Švedska: Konferencija za razmjenu iskustava koristila učesnicima

(Minghui.org)

Švedska Falun Dafa konferencija za razmjenu iskustava je održana 3. septembra u Štokholmu.

Dvanaest praktikanata jepriložilo svoja iskustva u pismenom obliku, dijeleći tako njihovo razumijevanje i iskustva u primjeni Falun Dafa učenja.

Švedska Falun Dafa konferencija za razmjenu iskustava održana u  Štokholmu 3. septembra 2017.
Švedska Falun Dafa konferencija za razmjenu iskustava održana u Štokholmu 3. septembra 2017.

Koordinatorski rad je u svojoj suštini kultivacijska praksa

Gđa Wang, volonterka koordinatorica, Falun Dafa prakticira dugo vremena i bila je dio prvog predstavljanja Falun Dafa u Švedskoj.

Kada je Učitelj Li došao u Švedsku 1995. godine gđa Wang je vidjela da je Učitelj veoma strpljiv kada razgovara sa zapadnjačkim praktikantima ili kada ih je učio vježbama. No, suočena sa toliko mnogo obaveza koje je trebalo uraditi, gđa Wang nije bila u stanju zadržati dobro ponašanje i ponekad nije uspijevala da ostane dobrodušna. „Onda me Učitelj povukao u stranu i kazao da su (svi) drugi (prisutni) moje kolege praktikanti, i da se neki kultiviraju bolje od mene. Učitelj mi je kazao da se prema njima dobro ponašam jer ću u suprotnom kasnije žaliti. Svih ovih godina imam na umu ove Učiteljeve riječi. Kada budem nestrpljiva prema drugima, kasnije se osjećam krivom“, kazala je.

Gđa Wang je također shvatila da se ne možemo koncentrisati samo na rezultat, jer je i proces dio kultivacije. Ona je također postala u stanju bolje vidjeti snagu drugih praktikanata, kao i njene vlastite pogreške. „Trebalo mi je dugo vremena da naučim kako komunicirati i surađivati sa zapadnjačkim praktikantima. Kasnije, kada smo kontaktirali vladine zvaničnike, bili smo u stanju međusobno se hrabriti i osloboditi se težnje i vezanosti za komfor. Na taj smo način bili u stanju da se kultiviramo mnogo iskrenije i sa čistim srcem.

Dvanaest praktikanata uz pomoć simultanog prevoda predstavilo iskustva na konferenciji
Dvanaest praktikanata uz pomoć simultanog prevoda predstavilo iskustva na konferenciji

Gledanje unutar sebe

Anders je praktikant koji prakticira Falun Dafa već 20 godina. Sa prisutnima je podijelio svoje iskustvo o tome kako u teškim trenutcima gleda unutar sebe.

Tri nedelje prije nego što je njegova kompanija podnijela zahtjev za bankrot, Anders je dobio težak svrab na nogama zbog kojeg nije mogao zaspati. „Ovaj svrab nije prestao i nakon što je kompanija otišla u bankrot. Zbog toga što sam tako malo spavao po cijeli sam dan bio umoran“, kazao je. Zbog toga što je stalno bio frustriran to je imalo uticaja na njegov odnos sa kolegama, i zbog toga su narednih nekoliko mjeseci oni jedva i malo sa njim razgovarali.

Onda je Anders shvatio da je došlo vrijeme da počne gledati unutar sebe i da vidi dali se on pridržavao Dafa principa, „Kada sam o svemu dobro promislio otkrio sam da imam jak ego u izvjesnim oblastima. Interesantno je to da što sam više razmišljao o ovim problemima u kultivaciji bolje sam mogao vidjeti i situaciju u mojoj kompaniji. Postepeno je promijenio način razmišljanja, preuzeo inicijativu i počeo razgovarati sa svojim kolegama na poslu. Postigli su stanje da se zajedno smiju i primijetio je da u njima ima puno snage koju ranije nije primjećivao.

„Kad sam razriješio konflikt sa svojim kolegama na poslu otkrio sam i da je svrab na mojim nogama nestao“, komentirao je Anders.

Intervju

Tobias veoma često susreće političare za vrijeme Almedalen sedmice u gradu Visbyiju i govori im o Falun Dafa i progonu u Kini. „Kroz sve te godine sam otkrio da kada sam u stanju da se oslobodim svojih vezanost i okruženje oko mene se također promijeni. Bez ljudskih načina shvaćanje, više ne osjećam pritisak i pojavljuje se mnogo (novih) mogućnosti“, dodao je.

Za vrijeme Almedalen sedmice održane ove godine, radio stanica me pozvala da sa mnom naprave intervju, ali je trebalo da tamo dođem za jedan sat.

Uprkos tome što je imao malo vremena da se pripremi za radio emisiju, Tobias je imao snažnu volju da sa informacijama o Falun Dafa dopre do što više ljudi i da ne dopusti da ga išta u tome ne ometa. „Sa takvim je mislima odmah bio otklonjeno puno smetnji“, kazao je Tobias.

Kroz taj projekt kao i iz drugih projekata na kojima je radio, Tobias je kazao kako je mogao osjetiti da je bilo razotkriveno puno njegovih vezanosti i da su zatim bile iščupane iz korijena. „U svome sam srcu također postao puno iskreniji. Sada znam da se moramo suprotstaviti vezanostima kad se pojave umjesto da izbjegavamo probleme. Na ovaj ih način možemo u potpunosti eliminirati. Još je dodao „zahvalan sam Učitelju na njegovoj pomoći“.

Ogledalo

Cecilia je govorila o sukobu xinxinga sa drugim praktikantima. „Na jednom smo projektu radili dugo vremena, a uz to smo grupno učili Fa i imali druge Dafa aktivnosti“. Međutim, jednog je dana jedan praktikant ljutito napustio projekat koji je Cecilia vodila. To ju je zbunilo jer prije toga nije mogla osjetiti da je išta bio pogrešno.

„Počela sam razmišljati o tome šta se desilo“, kazala je Cecilia. Onda je shvatila da i ona ima iste vezanosti kao i drugi praktikanti, tj. da ako ne dobije ono što želi ona postane uzrujana i nemirna. „Na neki je način ovaj praktikant bio ogledalo u kojem se ogledao i moj vlastiti problem“. Od tada poklanja pažnju na stvari koje je svakodnevno ljute i počela je napredovati.

Dok je Cecilia nastavila raditi na svojim vezanostima jednoga je dana otkrila da su se njeni odnosi sa tim praktikantom vratili na normalu kao da se ništa prije toga nije bilo desilo.
Iz toga svega je razumjela: „Kultivacija zaista znači da moram ogledati unutar sebe i poboljšavati se“.

Jedan praktikant koji je prisustvovao konferenciji komentirao je kako su podijeljena iskustva veoma dragocjena: „Još više sam osjetio da je kultivacija sveta i prekrasna.“ Drugi je dodao : „Slušajući današnja iskustva osjetio sam da zaostajem i postao sam odlučan da to nadoknadim“.

Copyright © 2024 Minghui.org. All rights reserved.

Mediji

Prijavite se

na naš newsletter

© Copyright Minghui.org 1999-2024