Falun Dafa Minghui.org

Zahvalni vozač kamiona

(Minghui.org)

Voziti u Kini nije lako, a pogotovo nije lako voziti kamion. Saobraćaj je komplikovan, a kamioni su često pretovareni. No ipak sam ja, proteklih dvadeset godina, sigurno vozio kamion, prešao milion milja bez i jednog incidenta.

Ja sam pažljiva osoba, ali znam iz iskustva da se mogu desiti situacije koje prevazilaze vozačeve tehničke sposobnosti. Kao praktikant Falun Dafa, ja vjerujem u Učitelja Lija, utemeljitelja ove prakse, koji me uvijek štiti na čemu sam mu veoma zahvalan.

Falun Dafa je zabranjen u Kini, no mi praktikanti znamo koliko je dobra ova praksa. Ja dobro koristim svoje vrijeme da bih čitao Dafa knjige i učio ih napamet i recitovao Falun Dafa učenje, a također i izvodio Falun Dafa vježbe.

Izbjegavanje katastrofa

Od 2008. godine vozim u raznim dijelovima susjednih provincija. U kamionu se obično nalaze dva vozača; jedan vozi dok se drugi odmara. Uz to svaki od nas vozi jednom u dva dana. Ovo mi olakšava uređivanje moga života i omogućava mi da imam vremena da kod kuće prikladnije prakticiram Falun Dafa.

Recitiranje Falun Dafa učenja dok vozim mi pomaže da se fokusiram i održim čist um. Budući su kamioni često pretovareni, jer tako traže vlasnici kamiona, kočnice na njima su veoma opterećene posebno kada se vozi niz brdo. Ovo traži dodatni sistem za hlađenje, kao i dodatnu vodu za kočnice. Kada mi um nije čist često zaboravim isključiti dodatni sistem za hlađenje nakon vožnje nizbrdo, zbog čega se gubi puno vode. Međutim kada recitujem Dafa učenje, uvijek se sjetim da isključim sistem nakon upotrebe.

Ovdje bih želio podijeliti dva incidenta u kojima mi je Učitelj Li pomogao da izbjegnem potencijalnu katastrofu.

Kako bih imao dovoljno vremena za odmor, obično vozim malo brže. Jedne prilike, nakon što je padala kiša, ja sam iz nekog razloga vozio normalnom brzinom, pa čak i malo sporije nego inače kako bih se osjećao opuštenije. Dok sam te noći vozio niz brdo u blizini jednoga sela, odjednom sam vidio nešto tamno na sred puta. Ispalo je da su jedna kola stajala na sred puta. Međutim, budući sam vozio malo sporije, uspio sam sigurno zaobići kola. Da sam vozio normalnom brzinom, bilo bi mi nemoguće preusmjeriti kamion, koji teži više od 100 tona, i izbjeći incident.

Kada je saobraćaj na putu rijedak, vozači povremeno voze blizu središnje linije puta kako bi dobili više snage za uspinjanje uz brdo. Jednoga dana, nedugo nakon što sam počeo prakticirati Falun Dafa, vozio sam uz brdo, a onda počeo skretati. Shvatio sam kako ne bih trebao voziti tako blizu srednje linije i odlučio da se vratim u svoju stazu. Nakon što sam završio sa skretanjem odjednom sam ugledao kamion koji je vozio suprotnom stazom sa jednim točkom koji se nalazio u mojoj stazi. Druga su dva vozača bila iznenađena što me vide kao što sam i ja bio. Držao sam se ivice puta i nakon što sam prošao stao sam sa strane puta i dugo stajao osjećajući ogromnu sreću što sam izbjegao nesreću. Da sam ostao blizu srednje linije, posljedice bi bile nezamislive.

Ljubazno se odnositi prema drugima

Jedno sam vrijeme radio sa Liuom koji je pratio vozače sređujući plaćanje i druga logistička pitanja. Liu je imao lošu narav i često koristio loš rječnik da bi se žalio na druge vozače. Po katkad je čak odgađao naše redovne obroke. Niko ga od vozača nije volio, a neki su se čak sa njime svađali. Ja sam ga čuo kako sa ženom razgovara preko telefona i psuje čak članove svoje porodice. Iz toga sam mogao vidjeti kakva je osoba bio Liu.

Većina ljudi sa kojima sam radio su bili dobri prema meni. Zato mi je bio neprijatno da se slažem sa Liuom. No u tome sam vidio priliku za unapređenje prirode moga srca i uma i zato sam pokušao ukloniti svoja negativna osjećanja prema njemu.

Jednoga dana kada smo stigli na odredište, tamo nas je čekao krevet na sprat. Vozači najčešće odabiru donji ležaj koji je mnogo prostraniji i udobniji. No, budući je Liu bio viši od mene pomislio sam da ga pitam želi li on donji ležaj. A onda sam se sjetio njegovog lošeg ponašanja i primjedaba i pomislio da ga ne zaslužuje. No, na kraju sam shvatio da ja, kao Dafa praktikant, moram biti dobrodušan. "Šta bi bilo da je on moj stariji brat?", pomislio sam. "Onda bi mi bilo lako odlučiti."

Zbog toga što sam mu uvijek prepuštao donji ležaj, Liu se prema meni dobro odnosio. Uvijek mi se smiješio, pokazivao poštovanje i drugim ljudima govorio lijepo o meni. Nakon što je saznao da Komunistička Partija Kine (KPK) brutalno progoni Falun Dafa praktikante zbog njihovog vjerovanja, on je odlučio da istupi iz Partije i organizacija u njenom sastavu. Kasnije mi je tražio i da mu nabavim primjerak Zhuan Faluna.

Pomaganje ljudima da saznaju za Dafa i progon

Zbog klevetničke propagande koju vrši KPK, mnogi ljudi u Kini su bili zavedeni i ne znaju ništa o Falun Dafa. Ja pokušavam ovo objasniti ljudima koje susrećem, uključujući vozače, utovarivače, ljude koji imaju svoje kompanije, radnike na benzinskim pumpama i mehaničare u garažama. Veliki je broj njih tako saznao istinu. Jednoga su dana tri mehaničara popravljala moj kamion, pa smo pola sata razgovarali nakon čega su sva trojica odlučila napustiti organizacije u sastavu KKP.

Jednoga dana dok sam se sa drugim vozačima zaustavio da napunim vodom dodatni sistem za hlađenje kočnica, razgovarao sam sa vlasnicom radnje, ženom pedesetak godina starosti. Ona je istupila iz komunističkih organizacija i dopalo joj se da ponavlja rečenice: "Falun Dafa je dobar" i " Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija su dobri".

Nakon što smo se vozili neko vrijeme, naš se konvoj zaustavio zbog ručka. Jedan mi je drugi vozač rekao da ga je zvala vlasnica prodavnice i pitala ga za rečenicu koju sam je prije učio, "Kazala mu je da su te riječi bile dobre, ali da ih je kasnije zaboravila. Možete li mi ih ponovo kazati?"

Razgovarao sam sa ženom preko telefona, ponavljajući joj rečenice, i govorio joj još više o Falun Dafa. Bio sam sretan zbog nje jer sam znao da će, posebno u vrijeme progona Falun Dafa u Kini, bilo ko ko podržava Falun Dafa i njegove principe Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije biti blagoslovljen.