Sydney, Australija: više od 1.000 učesnika na Konferenciji za razmjenu iskustava

(Minghui.org)

Australijska Falun Dafa Konferenciji za razmjenu iskustava za 2017. godinu je održana u Sydneyu 10. septembra. Više je od 1.000 praktikanata prisustvovalo ovom događaju održanom u Orion centru, kojom prilikom su 23 praktikanata održala govore o svojim iskustvima u kultivaciji njihovog srca i uma u skladu sa Falun Dafa učenjem.

Više je pod 1.000 praktikanata prisustvovalo Australijskoj Falun Dafa Konferenciji za razmjenu iskustava za 2017. godinu, održanoj 10. septembra 2017. godine.
Više je pod 1.000 praktikanata prisustvovalo Australijskoj Falun Dafa Konferenciji za razmjenu iskustava za 2017. godinu, održanoj 10. septembra 2017. godine.

Važnost vlastite kultivacije

Nekoliko je praktikanata obradilo temu o tome kako svoje ponašanje usklađuju s principima Falun Dafa, Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancijom. Jedan od primjera je bila i gđa Sun, koja je prošle godine bila koordinator automobilske turneje po Australiji. Praktikanti su tada posjetili mnogo gradova kako bi podizali nivo svijesti o progonu u Kini.

"Prije početka putovanja, ja sam napravila detaljne planove o tome gdje odsjesti, gdje jesti, te ko šta treba raditi i tako dalje", objasnila je gđa Sun. No, kada su došli u prvi hotel, nastalo je neslaganje između nje i drugih praktikanata. Kada su se kasnije sastali sa zvaničnicima iz grada, ona se pobojala da se ostali praktikanti neće dobro pokazati na sastanku.

Kroz sukob xinxinga je ona postepeno naučila da se oslobodi svojih shvaćanja i da se fokusira na širi učinak. "Trebala sam posvetiti pažnju na ono što se treba uraditi kako bi se postigao najbolji rezultat, a ne insistirati na mojim vlastitim stavovima. Ako svi mi svojim ispravnim mislima podržimo praktikante koji su otišli na sastanak sa gradskom upravom, stvari će ići dobro", kazala je gđa Sun. "U ostalom, ono što mi radimo je samo na površini. Učitelj je taj koji puno pomaže da se stvari dese."

Gđa Zhai je govorila o tome kako je pokatkad kada je postavljala plakate za Shen Yun izbjegavala kineske radnje kako bi izbjegla pogrde i negativna mišljenja. Kasnije je shvatila da je mozak ovih ljudi izapran od strane Komunističke partije. "I oni su također žrtve propagande mržnje i nasilja Kineske komunističke partije. I moguće da im je to jedina prilika da saznaju istinu i osiguraju budućnost", kazala je. Nakon toga se oslobodila ove vezanosti i počela posjećivati kineske radnje. Čak i onda kada je izgledalo da u radnji nema mjesta za plakate, ona je ipak ulazila i razgovarala sa vlasnicima i ostavljala letke.

Gđa Li, koja često odlazi na turističke lokacije kako bi sa kineskim turistima razgovarala o Falun Dafa, je kazala da su neki turisti spremni napustiti partiju odmah čim bi im ona kazala nekoliko riječi. "Ali ja imam rođake i prijatelje koji već mnogo godina znaju za progon Falun Dafa, ali još uvijek odbijaju napustiti komunističke organizacije."

Kasnije je gđa Li shvatila da praktikanti trebaju sve vrijeme djelovati u skladu sa principima Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije kako bi istinski pomogli ovim ljudima da razumiju šta je Falun Dafa i zašto je potrebno da napuste Komunističku partiju. "Trebalo mi je 6 godina da uvjerim jednu osobu, 7 godina za drugu i 17 godina za još jednu osobu.

Na konferenciji su govorila 23 praktikanta.
Na konferenciji su govorila 23 praktikanta.

Saradnja

Nekoliko je praktikanata govorilo o tome kako se osloboditi sebičnosti u cilju postizanja bolje saradnje. Gđa He ima stalni posao u jednoj medijskoj kompaniji. "Budući znam kako treba raditi stvari, imala sam puno odgovornosti i zbog toga sam se dobro osjećala", prisjetila se gđa He. Kad je njena organizacija bila restrukturirana, neke od njenih odgovornosti su bile prebačene na druge praktikante zbog čega se ona razočarala.

