Kultiviranje i eliminiranje ogorčenosti

(Minghui.org)

Počeo sam prakticirati Falun Gong još 1996. Tijekom tih 21 godine kultivacije, prisustvovao sam brojnim Fa konferencijama, ali nikada nisam podijelio svoje kultivacijsko iskustvo. Iako sam prošao kroz brojne teškoće, mogu s Učiteljem podijeliti da je bilo nekoliko situacija u kojima sam dao sve od sebe.

Konflikti

U suštini nemam konflikata s običnim ljudima i s drugim praktikantima, nego sa suprugom koja je također praktikant. Naši konflikti se često ponavljaju i oboma su uzrokovali veliku bol.

Naši konflikti se često pojave zbog malih stvari u životu, većinom vezano za navike, kako govorimo ili kako se nosimo sa stvarima. Iako to nisu veliki problemi, teško je kontrolirati se. Nakon svake svađe sam gledao unutar sebe tražeći vlastite nedostatke, ali ipak bih našao više grešaka u supruzi. Moje ljudske predodžbe su tada počele rasti i nagomilavale su se jedna na drugu.

U „Predavanje Fa na konferenciji na Novom Zelandu( prevedeno na srpski)”, Učitelj je rekao:

U kultivaciji u Dafi, ljudske misli se eliminišu sloj po sloj. Znate, to je baš kao kad se ljušti luk, jedan po jedan sloj, dok se na kraju ne stigne do glavice. U Dafa kultivaciji, čovek ne može sve odjednom da ukloni

Koristio sam taj dio Fa kao ispriku za to što nisam istinski gledao unutar sebe i ciljao na ljudske misli. Učio bih Fa i zapisao bih sve stvari vezane za moju suprugu, a kasnije bih joj sve to pročitao kad bi se smirila. Iako se činilo da dijelimo iskustva, ja zapravo nisam slijedio zahtjeve Fa i nenamjerno sam izvršavao pritisak u nadi da će se ona promijeniti.

Počeli smo se žaliti jedno na drugo. Vezanosti za svađu i ogorčenost su se ojačale i dovele do neslaganja za vrijeme učenja Fa. S vremenom smo potpuno prestali zajedno učiti Fa.

Moja krivnja

Naša situacija se donekle poboljšala kad smo se preselili i kad su susjedi praktikanti s nama učili Fa kod kuće. Međutim, promjena je bila samo površinska jer nisam gledao unutar sebe, nisam se promijenio i nisam mogao otpustiti sebe. Mi smo se s vremena na vrijeme raspravljali bez razloga i prisjećali bi se starih problema u želji da uvjerimo drugoga da je vrijeme za promjene.

Nedavno sam se malo bolje kultivirao gledajući iz perspektive Fa i pomislio sam da mi se kultivacijsko stanje poboljšalo. Obraćao sam pažnju na moj stav i ton glasa kad bi se supruga žalila na mene. Počeo sam se dobro osjećati zbog vlastitog napretka.

Jednog dana sam komentirao vezano za neku malu stvar koja se dogodila dok smo pripremali doručak. Ona se odjednom naljutila i počela vikati na mene.

Ostao sam smiren, počeo slati ispravne misli i gledati unutar sebe. Uzrok našeg konflikta mi je odmah postao jasan. Stao sam ispred slike Učitelja i ispričao sam se: „Učitelju, ja sam kriv jer se nisam dobro kultivirao.“ Nisam hranio nikakve negativne misli o njoj i nisam joj zamjerao.

Učitelj nam je rekao:

„Zato morate ozbiljno shvatiti slanje ispravnih misli. Bez obzira smatrate li da imate ili nemate tu sposobnost, trebate to činiti. Ono što eliminirate iz vlastitog uma je ono što ima učinak diljem vašeg tijela; i istovremeno, morate eliminirati vanjske elemente koji su direktno povezani sa dimenzijama u kojima se nalazite. Ako ih ne eliminirate, tada ne samo da vas oni progone i ograničavaju, već progone i ostale učenike, druge Dafa učenike.“

(„Fa predavanje na konferenciji na Floridi”, SAD)

Prosvijetlio sam se u jedan princip – što joj više zamjeram, ona uradi nešto što meni smeta. Upravo su moje vezanosti ogorčenosti i svadljivosti uzrokovale konflikt. Stare sile su iskoristile moje ljudske predodžbe i stvorile rupe.

Budući da smo članovi jedne obitelji, naš xinxing utječe jedno na drugo, iako se kultiviramo kao zasebne osobe. Kad stare sile iskoriste moju karmu, tada se pojave i nedostaci moje supruge te i nju povuku prema dole.

Pitao sam se zašto, nakon toliko godina kultivacije, i dalje ne shvaćamo trikove starih sila i zašto ne gledam u sebe umjesto da neprestano krivim nju?

Identificirao sam svoje vezanosti i nakon toga zaista više nisam zamjerao supruzi. Bilo mi je žao zbog moje lijenosti u kultivaciji koja je negativno utjecala i na njenu kultivaciju.

Temeljita kultivacija predstavlja kultiviranje samoga sebe

U „Čestitci Fa konferenciji na Tajvanu”, Učitelj je rekao:

„Kultivacija podrazumijeva kultiviranje vlastitog srca i kultivaciju samog sebe. Kada se pojave problemi, sukobi, teškoće ili kada se prema nama postupa nepravedno, ipak smo u stanju ispitivati same sebe i gledati unutar sebe, i to je stvarna kultivacija, i samo ćeš tako biti u stanju neprestano se poboljšavati, ići ispravno putem kultivacije i napredovati prema ispunjenju!“

Učitelj nam od početka govori da dobro kultiviramo same sebe. Nisam shvatio dublje značenje Fa i nisam ga slijedio i unaprjeđivao se, nego sam to nametao mojoj supruzi. Nisam poštivao Učitelja i Dafa.

Sada mi se čini kao da sam se probudio iz sna i da tek sada znam kako se kultivirati. Kada se prisjetim svih prilika koje sam imao i u kojima nisam iskoristio priliku povisiti se, zaista se neopisivo kajem.

U njegovoj pjesmi, „Solidno Kultiviranje“ iz Hong Yin Učitelj nam kaže:

„Studiraj Fa, dobij Fa, uspoređuj u studiranju, uspoređuj u kultiviranju, ispitaj svako pojedino djelo, postignuće je kultiviranje.“

U procesu pisanja ovog iskustva otkrile su se mnoge prikrivene ljudske predodžbe koje su bile ignorirane ranije. Iako se moje srce nikad nije promijenilo po pitanju želje za kultivacijom, činjenica je da se nisam marljivo kultivirao. Prakticiranje nije kultivacija ako ne povisujemo xinxing.

Temeljito kultiviranje predstavlja kultiviranje samoga sebe i jezgre našeg bića. Cijenit ću svaku priliku da se poboljšam. Jedino kada zaista budem dao sve od sebe, moći ću to tako i predstaviti Učitelju.

(Prezentirano na Fa konferenciji u Japanu 2017.)

Copyright © 2024 Minghui.org. All rights reserved.

Mediji

Prijavite se

na naš newsletter

© Copyright Minghui.org 1999-2024