Kineska Fahui | Činim ono što se od praktikanta očekuje da radi

(Minghui.org)

Od 1996. prakticiram te slijedim principe i standarde Falun Dafa.

Otpuštanje sebe

Učitelj kaže:

“Dafa učenici su zlatna zraka svjetla u svijetu smrtnika, nada za ljude svijeta, Fa učenici koji pomažu Učitelju, i budući Fa-kraljevi.” (“Čestitka” iz Bitno za marljiv napredak III)

“Dafa učenici su već postali jedina nada za spas svih bića.” (“Ispravne misli” iz Bitno za marljiv napredak III)

Osobna kultivacija je postala kultivacija tijekom Fa-ispravljanja nakon što je Komunistička Partija Kine 1999. pokrenula progon. Kao Dafa čestica dijelim materijale, stavljam transparente, lijepim postere, objašnjavam istinu telefonom, i razgovaram s ljudima licem u lice o Dafa.

Prisluškivali su mi telefon nakon što je progon započeo i bio sam slijeđen gdje god bih krenuo. Premda sam se bojao, imao sam veliku želju da ljudima kažem istinu o Dafa vidjevši ljude obmanjene Partijinim lažima. Stoga sam biciklom ulazio u uličice na svojem putu prema poslu ili na povratku sa njega, jer me tako policijski auti nisu mogli pratiti dok dijelim letke. Policija koja me je pratila nikad to nije uvidjela iako sam to činio nekoliko godina.

Učitelj nam je rekao:

“Potvrđuj Fa razborito, objašnjavaj istinu mudro, širi Fa i milosrdno spašavaj ljude - to je utemeljivanje moćne vrline Prosvijetljenog Bića.” (“Razboritost” iz Bitno za daljnje napredovanje II)

Otkuda proizlazi mudrost i suosjećanje? Oboje proizlaze iz Fa. Moje srce je ispunjeno suosjećanjem kada dobro učim Fa. Osjećam da je svaka osoba na ulici dio moje obitelji te želim da svatko poštuje Dafa. Većina ljudi će me poslušati, složiti se sa mnom i vjerovati mi kada je moje srce ispunjeno suosjećanjem. To što im kažem oni ne dovode u pitanje, već žele stisnuti moju ruku i zahvaliti mi se. Primjećujem da je njihovo poštivanje iskreno te dolazi iz srca.

Većinu dana provedem objašnjavajući istinu. Niti jedem niti pijem jer nisam gladan ili žedan. Učitelj kaže:

"Kultivacija ovisi o tebi, gong ovisi o Učitelju." (Zhuan Falun)

Kada mi drugi ljudi zahvaljuju uvijek im kažem da je Dafa ta koja je otvorila njihov um prema istini. Stoga trebaju biti zahvalni Dafa.

Nikada nemam osjećaj da je objašnjavanje istine teško. Ključ je u otpuštanju sebe što je također ključ da bi se otpustio strah. Ljudi će osjetiti kada gajimo istinsko suosjećanje te nas neće odbaciti ili prijaviti.

Objašnjavanje istine u selima

Uslijed progona sam bio prisiljen napustiti svoj dom. Ali sam nastavio učiti Fa, slati ispravne misli, objašnjavati istinu o Dafa i dijeliti informativne materijale, te lijepiti postere i transparente.

Tada sam primjetio da mnogo praktikanata objašnjava istinu u tom gradu, pa sam odlučio posjetiti sela u ruralnom području. Mora da je Učitelj vidio moje misli jer sam uskoro sreo praktikanta sa motociklom koji je također želio dijeliti materijale po selima.

Taj praktikant je radio tijekom dana. Njegova supruga nije bila praktikant. Nije mi dopustio da platim za gorivo unatoč tome što njihova financijska situacija baš i nije bila povoljna. Posjećivali smo ruralna mjesta dva puta tjedno nakon što bi završio sa svojim poslom vraćavši se najkasnije u 22:00 sata.

