Falun Dafa Minghui.org

Čudesna epizoda u zatvoru

(Minghui.org)

Neki zatvori u Kini premeste marljive praktikante u drugo odeljenje zatvora nakon što jedna grupa ne uspe da ih natera da se odreknu svojih uverenja.

Bio sam zatvoren 4 godine i odbio sam da se odreknem svoje vere u Dafu. Dok su me čuvari premeštali u drugo odeljenje, ja sam uzvikivao: „Falun Dafa je dobra! Istinitost-Blagost-Trpeljivost su dobri!“

Nadzornici su naterali zatvorenike da me udaraju i šutiraju. Potom sam zatvoren u samicu, ali me to nije sprečilo da uzvikujem. Mogao sam da osetim da svi u tišini slušaju.

Zvuk reči „Falun Dafa je dobra“ je dopirao do svakog kutka zatvora. Moje telo i duša su bili stopljeni sa zvukom.

Taj zvuk je užasnuo zlo. Čuvari su jurnuli prema meni, ali ja sam nastavljao da i dalje uzvikujem. U tom času sam bio okružen Bogovima i Budama.

Odbio sam da obavljam posao, kako se to očekuje od zatvorenika. Čuvari su me šokirali električnim palicama po obrazima. Kad su mi naredili da radim fiskulturu s zatvorenicima, ja sam odbio. Odneli su me u kancelariju i pretukli.

Video sam Učitelja i On me je upitao šta se dešava. Rekao sam Učitelju da me čuvari tuku zbog toga što odbijam da izvršavam njihova naređenja. Odjednom sam shvatio da je Učitelj eliminisao demone koji su bili u čuvarima.

Shen Yun Performing Arts, njujorška plesna trupa, svake sezone predstavlja plesne tačke koje razotkrivaju progon praktikanata Falun Dafe. U tim pričama, Bude i Bogovi često silaze s neba na ljudski svet da zaštite praktikante koji su mučeni do smrti, a onda se praktikanti uznesu u nebo.

Kad sam bio tučen do tačke blizu smrti, izgubio sam svest. Video sam da nebo sija bleštavim zracima. Potpuno sam bio okupan u ovom polju milosti.

Taj osećaj je bio toliko veličanstven i težak za opisati rečima. Takođe sam video da su me Bogovi i Bude okružili i da si mi davali snagu, baš kako se predstavlja u Shen Yun predstavama.

Kad sam povratio svest, prizor je nestao. Vratio sam se u ljudski svet, ali znam da je sve što sam video bilo stvarno.

Nekoliko dana nakon što su me brutalno mučili, u snu sam video da mi je Učitelj uklonio levu stranu skeleta i odbacio ga. Posle toga, Učitelj je mahnuo svojom rukom i promenio nešto bele materije da mi nadomesti deo tela. Kasnije mi je zamenio i drugu polovinu tela.

Čuvari su pokušali sve što su mogli da me „transformišu“, ali oni su bili ti koji su na kraju promenjeni pošto su shvatili da Falun Dafa uči ljude da budu dobri i da donosi zdravlje.