Falun Dafa Minghui.org

Različiti postupci daju različite rezultate

(Minghui.org)

18. avgusta 2017. sam objašnjavala istinu o Falun Dafi zajedno s Šijuven [pseudonim], u poslovnom distriktu. Mada sam bila svesna da stiže policija, mislila sam da je ovo dobra prilika da popričam s ljudima o svojim uverenjima.

Govorila sam prolaznicima: „Mi smo praktikanti Falun Dafe, koji vam savetuju da istupite iz Komunističke Partije Kine (KPK) i njenih omladinskih organizacija. Partija je počinila puno zločina i biće eliminisana. Stoga, ako ne istupite iz njenog članstva, nestaćete zajedno ćete s njom.“

Pročitala sam im priču s flajera, o gradonačelniku koji je istupio iz KPK dok je bio na putu u inostranstvu. Obavestila sam ih da svakog dana na hiljade Kineza istupi iz Partije.

Neki ljudi su klimnuli glavom dok sam govorila. Kad je policija stigla, neki su pokušali da ubede policajce da nas ostave na miru. Ja se nisam plašila, budući da sam imala priliku da se javno obratim tolikom broju ljudi.

Odbijanje saradnje

Kad smo stigle u policijsku stanicu, policajka je otvorila moju tašnu. Upitala sam je: „Imate li nalog za pretres?“ Ćutala je. U tašni je bilo nekoliko amajlija, zajedno sam primerkom Devet komentara o Komunističkoj partiji i par primeraka Minghui Weekly.

Rekla sam: „Drago mi je što imate priliku da vidite ovo. To služi da spasi ljude. Molim vas da ih ne oštetite, jer ćete biti kažnjeni. Preko 6.000 policajaca je stradalo zbog toga što su progonili Falun Gong.“ Rekla je da neće napraviti nikakvu štetu.

U međuvremenu sam slala ispravne misli. Uskoro je došao njen šef i rekao podređenima da nas unesu u registar. Rekla sam: „Jednostavno nas pustite da idemo. Nema šta da se registruje. Nismo učinile ništa loše.“

Jedna policajka je odvela Šiuven u drugu prostoriju. Nastavila sam da šaljem ispravne misli i recitujem Fa u sebi. Sat kasnije, Šijuven je došla i rekla mi: „Možemo ići kući kad se registrujemo.“ Znala sam da je Šijuven obmanuta. Malo kasnije je odvedena u zatvor.

Setila sam se šta nas je Učitelj učio:

“Kakva god bila situacija, nemoj sarađivati sa zahtevima zla, njihovim naređenjima, ili onim što zlo podstrekava.” (“Ispravne misli učenika dafe su moćne” iz Bitno za dalje napredovanje II)

I jedan drugi praktikant je savetovao da nikad ne sarađujemo.

Kad me je policajka upitala za ime, adresu i starost, ja sam odbila da odgovorim. Rekla je: „Ja sam mislila da vi upražnjavati Istinitost-Blagost-Trpeljivost.“ Odgovorila sam: „Ovo je nešto drugo.“

Pitala je da li moja porodica zna šta ja radim i odakle sam dobila flajere. Odbila sam da odgovorim na pitanja, i rekla joj da su njeni postupci zločin. Rekla je da je ne zanima ako će dobiti još loše karme. Podsetila sam je šta u Ustavu piše o slobodi veroispovesti. Nije rekla ni reč.

Zatražila mi je da potpišem dokument, ali sam odbila. Rekla je: „Samo napiši: 'Ne želim da se potpišem.' I to će biti u redu.“ Napisala sam: Falun Dafa je dobra. Istinitost-Blagost-Trpeljivost su dobri. Oni koji štite Falun Dafu će biti nagrađeni, a oni koji progone Falun Dafu će biti kažnjeni.“

Poslala sam ispravne misli u 5:00 i rekla da je vreme da idem kući. Policajka je odgovorila da neću biti oslobođena pošto im ništa nisam rekla.

Pomislila sam: „Nebitno je šta ti kažeš, sve će odlučiti moj Učitelj. Želim da idem kući, Učitelju!“ Malo kasnije su me pustili.

Gledati unutar

Otišla sam na ono isto mesto gde sam bila uhapšena, da objašnjavam istinu ljudima.

Učitelj je rekao:

“Gledanje unutar sebe je, za kultivatora, magični alat.” (“Fa predavanje na međunarodnoj Fa konferenciji u Vašingtonu” iz Predavanje na konferenciji IX)

Kad sam stigla kući, pogledala sam unutar da otkrijem zašto sam bila prijavljena i uhapšena. Shvatila sam da i dalje imam duboko ukorenjeni strah i vezanost za uraditi stvari. Ponekad sam izlazila napolje, a da prethodno nisam dobro učila Fa.

Mada sam 2004. počela da pričam s ljudima o Dafi, i dalje sam imala puno strahova. Ponekad me je zadovoljavalo da jednostavno delim flajere, bez da razgovaram s ljudima i pomognem im da bolje shvate šta je Dafa. Oslanjala sam se na spoljašnje faktore, umesto da popravljam svoj šinšing. Na dalje ću biti bolja.