Po selima nije bilo nadzornih kamera, ali su patrole bile konstantne. Materijali ostavljeni ispred ulaznih vratiju su bili zaplijenjeni. Da bi to izbjegli, materijale bi gurali ispod vrata.

Posjećivali bi svaku seosku uličicu. No patrole bi se pojavljivale kada bi čule pasji lavež. U nekoliko navrata smo izbjegli opasnost.

Izbjegavanje opasnosti

Jednog smo dana podijelili sve materijale te smo krenuli doma. Kada smo pristigli do moje zgrade, umjesto da stane, praktikant je samo produžio do one sljedeće. Policijski auto se bio zaustavio iza nas upravo kada mi je htjeo reći zašto je to učinio. Tada je okrenuo motocikl u drugom smjeru te hitro krenuo dalje. Uspjeli smo izbjeći opasnost jer se policijski auto nije mogao tako brzo okrenuti da nas sustigne.

Kaže da je naglo pomislio: “Ne bi trebao ovdje stati. Nastavi dalje.”, dok se približavao mojoj zgradi. Oboje smo se zahvalili Učitelju jer nas je zaštitio.

Također smo naišli na nevolje tijekom našeg putovanja ka ruralnom području. Ljeti bi nas grizli kukci, dok nam je hladan vjetar smetao zimi. Premda smo oboje iskusili hladnoću, nijedno nije osjetilo bol.

Nismo samo posjećivali sela u našem okrugu, već smo došli i do onih u susjednim okruzima. Često smo pričali s ljudima licem u lice, te je mnogo ljudi kroz nas saznalo za istinu o Dafa tijekom mnogo godina.

Sjećajući se Fa suočen s opasnošću

Često me ometaju ljudske predodžbe i ne živim uvijek u skladu sa Dafa principima. Međutim, u stanju sam sjetiti se Fa suočen s opasnošću. U tim trenucima mogu zadržati ispravne misli, otpustiti sebe i negirati stare sile.

U ljeto 2007. je više od deset praktikanata iz mojeg područja bilo uhićeno u istom mjesecu. Svi oni su bili kontakt osobe mjesta za proizvodnju materijala. No mnogi od tih praktikanata nisu napuštali svoje domove. Čak nisu izlazili niti da kupe namirnice.

Međutim, često bih ih posjećivao da ih informiram o situaciji te zamolim da šalju ispravne misli za one koji su bili uhićeni.

Jedna od njih mi je rekla: “Nemoj toliko često posjećivati praktikante. Policija te posvuda traži. Jedan moj rođak je policajac i rekao mi je da su svi praktikanti sa njihova popisa uhićeni, samo ti nisi. Ostani doma, čitaj Fa, i šalji ispravne misli.”

Znam da je bila zabrinuta za moju sigurnost. Ali sve kontakt osobe su bile uhićene, a nama je ostalo više od 20 kutija materijala za distribuiranje. Kako se mogu skrivati doma da bih učio Fa i slao ispravne misli? Trebao sam činiti ono što se od mene očekuje.

Ipak, kad je uhićen praktikant kojega sam svakodnevno kontaktirao ljudske predodžbe su me nadjačale i počeo sam plakati. Uhićeno je toliko puno praktikanata i osjećao sam se veoma usamljeno. Također sam osjetio da mi se opasnost sve više približava. Tada mi se pojavila misao da ću biti uhićen.

Plakao sam 30 minuta pitavši se što nije u redu sa mnom. Ja sam Dafa praktikant. Učitelj kaže:

“Kad učenici imaju dovoljno ispravnih misli Učitelj ima moć da preokrene plimu.” (“Veza Učitelj – Učenik” iz Hong Yin II)

Pomislio sam: “Uhićeni praktikanti su samo privremeno odsutni. Ne bih li trebao ispuniti njihove zadaće? Nije li svrha zlih sila da nas kroz progon preplaši i omete naše objašnjavanje istine? Za malo sam upao u njihovu zamku.”

