Falun Dafa Minghui.org

Održavati ispravne misli i spašavati živote tokom izbavljanja moje majke

(Minghui.org)

Naša porodica ima samo tri člana: moje roditelje i mene. Moja majka je počela da vežba Falun Dafu 2008, a otac i ja smo počeli da se kultivišemo nešto kasnije. Prošle godine, dok je pričala ljudima istinu o Falun Dafi i progonu, moja majka je uhapšena.

Lokalni praktikanti su sarađivali kao jedno telo da spasu moju majku

Kad je naš lokalni koordinator saznao za hapšenje, on je organizovao lokalne praktikante da šalju ispravne misli u blizini policijske stanice i išao je s mojim ocem u stanicu da traži da se moja majka oslobodi.

Kolege praktikanti bi zauzeli poziciju blizu policijske stanice, svaki dan počev od 8:30, da šalju ispravne misli. Moja majka je odvedena tokom leta, i praktikanti su istrajavali tokom mnogih dana žege.

Učitelj je rekao: “Stvari onog do tebe su tvoje sopstvene stvari, a tvoje stvari su njegove.” (“Predavanje Fa na konferenciji u Vašingtonu” iz Predavanje Fa na konferenciji II)

Duboko sam doživela da su naši lokalni praktikanti jedno telo.

Priča o Falun Gongu i progonu u policijskoj stanici

Moj otac i ja smo svaki dan odlazili u policijsku stanicu i tražili da majka bude oslobođena. Policajac zadužen za njen slučaj nas je izbegavao. Otac je video neke ljude u hodniku koji su tu došli poslom, i rekao im je da je majka uhapšena zbog toga što je sledila Istinitost-Blagost-Trpeljivost i trudila se da bude dobra osoba. Neki od njih su iskazali simpatije.

Kad smo videli policajce kako izlaze iz grade i ulaze u nju, takođe smo im govorili o Falun Gongu i progonu. Ovo smo radili više od 2 nedelje. Kolege praktikanti su nas tiho podržavali slanjem ispravnih misli.

Ispričali čuvarima o praksi i progonu

Kasnije samo saznali da je hapšenje moje majke bilo s ovlašćenjem od gore. Otac i ja smo počeli da trčimo između policije i prokurature. Zatražili smo da vidimo onog ko je zadužen za slučaj, ali svaki put su nas zaustavili stražari na vratima, pa smo pričali sa stražarima o Falun Gongu i progonu.

Učitelj je rekao: “Tamo gde je problem, to je ono gde treba da objasnite istinu i spasite ljude.” (“Predavanje Fa na konferenciji u Vašingtonu” iz Predavanje Fa na konferenciji II)

Stražari su u početku bili veoma grubi. Nismo se predali, i oni su se promenili. Jedan je konačno rekao: "Mislim da ste me ubedili. Nisam protiv Falun Gonga.” Posle toga, stražari su nas pozdravljali osmehom. Konačno su nam dali telefone onih kojima je slučaj bio dodeljen.

Razgovor sa sudijom o Falun Gongu i progonu

Slučaj moje majke je dodeljen sudu, pa smo otišli u sud i zatražili da govorimo sa predsednicom suda. Svaki put nam je rečeno da je predsednica suda izašla i da je bolje da je zovemo. Kad smo je konačno dobili telefonom, objasnili smo joj kakve smo koristi imali od Falun Gonga, i pričali smo o progonu; ona je slušala u tišini. Sudija i dalje nije htela da se sretne s nama, ali smo slali ispravne misli u zgradi suda.

Napisala sam pismo predsednici suda pre nego što je suđenje počelo. Bila sam inspirisana člankom na Minghui. Pre početka ročišta, dala sam pismo sudiji. Rekla sam joj: "Napisala sam vam ovo. To je ono što želim da vam saopštim iz dubine svog srca. Molim vas da pročitate." Prihvatila je pismo.

Dva meseca nakon početka suđenja, moja majka je osuđena na 3 godine zatvora. Uzeli smo advokata i žalili se višem sudu. Tokom žalbenog procesa, često smo pričali sa sudijama o Falun Gongu.

Održati ispravne misli i odbaciti progon

Tokom sastanka s mojoj majkom, advokat je zapazio da je mršava. Na prethodnim sastancima nije bila. Zatražio je od zatvorske uprave da je pošalju na pregled. Nakon što nedelju dana nismo dobili odgovor od zatvorske uprave, obavestili smo tužioca stacioniranog u zatvoru i objasnili mu istinu o Falun Gongu.

