Falun Dafa Minghui.org

Objašnjavanje istine na turističkim atrakcijama

(Minghui.org)

Učitelj nam je rekao:

„Sve je više turističkih grupa iz Kine. Ovo je aranžman da bi ljudi čuli istinu u jednom drugačijem okruženju. Naše lokacije za objašnjavanje istine su, zapravo, linija fronta—linija fronta za objašnjavanje istine.“

(„Fa predavanje na Fa konferenciji Zapada SAD 2013“, prijevod na srpski)

Jasno se sjećam Učiteljevih riječi i stoga objašnjavam istinu na turistički atraktivnim mjestima te su mi se tijekom godina pridružili i drugi praktikanti.

Neki praktikanti pokazuju vježbe, neki objašnjavaju istinu puštajući audio snimku, neki dijele informativne materijale, dok drugi razgovaraju s kineskim turistima o istupanju iz Komunističke partije Kine (KPK) i njenih pridruženih organizacija. Stvorili smo jedno tijelo kroz suradnju i međusobno pomaganje.

Gledanje unutar sebe kad dođe do sukoba

Navečer uoči prošlogodišnje Kineske nove godine, četvero praktikanata je otišlo na lokaciju umjesto provođenja tog vremena kod kuće. Tog dana je bilo mnogo više kineskih turista. Dobro smo međusobno surađivali, zadržavajući čista srca i mirne umove.

Smatrao sam da jedan praktikant ima neprikladan način objašnjavanja istine te da to može dovesti do toga da nas ljudi pogrešno shvate. Pokušao sam razgovarati s njim, ali se to pretvorilo u raspravu koja je prerasla u sukob i na kraju je završilo s narušenim odnosom. Zatim sam shvatio da, ako nas ljudi vide da se tako ponašamo, to bi moglo rezultirati štetnim učincima i naštetiti ugledu Dafe.

No, Učitelj nam je dao čarobno oružje „gledanja unutar sebe“.

Učitelj je rekao:

„Kad se sretnete sa konfliktom, nije važno da li ste u pravu. Treba da se upitate, “Šta s moje strane nije u redu u ovoj situaciji? Može li uistinu biti da nešto nije u redu s moje strane?” Svi treba da mislite na taj način, a prva misao treba da vam bude da preispitate sebe i pokušate da pronađete problem. Svako ko nije ovakav, zapravo nije pravi kultivator Dafe. To je magična alatka u našoj kultivaciji. Ovo je svojstvo koje razlikuje kultivaciju učenika Dafe. Sa čime god se susreli, prva misao treba da bude da preispitate sebe, i to se naziva „gledati unutar““.

(„Šta je učenik Dafe“ iz Predavanje Fa na konferenciji XI, prijevod na srpski)

Nakon sukoba sam svako jutro, čim bih otvorio oči, recitirao Učiteljev Fa. Kad mi je Fa bio jasan i kad sam uistinu mogao gledati unutar sebe, našao sam svoj problem: kad bih razgovarao s tim praktikantom, moj stav je bio zapovjednički i bez suosjećanja te mu je stoga bilo teško prihvatiti moje riječi.

Kad je taj praktikant ukazao na moju krivicu, bio sam ogorčen i prepirao sam se. Sebičnost iz starog univerzuma me spriječila da otpustim osobni interes pa sam se pokušao zaštititi da ne budem povrijeđen.

Također sam shvatio da je taj sukob doveo do toga da imam bol u nozi i tijekom meditacije sam mogao sjediti samo pola sata. To je bila dobra prilika da potpuno otpustim svoje vezanosti.

Nisam mogao dopustiti da stare sile pobjede stvarajući razdor između mene i tog praktikanta. Učitelj je vidio da se želim poboljšati i pomogao mi je. Te noći sam sanjao da Učitelj podešava moje tijelo.

Nakon što sam se probudio, više nisam imao bol u nozi i mogao sam meditirati cijeli sat te sam shvatio i da mi je Učitelj pomogao otvoriti moje srce i proširiti njegove kapacitete!

Svo zamjeranje prema tom praktikantu je nestalo i ispričao sam mu se. Ponovno dobro surađujemo.

Kroz ovaj incident sam došao do dubljeg shvaćanja značenja Fa. Učitelj ima sposobnost da nam pomogne riješiti se svih loših vezanosti i tvari, ali je preduvjet da se kultiviramo!

Moramo shvatiti suštinu našeg problema, pustiti koncept svakodnevnih ljudi i razbiti koncept sebičnosti iz starog univerzuma, kako bismo se prosvijetlili u nesebičnost i altruizam u novom univerzumu.