Falun Dafa Minghui.org

U julu mjesecu 2017. godine 61 praktikant Falun Gonga je osuđen zbog svoje vjere

(Minghui.org)

Gosp. Shenglinu i gosp. Sheng Binu (obojica su iz provincije Sichuan), je suđeno u mjesecu julu 2017. godine i osuđeni su, jedan na 7 a drugi na 4 godine zatvora, zbog pravljenja materijala koji razobličavaju progon njihovog duhovnog vjerovanja – Falun Gonga (također poznatog i pod imenom Falun Dafa).

Sudija je odbacio njihovu odbranu (da ni jedan zakon u Kini ne zabranjuje Falun Gong) i izrekao presude ubrzo nakon što je počelo saslušanje. Gosp. Shen je podnio žalbu drugostepenom sudu.

Ova dva čovjeka iz Sichuana su samo dvojica od 61 praktikanta Falun Gonga koji su osuđeni od strane komunističkog režima u Kini u julu mjesecu 2017. godine zbog toga što su se odbili odreći svoje vjere. Dosuđene kazne za ove praktikante se kreću od jedne godine uslovno do sedam godina zatvora. Prosječna dužina kazne iznosi 3,5 godine. Dvadesetorica osuđenih praktikanata su dobili i novčane kazne u ukupnom iznosu od 218.000 yuana (32.800 US$); dok se individualne kazne kreću od 1.000 do 30.000 yuana.

Ovih 61 praktikanata su iz 15 provincija i opština. Na vrhu liste je provincija Jilin sa 18 osuđenika, slijede Liaoning i Sichuan sa 9, odnosno 6 osuđenika.

Potpuna lista od 81 praktikanta za koje je javljeno da su osuđeni (uključujući i one koji su dobili uslovne kazne) se nalazi na kraju ovoga članka.

Uz ovo je Minghui potvrdio da se još 20 slučajeva bespravnih presuda pojavilo između februara i juna 2017. godine, pa je tako ukupan broj praktikanata koji su osuđeni u 2017. godini 511.

Bez pravnog uporišta

Za vrijeme trajanja osamnaest godina duge kampanje komunističkog režima za istrebljivanje Falun Gonga u Kini, sudovi su praktikante osuđivali primjenjujući član 300. Kineskog krivičnog zakona, koristeći se isfabrikovanom optužbom: „korištenje kulta za podrivanje provođenja zakona.“

Budući Kineski narodni kongres (Kinesko zakonodavno tijelo) nikada nije donio zakon koji smatra Falun Gong „kultom“, nekadašnji kineski lider Jiang Zemin je u novembru mjesecu 1999. godine naredio Vrhovnom narodnom sudu i Vrhovnom narodnom tužilaštvu da izdaju tumačenje člana 300 u kojem se traži da se svako ko prakticira Falun Gong progoni u najvećoj mogućoj mjeri.

Međutim, novo tumačenje od 1. februara 2017. godine je zamijenilo tumačenje iz 1999. godine. U novom se tumačenju ne pominje Falun Gong i naglašava se da svaka optužba za osobe umiješane u kult mora biti solidno potkrijepljena na pravnoj osnovi. Zbog ovoga sada optužnicama protiv Falun Gong praktikanata nedostaje pravna osnova.

Dokazi tužilaštva nemaju pravnu osnovu

Glavni dokaz za optužbu praktikanata je bilo posjedovanje, čitanje i širenje Falun Gong knjiga i materijala vezanih uz Falun Gong. Policija i tužilaštvo su također citirali dva tumačenja, koja je izdala Kineska uprava za štampu i izdavaštvo u julu mjesecu 1999. godine, a kojom se zabranjuje izdavanje Falun Gong knjiga. Međutim, ova je uprava povukla ovu zabranu 2011 godine, zbog čega je danas potpuno u skladu sa zakonom ako praktikanti posjeduju ove knjige.

U nekim slučajevima, policija je fabricirala dokaze ili pretjerivala sa količinama materijala koji su zaplijenjeni od praktikanata, u namjeri da podignu optužnice protiv njih.

Isticanje nekih presuda iz jula mjeseca 2017. godine.

Gosp. Zhai Yongchi je osuđen na sedam godina tamnice.

Gosp. Zhai Yongchi, star 64 godine, je 4. jula 2017. godine osuđen na sedam godina tamnice zbog prakticiranja Falun Gonga. „Dokazi“ koji su korišteni za njegovu optužbu su uključivali posjedovanje Falun Gong materijala, kompjuter i štampač, koji su zaplijenjeni u njegovom domu.

Prije suđenja gosp. Zhaiu 26 jula 2017. godine, sudija Guan Shushen je dvojici njegovih advokata kazao da im nije dozvoljeno da „brane Falun Gong“. Advokati su odbili da se tome povinuju i ponavljali su da je njihovo pravo i odgovornost da brane svoje klijente.

