Falun Dafa Minghui.org

Suđenje Đijangu u viziji mladog praktikanta

(Minghui.org)

Mladi Dafa praktikant priča šta je video dok je slao ispravne misli 20. septembra, 2016. Ovo predstavlja samo gledište tog mladog praktikanta i jedini cilj mu je deljenje iskustva. Kolege praktikanti treba da koriste Fa da se navode njime i dobro idu svojim putem kultivacije.

Propalo uništavanje dokaza

Điang Cemin je gledao TV kad je jedan čovek pokucao na vrata. On je u ruci držao dolaze o Đijangovom progonu Falun Dafe, i rekao je da je to ono što mu je zatraženo da donese. Spisak je pokazivao koliko je Dafa praktikanata progonjeno do smrti, koliko ostalo kao beskućnici, i koliko dece je izgubilo roditelje. Takođe je dokazivao koliko praktikanata je ubijeno zbog organa. Uključivao je informacije o tome koliko njih je doživelo premetačinu u kući, koje stvari su konfiskovane, i koliko je novca iznuđeno. Spisak je takođe uključivao koliko praktikanata je podnelo tužbu protiv njega.

Đijang je tapšao. Jedan od njegovih pomoćnika je doneo belu metalnu kutiju i stavio je pred Đijanga. Đijang je zatražio od čoveka sve spiskove i rekao da će ga nagraditi za trud.

Kutija je bila puna novca, koji je taj čovek prihvatio, pre nego što je otišao. Kasnije je ga Đijangov ubica likvidirao.

Đijang je stavio sve dokaze u kamin i zapalio ih, tako da gore dok je on na spavanju. Međutim, spiskovi nisu izgoreli; umesto toga, oni su se umnožili, izleteli iz kuće, i prilepili se na zidove zgrada, svuda po ulicama.

Đijang se probudio, i dalje srećan.

Suđenje Đijangu

Policajci u civilu su sutradan upali u Đijangovu kuću. Đijang je panično povikao: "Ko ste vi? Šta radite ovde? Ko vas je poslao?" Policajci su pokazali legitimacije i stavili dokaze na sto, s rečima: "Predsednik nas je poslao da vas privedemo. Bolje pođite s nama." Đijang je izveden pred sud s lisicama i lancima na nogama.

Održana je medijska konferencija. Objavljeno je da je Dafa nepravedno proganjana 17 godina i da je Đijang uhapšen zbog svojih zločina.

Zatim je u blindiranom automobilu odveden na Trg Tjenanmen, a pratila su ga policijska vozila sa sirenama.

Velika dizalica se pojavila na Trgu Tjenanmen i obesila Đijanga naopačke.

Pojavile su se mnoge Bude i božanstva. Devet mačeva je palo s neba i počelo da seče Đijanga. Đijang je molio za milost i govorio da više nikad neće progoniti praktikante Falun Gonga. Kad je umro, njegova glavna svest je poslata u pakao. Kažnjen je svakim oblikom mučenja, uključujući uzimanje organa, sve dok mu telo i duša nisu potpuno iskorenjeni.

Uništavanje rđavih ljudi

Učenici Dafe su seli na lotosove cvetove koje im je dao Učitelj i vinuli se u nebo.

Ne-praktikanti, koji su znali istinu o Dafi, su bili srećni što mogu da budu svedoci ovako veličanstvenog prizora. Oni koji nisu znali istinu su bili uplašeni.

Oni koji su odbili da prihvate istinu, koji su odbili da istupe iz članstva Komunističke Partije Kine (KPK), i koji su progonili praktikante, su odvučeni do crvenog kruga na zemlji. Krug je počeo da gori, i postepeno je potonuo. Vatra se razbuktavala sve dok svi oni nisu pali u pakao.

Preostali ljudi su bili svedoci spektakularnog prizora ispravljanja ljudskog sveta od strane Fa.

Zamena kosmosa

Učitelj se pojavio na nebu u vidu zlatnog Bude. Svi ljudi sveta i praktikanti Dafe su mu se poklonili. Ogroman zlatan točak (novi kosmos) je bio iza Učiteljevih leđa. Ruke Učitelja su nastavile da se okreću, onako kako se vidi u poslednjoj numeri Shen Yun 2015.

Zlatni točak je postao veći i prekrio je stari kosmos. Učitelj je uklonio stari kosmos i uništio ga. Ljudi koji su preostali su stupili u novi kosmos.

Praktikanti koji su imali koristi od Dafe, ali nisu hteli da daju Dafi, koji su izdali Dafu, i oni koji su prišli suprotnoj strani su plakali i molili Učitelja da im da još jednu šansu.

Učitelj ih nije pogledao. Uzeo ih je u svoje ruke i otišao nazad na nebo.

Učitelj je razmotao potpisan zavet svakog praktikanta.

Učitelj je rekao praktikantima koji nisu ispunili svoj zavet da će se prema njima postupiti u skladu sa onim kako je određeno u zavetu.

Učitelj je prišao sa praktikantima koji su dostigli Ispunjenje, a onda im je rekao da se vrate u svoje rajeve da vide svoja živa bića. Svetovi ispunjenih praktikanata Dafe su bili veličanstveni i divni. Njihov narod je klicao.

Svetovi praktikanata koji se nisu dobro kultivisali su bili mračni i beživotni. Ljudi su plakali i uzdisali, beživotnog izraza lica.

Učitelj je rekao:

“Ovo me zbilja brine. Što više vreme prolazi, više se brinem. Bio sam zabrinut i svojevremeno kad je zlo bilo razuzdano i najmahnitije — zabrinut da nećete biti u stanju da izdržite. Ali vremenom sam shvatio da učenici Dafe mogu da izdrže bilo koje zlo, i to mi je zbilja bila uteha. Ali sada, kad se bliži kraj progona, ja brinem još više nego ranije. Imamo neke ljude koji naprosto nisu razumni i samo plove sa strujom, s pola srca, među učenicima Dafe. I šta da radimo s vama??” (“Predavanje Fa na konferenciji Zapada SAD, 2015"

Osećam da je vreme ograničeno i da je kultivacija izuzetno ozbiljna. Ne smemo izneveriti našeg milostivnog Učitelja. Hajde da damo sve od sebe da se dobro kultivišemo, radimo tri stvari i ispunimo svoje zavete.