Falun Dafa Minghui.org

Supruzi zatočenog praktikanta Falun Gonga tek nakon dvije godine dozvoljeno da vidi svoga supruga

(Minghui.org)

Liang Baofan, star 52 godine, je uhapšen 17. juna 2015. godine zato što je podnio krivičnu prijavu protiv Jiang Zemina, bivšeg šefa režima Komunističke partije Kine. Od tog dana, pa sve do nedavno, njegovoj porodici nije bilo dozvoljeno da ga posjeti. Poslije mnogo neuspješnih pokušaja, njegovoj supruzi je 13. septembra napokon dozvoljeno da ga vidi na 5 minuta.

Gosp. Liang je osuđen na 4 godine zatvora na tajnom suđenju održanom 4. marta 2016. godine, bez prisustva advokata odbrane i članova njegove porodice. Njegova je porodice tek početkom 2017. godine otkrila da se on nalazi zatočen u zatvoru Gongzhuling u provinciji Jilin.

Porodici konstantno zabranjivane posjete

Kada je supruga gosp Lianga pokušala da ga posjeti 18. januara. rečeno joj je da ga ne može vidjeti zato što on odbija da se odrekne svoga vjerovanja u Falun Gong.

Ona je ponovno, u aprilu mjesecu, povela svoju kćerku i njegovu majku da ga posjete. Majka gosp. Lianga, kojoj je 75 godina, je molila stražare da joj dopuste da vidi svoga sina. Jedan joj je službenik kazao: "Liang odbija da napiše garantnu izjavu za pokajanje i odbija da se odrekne prakse. Zatražili smo da bira između pisanja izjave i mogućnosti da vidi svoju porodicu. On vas je mogao vidjeti da je napisao izjavu, ali on to nije učinio. Što znači da vas on ne želi vidjeti. To je njegov izbor."

Kada je Liangova supruga sa njenom majkom ponovno došla u posjetu Liangu u julu mjesecu, rečeno im je da on još uvijek nije "transformiran". Kada je porodica molila upravnika zatvora, on im je odgovorio: "Vi ga ne možete vidjeti. Da je nekim slučajem on ubojica, lopov ili ovisnik o drogama umjesto što je praktikant Falun Gonga, ja bih vam danas dopustio da ga posjetite."

Kao odgovor na ponovljene zahtjeve porodice, sa njima su se sastala tri zatvorska službenika. Oni su porodici pokazali video snimak na ekranu od 1,5 kvadratnog inča tvrdeći da je to gosp. Liang Baofan i da je dobro. No slika na ekranu je bila mutna, i porodica je samo mogla vidjeti sjenku osobe. "Nije da vam mi ne dozvoljavamo da ga posjetite, već on ne želi da vas vidi", kazali su.

Petominutna posjeta nakon dvije godine

Supruga gosp. Lianga je otišla u Provincijski ured uprave zatvora i u Biro za pisma i žalbe i tražila svoje pravo da vidi supruga. Na kraju je uspjela da se sastane sa Wu Jiangom, direktorom Pravnog odjeljenja Provincijske uprave zatvora. Wu joj je kazao da je zatražio od zatvora da izda formalni dokument koji objašnjava zašto joj nije dopušteno vidjeti Liang Baofana.

Supruga gosp. Lianga je ponovno, sa drugim članovima porodice, otišla u zatvor 13. septembra. U početku im nije bilo dopušteno da vide Lianga. Jedan im je zatvorski službenik kazao: "Onima koji su počinili zločin ubojstva ili paljevinu je dozvoljeno vidjeti svoju porodicu, ali ne i praktikantima Falun Gonga."

Liangova je supruga onda zatražila da joj se izda i zvaničan dokument zašto joj nije dopušteno da ga vidi. No službenik je to odbio. Onda je Liangova supruga zatražila da vidi direktora zatvora.

To je službenika natjeralo na kompromis, ali je samo supruzi gosp. Lianga dopušteno da ga vidi. On joj je rekao, da joj ipak neće biti dozvoljeno da tokom posjete sa njim i razgovara sa Liangom. "Ako budete progovorili mi ćemo vas uhapsiti", zaprijetio joj je.

Liangova je sudruga napustila sobu za posjete, a onda joj je dopušteno da se tamo vrati. Vidjela je svoga supruga kako tamo stoji u pratnji dva stražara. Kada je nagovijestila da želi da mu ostavi nešto novaca on je to odbio kazavši: "To nije vrijedno."

U manje od pet minuta posjeta je bila završena. Njegova je supruga ipak optimista i namjerava da ga svakoga mjeseca posjećuje.

Vezani članak: Policija je uhapsila gosp. Lianga zato što je podnio tužbu protiv Jiang Zemina