Čim sam to pomislio sam bio u stanju slati ispravne misli, nisam više osjećao strah, i zle sile su nestale. Obrisao sam lice te izašao van objašnjavati istinu.

Neustrašiv suočen sa opasnošću

Po oslobađanju, jedna praktikantica mi je rekla da nas je policija slijedila skoro godinu dana i znala sve o svakome od nas. Svih 14 osoba na njihovom popisu je bilo uhićeno osim mene. Bio sam veoma marljiv tijekom tog perioda.

Otpustio sam sebe i objašnjavao istinu svakog dana u autobusima te drugim javnim mjestima. Kako zle sile mogu dirati učenika koji je na božanskom putu i štiti ga Učitelj?

Drugom prilikom sam pošao sa drugim praktikantom prema mjestu za proizvodnju materijala. Išao sam biciklom, dok me on pratio na motociklu. Zaglavili smo u prometnoj gužvi i pomislio sam da će potrajati neko vrijeme dok se promet normalizira. Stoga sam krenuo dijeliti letke i pokušao jedan dati prolazniku. Praktikant je uzviknuo da budem oprezan. Pogledao sam uokolo vidjevši auto pun policajaca udaljen nekoliko metara od mene. Jedan od njih me gledao.

Odaslao sam misao: “Kolege praktikanti, molim vas da se držite podalje od mene. Nemojte im dozvoliti da primjete kako smo zajedno.” Onda sam poslao ispravne misli ne gledajući prema policiji. Prometna gužva je prošla i ja sam se odmaknuo nadajući se da me policija neće slijediti.

Praktikant je i dalje bio iza mene kada sam se zaustavio na udaljenom mjestu. Zahvalio sam mu se na upozorenju, no rekao je da nije vidio policijski auto. Samo me podsjećao da obratim pažnju. Shvatio sam da me Učitelj na takav način želio upozoriti.

Život dan od Učitelja i Fa

Proces objašnjavanja istine i spašavanja ljudi je dio kultivacije. Naišao sam na sve vrste ljudi, one koje su me psovali i na one koji su prijetili da će me prijaviti. Ipak, većina ljudi mi je bila zahvalna. Psovke su me u početku uzrujavale, no sada me više ne mogu dirnuti. Bez obzira što drugi ljudi kažu o meni, ja samo slušam Učitelja i činim ono što se od mene očekuje.

Ove godine su mnogi komunistički službenici počeli kucati na vrata svakog od praktikanata sa namjerom da nas fotografiraju i naprave video zapise. Kucali su i na moja vrata. Prvi puta im nisam otvorio vrata, ali vratili su se idućeg tjedna, u noći. Umjesto kucanja su pokušali otvoriti vrata pomoću alata. Nisu uspjeli jer su vrata bila zaključana sa unutrašnje strane.

Kasnije su mi prisluškivali telefon te čak pretraživali moj auto bez da su me o tome obavjestili. Neki se praktikanti nisu usuđivali doći kod mene na Fa-učenje, dok su me pojedini savjetovali da ne ostavljam Dafa materijale kod kuće i prestanem dijeliti materijale u javnosti.

Moj život je dan od Učitelja i Fa. Iako se ne kultiviram dovoljno marljivo te ne radim tri stvari onako kako bi ih trebao činiti, i dalje trebam činiti ono što se od Dafa praktikanata očekuje da rade. Niti stare sile, niti komunisti me ne mogu zaustaviti. Oni nemaju ništa sa mnom. O meni se brine Učitelj. Pa samo nastavljam činiti ono što trebam raditi sa potpunom vjerom u Učitelja i Fa.

Copyright © 2024 Minghui.org. All rights reserved.

Mediji

Prijavite se

na naš newsletter

© Copyright Minghui.org 1999-2024