Policajci u civilu su 14. maja 2017. godine, pretvarajući se da su osoblje za upravljanje imovinom, prevarili gosp. Zhaia da im otvori vrata. Oni su pretresli stan gosp Zhaia i uhapsili ga.

Nakon što je u zatvoru proveo četiri godine, gosp. Liang Jianguo je ponovno osuđen na pet godina.

Samo 38 dana nakon što je Liang Jianguo bio uhapšen u svome domu u provinciji Hunan, suđeno mu je i osuđen je 28. jula 2017. godine na pet godina zatvora.

Sud nije nikome dozvolio da prisustvuje suđenju. Sudski su službenici snimili video zapise ispred zgrade suda i tražili detaljne informacije o ljudima koji su željeli da prisustvuju.

Gospodin Liang je na sud doveden sa crnim pokrivačem preko glave, tako da su mu samo oči bile vidljive. Dojavljeno je da je gosp. Liang, nakon hapšenja, stupio u štrajk glađu te da je u pritvoru bio u kritičnom stanju.

Sudija je ignorisao argumente advokata da progon Falun Gonga nema zakonske osnove i da su pravne procedure tokom hapšenja i pritvaranja bile kršene. Sudije su žurno izrekli presudu i završili suđenje.

Gosp. Liang se trenutno nalazi pritvoren u Pritvorskom centru Yiyang br. 2. On sada ima manje od 41 kg. i često povraća krv.

Ovo nije po prvi puta da je gosp. Liang bio na meti zbog svoje vjere. Osuđen je 2008. godine na 4 godine zatvora. I nakon oslobađanja, policija je nastavila da ga uznemirava u njegovom domu. Zbog toga je bio primoran živjeti daleko od svoga doma da bi izbjegao maltretiranje, no ponovno biva uhapšen i osuđen.

Gđa Liu Yanmei je osuđena na četiri godine samo zato što je pozivala druge ljude da prisustvuju suđenju praktikantima Falun Gonga.

Stanovnica Pekinga, gđa Liu Yanmen, je 27. jula 2017. godine osuđena na četiri godine zatvora zbog dijeljenja proglasa i zato što je tražila od ljudi da prisustvuju javnom suđenju praktikantima Falun Gonga.

Nakon što su advokati gđe Liu na njenom suđenju 6. jula 2017. godine kazali da pozivanje ljudi na javno saslušanje ne predstavlja krivično djelo, njenu je porodica zaprepastilo to što su čuli da tužioci optužuju gđu Liu za širenje Falun Gong informativnih materijala u javnosti 2014. i 2015. godine. Tužilaštvo ranije za ove optužbe nije odobrilo njeno hapšenje.

Prema izjavi advokata, gđa Liu je, za vrijeme boravka u pritvoru, teško zlostavljana. Nju su tukli i stražari i zatvorenice. Njeno je tijelo prekriveno ranama i modricama. Iščupano joj je dosta kose, a kože na glavi je izranjavana.

Praktikanti osuđeni radi razotkrivanja progona Falun Gonga.

Deset praktikanata Falun Gonga iz provincije Jilin su 18. jula 2017. godine osuđeni zato što su ljudima govorili o progonu Falun Gonga. Njihove se kazne kreću u rasponu od jedne do sedam godina. Devet praktikanata su kažnjeni novčanom kaznom od 10.000 yuana, a deseti je kažnjen sa 50.000 yuana.

Praktikantima je prvi puta suđeno 24. marta 2017. godine. Sud im nije dozvolio da angažuju lične advokate, već im je sud dodijelio službene advokate koji su priznali krivicu prema instrukcijama vlasti.

Policija je pratila ove praktikante mjesec dana prije hapšenja, a svi su uhapšeni u roku od 12 časova u periodu od 21. do 22. septembra 2016. godine.

Puna imena i lista osuđenih praktikanta (PDF).

Raniji izvještaji:

U prvoj polovini 2017. godine prijavljeno je 575 slučajeva praktikanata koji su osuđeni zbog njihove vjere
U maju mjesecu 2017. godine prijavljeno je 78 slučajeva praktikanata koji su osuđeni zbog njihove vjere
U aprilu mjesecu 2017. godine prijavljeno je 117 slučajeva praktikanata koji su osuđeni zbog njihove vjere
U martu mjesecu 2017. godine prijavljeno je 110 slučajeva praktikanata koji su osuđeni zbog njihove vjere
U februaru mjesecu 2017. godine prijavljeno je 72 slučajeva praktikanata koji su osuđeni zbog njihove vjere
U januaru mjesecu 2017. godine prijavljeno je 137 slučajeva praktikanata koji su osuđeni zbog njihove vjere