Na naše insistiranje, majka je konačno pregledana. Otkriveno je da ima povišen pritisak, cerebralni infarkt, i upalu bešike. Svi smo znali da je ovo samo iluzija i da Učitelj brine o nama.

Posetili smo majku nakon pregleda. Mnogi praktikanti su takođe došli da šalju ispravne misli. Ugledavši majku kako ulazi u sobu za posete, mršava i s lisicama na rukama, veoma sam se uzbudila. Umirila sam se, znajući da treba da je podržim ispravnim mislima.

Iako su telefoni posetilaca prisluškivani, a u sobi su bile kamere, ostali praktikanti se nisu bojali i održavali su jake ispravne misli. Mnogi od njih su razgovarali s majkom i podelili svoje misli s njom.

Uvek kad smo odlazili u zatvor, moj otac je koristio svaku priliku da priča s ljudima. Mnogi od njih su razumeli da je Falun Gong progonjen, i oni su istupili iz KPK i njenih organizacija.

Naš advokat je zatražio da majka bude puštena na lečenje, uz kauciju. Sud je odbio zahtev čak i ne održavši ročište. Kad smo čuli da majku šalju u zatvor, svi praktikanti su slali ispravne misli da se odupru progonu.

Vera u Dafu i Učitelja dovodi do čuda

Sutradan sam dobila iznenadnu pomisao da majka nije poslata u zatvor. Sutradan smo otišli u pritvorski centar i otkrili da je zatvor odbio da primi majku iz zdravstvenih razloga. Učitelj nam je rekao:

“Kad učenici imaju dovoljno ispravnih misli Učitelj ima moć da preokrene plimu ”(“Veza Učitelja - Učenik” iz Hong Yin Vol. II)

Bila sam duboko dirnuta i zahvalila sam se Učitelju.

Dok smo podnosili molbu da majka bude puštena uz kauciju, takođe smo prošli kroz mnoge testove. U sudskoj administraciji nam je rečeno da simptomi moje majke nisu dovoljno ozbiljni da bi se kvalifikovala za otpust. Rekli su nam da su uslovi postali oštriji. Međutim, mi smo znali da Učitelj ima poslednju reč.

Administracija suda nam je zatražila da najpre donesemo "dokaz o boravku" od naše mesne zajednice. Međutim, mesna zajednica je odugovlačila, ne želeći da nam izda neophodnu dokumentaciju. Krajnji rok se bližio, pa smo ponovo otišli u mesnu zajednicu. Otac im je rekao: "Vi neće imati nadležnost nad mojom ženom kad se bude vratila."

Njegov komentar je primorao predsednicu mesne zajednice da pozove ministarstvo pravde. Rečeno nam je da sačekamo ispred, ali smo je čuli kako govori: "Ta žena svuda stavlja postere, i upozorena je. Cela njena porodica vežba Falun Gong."

Bila sam veoma uzrujana, ali sam podsećala sebe da kao praktikant treba da budem tolerantna. Učitelj je rekao:

“Samo ako ostanete nedirnuti moći ćete se nositi sa svim situacijama.” ("Podučavanje Fa na konferenciji na Srednjem zapadu SAD-a.")

Razumela sam da moja majka ima svoj put u zatvoru, dok mi imamo svoje puteve izvan zatvora.

Nakon završetka razgovora, predsednica mesne zajednice je htela da ode kod nas kući da proveri boravak, i zatražila je od osoblja u ministarstvu pravde i policije da pođu s njom. Ali oni su nisu hteli da idu.

Pošla sam kući ispred nje da spremim kuću. Klekla sam pred sliku Učitelja i zamolila ga me ojača. Otac je malo kasnije došao kući. Rekao mi je da je mesna zajednica pristala da pruži "dokaz o boravku", i da ništa ne moramo da preduzimamo.

Majka se vratila kući bez daljih teškoća, što je retka pojava u našoj oblasti. Čak i zaposleni u sudskoj administraciji su mislili da smo povukli neke veze da bismo dobili dokaz o boravku.

Bilo je čudo što je majka došla kući. Dok god imamo ispravne misli, Učitelj sve kontroliše. Puno hvala Učitelju na njegovoj milostivoj dobroti!