Falun Dafa Minghui.org

Falun Gong ima pozitivan utjecaj na moju školu

(Minghui.org)

Učiteljica sam u osnovnoj školi te koristim svaku priliku da upoznam svoje učenike s tradicionalnom kineskom kulturom.

Škola se prijavila za sudjelovanje na natjecanju iz umjetnosti. Preuzela sam snimke glazbe i plesova s internetskih stranica praktikanata i predavala učenicima o njima. Pozadinske slike plesova su bile s Minghui.org. Također sam puštala DVD-ove predstava Shen Yun Performing Arts-a, kako bi učenici imali bolje razumijevanje naše tradicionalne kineske kulture.

Ravnatelj škole bio je uplašen. Znala sam da me je promatrao dok sam podučavala, ali sam svejedno govorila svojim učenicima o principima Falun Gonga. Jednog dana, dok je stajao izvan moje učionice prisluškujući, otvorila sam vrata i pozvala ga da posluša. Brzo je otišao. Kad sam shvatila da je, također, provjeravao knjige koje čitam, posudila sam mu Falun Gong knjige i zamolila ga da ih pročita.

Kasnije je ravnatelj sazvao sastanak i rekao svim članovima komunističke partije u školi da me kritiziraju. Znala sam da je to prilika da razgovaram s njima o Falun Gongu.

Nasmiješila sam se svima kad sam ušla u sobu za sastanke i upitala: „Pokušavate li pokrenuti „kulturnu revoluciju“ u našoj školi?“ Učitelji su uzvikivali: „Ne! Ne brini. Samo želimo razgovarati o Falun Gongu. Zabranila ga je komunistička partija. Zašto još uvijek govoriš o tome? Što ako te uhvate? To neće donijeti ništa dobro ni tebi ni školi. Partija će voditeljima škole prirediti probleme.“

Pročitali su mi osam pravila koja je napisao ravnatelj, a ograničavala su moju slobodu u činjenju raznih stvari. Pitali su me što mislim.

Rekla sam: „Prvo, htjela bih zahvaliti svima na vašoj zabrinutosti. Stvarno to cijenim. Ali moram istaknuti da prakticiranje Falun Gonga ne krši niti jedan zakon. Ustav daje nama Kinezima slobodu vjerovanja.

Drugo, zašto prakticiram Falun Gong? Zato što je sjajan. Koristi ljudima i fizički i mentalno. Uči ljude da budu dobri.“

Zatim sam im rekla što je uistinu Falun Gong. Naglasila sam da ću obratiti pažnju na svoju sigurnost te da ne bih uzrokovala probleme voditeljima škole.

Nakon sastanka ravnatelj me je prestao špijunirati. Umjesto toga, izbjegavao me. Nakon toga sam bila u mogućnosti otvoreno govoriti o Falun Gongu. Uvjerila sam sve članove nastavničkog osoblja, osim jednog, da istupe iz Partije. Svi moji učenici su istupili iz komunističkih mladih pionira.

Upravo sam trebala otići u mirovinu, kad sam shvatila da ima nekoliko učenika s kojima još nisam razgovarala. Zamolila sam školu da me zaposli kao dodatno nastavničko osoblje. Škola se složila, ali su bili zabrinuti da sam prestara da bih podučavala, pa su mi dali lagane poslove. Njihov je motiv bio dobar, ali ja sam željela imati kontakt s učenicima te razgovarati s njima o Falun Gongu.

Uskoro sam dobila priliku. Novozaposleni je učitelj bio zabrinut da se ne može nositi s mladim učenicima i želio se mijenjati sa mnom. Bila sam jako sretna. Uprava je, također, bila sretna kad su vidjeli da sam voljna više raditi.

Također sam radila kao zamjenska učiteljica i pomagala sam ostalim učiteljima da discipliniraju svoje učenike. Koristila sam svaku priliku da razgovaram sa što je više moguće učenika.

Kad bi se učenici međusobno svađali, vodila sam ih prema Dafa principima Istinitosti – Dobrodušnosti – Tolerancije. Kasnije bi se rukovali i bili prijatelji. Neki su me učitelji pitali: „Zašto si toliko strpljiva?“ Rekla sam im da prakticiram Falun Gong pa moram biti dobronamjerna.

Moj je rad s učenicima umanjio teret učiteljima i stvorio mi dobru okolinu da im kažem činjenice o Falun Gongu. Voditelji škole i nastavničko osoblje bili su vrlo sretni. Također, bila sam i ja sretna zato što mi je to olakšalo da ih uvjerim da istupe iz Partije.

Kultiviranje sebe i buđenje ljudi činjenicama je ozbiljno. Moramo upotrijebiti mudrost koju nam daje Dafa kada razgovaramo s ljudima. Moramo dobro raditi svoj običnoljudski posao te se dostojanstveno kultivirati da bismo stvorili dobru sredinu kako bismo pomogli ljudima da shvate činjenice o Falun Gongu.