"Nakon što sam više učila Fa, shvatila sam da se kod mene radi o ljubomori. U stvari, svi smo mi praktikanti. Nije važno jesmo li po svome položaju CEO, direktori ili niže rangirani uposlenici, jer su u skladu sa Fa zahtjevi za sve isti". Zato više nije osjećala da je u gubitku i bila je u stanju bolje surađivati sa drugima.

G. Wang je imao puno iskustva u rukovođenju prije nego se zaposlio u novoj praktikantskoj medijskoj kompaniji. Ne posvećujući pažnju ličnim interesima i odrekavši se partijske kulture, bio je u stanju koordinirati i voditi tim za prodaju. Nedavno su on i još jedan član njegovog tima potpisali ugovor sa distributerom iz Kine, a on je također tom klijentu govorio o Shen Yunu.

"No kada je prvi primjerak reklame izašao, distributer me je pozvao i kazao da je dobio prijetnje zato što sarađuje sa nama", kazao je. G. Wang se sastao sa klijentom i onda su imali dugačak razgovor o Falun Dafa, o koristi za duh i tijelo koje donosi njegovo prakticiranje kao i iskustvu klijenta sa poslovima u Australiji. Sklopili su sporazum o poštovanju ugovora kako bi smanjili klijentov stres. "Iz ovoga sam naučio da će dobrodušnost koju smo razvili kroz kultivaciju i iskustva koja smo nakupili u ovome društvu pomoći u objašnjavanju istine i spašavanju ljudi."

Liam, psiholog, je kazao kako je mnogo naučio iz ovogodišnje Konferencije za razmjenu iskustava održane u New Yorku. "Otkrio sam puno svojih vezanosti, poput sklonosti ka žalbama ili ljutnji prema drugim praktikantima, iznalaženje opravdanja za ne prisustvovanje grupnom učenju Fa, čestom mijenjanju projekata i gledanju s visoka na druge praktikante.

Kada sam dublje ovome razmislio, otkrio sam da sve to ima korijen u sebičnosti", kazao je.

Nakon što je gledao unutar sebe, Liam je otkrio da je njegov negativan stav prema drugim praktikantima — poput pritužbi i srđbe — također manifestirao i na njegovom fizičkom tijelu.

U stvari je izgledalo kao da mu se razvio rani oblik raka kože na rukama. "Za mene su moje ruke odražavale osornost i hladan stav prema drugim praktikantima", dodao je.

Nakon što je to shvatio, Liam je ponovno dobio ispravne misli i osjetio krivnju zbog štete koje je nanio praktikantima. "Nesebičnost drugih praktikanata je također zagrijala moje srce, učinivši da postanem odgovorniji za projekte u koje sam bio uključen", kaže on. Sa ovakvim mislima je povratio snagu, a i problemi sa kožom su nestali.

Mladi praktikanti

Na konferencije je svoje priče podijelilo i nekoliko mladih praktikanata. Budući su Falun Dafa počeli prakticirati kao djeca koja slijede svoje roditelje, oni u početku nisu imali dublje razumijevanje prakse. Kroz to što su u proteklih deset godina sa svojim roditeljima govorili ljudima o Falun Dafa i njegovom progonu, mnogi su od njih otkrili svoj put i postali odlučni da se kultiviraju.

Jedna je praktikantica kultivaciju otpočela 1997. godine kad je imala 6 godina. "Nakon početka progona Falun Gonga u Kini 1999. godine, moja je majka bila uhapšena i prestala je prakticirati. Ja sam tada imala 11 godina. Otkrila sam da su svi u ovome svijetu sebični pa sam i ja postala jedna od njih", prisjetila se ova praktikantica.

Jednom se prilikom razboljela i toliko povraćala da je mislila da će sigurno umrijeti. U tom je trenutku spoznala da su mnoge stvari za koje se žestoko borila bile beznačajne. "Majka mi je pustila Učiteljeva predavanja. Također sam pročitala 20 stranica Zhuan Faluna. I odjednom mi je bilo stvarno dobro", kazala je.

Nakon toga je počela učiti Fa sa drugim praktikantima i slijediti Falun Dafa principe. "Moj je duh postao puno otvoreniji i sada sam u stanju više voditi računa o potrebama drugih", dodala je. "Prošla sam dugački put kao praktikantica Falun Dafa. I istinski cijenim Učiteljevo vođstvo i to što se brine za moju kultivaciju."

Copyright © 2024 Minghui.org. All rights reserved.

Mediji

Prijavite se

na naš newsletter

© Copyright Minghui.org 1999-2024