gong. "U kontekstu kineskog autoritarnog političkog sistema, jednom kada je Jiang donio svoju proizvoljnu i ilegalnu odluku o zabrani Falun Gonga i nametnuo svoju volju drugim članovima Stalnog komiteta Politbiroa, bilo je malo institucionalnih ili pravnih prepreka da se zaustavi ono što je uslijedilo".

Kako bi provodio progon, Jiang stvara nelegalnu sigurnosnu postrojbu u civilu poznatu kao Biro 610. "U julu mjesecu 1999. godine, kampanja represivnog aparata KKP se ozbiljno i u punoj snazi obrušila na Falun Gong. Propaganda koja je demonizirala Falun Gong je preplavila radio talase, hiljade je ljudi bilo pritvoreno, a milioni su ljudi bili natjerani da potpišu peticiju da se odriču prakticiranja".

Otpor progonu

Vjernici Falun Goga u Kini su na progon koji je provodila KKP odgovorili miroljubivim protestima. "U prvih nekoliko dana i sedmica zabrane mnogi su posjetili urede lokalnih vlasti. Kada su se ovi nivoi vlasti na to oglušili, pristalice su počele pisti pisma ili peticije višim nivoima vlasti pišući direktno u Peking. Oni su u tim pismima isticali svoje pozitivno iskustvo sa ovom praksom, u naporu da uvjere vlasti da Falun Gong ne predstavlja prijetnju za društvo.
Početkom 2000. godine praktikanti su svakodnevno razvijali transparente i izvodili qigong vježbe na trgu Tiananmen, ali je većina njih odmah bila uhapšena."

Izvještaj pojašnjava da su praktikanti, kada se progon nastavio, promijenili svoj fokus i počeli raditi na podizanje svijesti, kako kod vlasti tako i kod javnosti, dijeljenjem štampanih, audio i vizuelnih materijala, kako bi im objasnili činjenice o Falun Gongu.

Žetva organa

Ovaj izvještaj opisuje kako je moglo doći do nezamislivog ubijanja nevinih ljudi zbog njihovih organa. "U kontekstu neljudske propagande, zvjerskog mučenja u pritvorima i ekonomskog poticaja pojavili su se izvještaji o krajnjem obliku finansijske eksploatacije: ubijanju Falun Gong zatvorenika i uzimanja njihovih organa, koji se onda prodaju po visokim cijenama kineskim pacijentima i stranim 'transplantacijskim turistima' kao dio industrije vrijedne više milijardi dolara".

Prema izvještaju, dokazi o nasilnoj žetvi organa od praktikanata Falun Gonga su po prvi puta izbili na vidjelo 2006. godine, a nekoliko je istraga koje su proveli nezavisni novinari i pravni stručnjaci utvrdilo da su ti navodi vjerodostojni. Svoju su zabrinutost izjavili i mnogi članovi međunarodne medicinske zajednice.

Sudske tužbe protiv Jiang Zemina

Od maja mjeseca 2015. godine veliki je broj praktikanata Falun Gonga podnio krivične prijave protiv Jianga zbog progona Falun Gonga. Izvještaj objašnjava da: "Preporuke Vrhovnog Narodnog Suda, koje su postale važeće 1. maja 2015. godine, zahtijevaju od sudskih vlasti da prihvaćaju krivične prijave koje podnose pojedinačni građani. Prije su ove sudske vlasti imale slobodu odbaciti ovakve žalbe. Brojni članci objavljeni na web stranici Minghui su podigli nivo svijesti o ovoj promjeni predlažući pristalicama (Falun Gonga) da iskoriste Xijevu akciju protiv korupcije, koja je srušila najvažnije Jiangove saveznike, i da podnose svoja dokaze o progonu i traže da protiv Jianga bude pokrenuta istraga."

Izvještaj kaže da su žrtve progona izvan i u Kini počele slati pisane žalbe Vrhovnom Narodnom sudu i Vrhovnom Narodnom tužilaštvu. Kako je izvijestila web stranica Minghui, preko je 200.000 praktikanata podnijelo žalbe.

No danas više nisu samo praktikanti Falun Gonga ti koji se usuđuju govoriti. "Možda je najimpresivnija velika skupina ne praktikanata koja se priključila inicijativama Falun Gonga", kaže se u izvještaju. "Uprkos napadima na advokate za ljudska prava izvedenim u 2015. godini, stotine advokata nastavljaju zastupati Falun Gong klijente. Desetine hiljada ljudi širom Kine su potpisali peticije, ne samo za oslobađane svojih zatočenih susjeda, već od nedavno i u znak podrške krivičnom gonjenju Jiang Zemina".

Progon se sveti Komunističkoj partiji

Dočaravajući sliku okrutnog progona, izvještaj konstatuje: "Praktikanti Falun Gonga širom Kine su predmet široko rasprostranjenog nadzora, proizvoljnog zatvaranja, odvođenja u zatvore i mučenja i nalaze se u velikoj opasnosti od bespravnog pogubljenja."

U izvještaju se navodi kako činjenica da je Falun Gong preživio takav brutalni napad ukazuje na to da je Partijski progon propao. "Kada se uzme u obzir realnost i faktori koji su doveli do zabrane [Falun Gonga], nije teško zaključiti da su Jiang i KKP stvorili proročanstvo koje se samo od sebe ostvaruje, sami stvorivši prijetnju koje su se pribojavali, pretvarajući desetine miliona politički lojalnih građana i lojalnih članova Partije u armiju posvećenih aktivista koja se suprotstavljaju KKP".