Falun Dafa Minghui.org

Odbaciti negativne misli i kultivisati saosećanje

(Minghui.org)

Pošto sam stigao u SAD, često sam osećao da moje kultivaciono stanje nije tako dobro kao dok sam živeo u Kini. Sve više me je to brinulo.

Deleći novine Epoch Times jednog jutra, odjednom mi se zamutilo u glavi, kao da debela supstanca potiskuje moje misli. Pogledao sam unutar i shvatio da imam zamerke i nezadovoljstvo prema drugim praktikantima, što proizvodi negativne misli.

Pozitivne misli daju pozitivan rezultat

Pre nešto vremena, nisam mogao pronaći svoje naočari nekoliko dana, i mislio sam da mi Učitelj daje znak da mi je vid dobar i da mi naočari više nisu potrebne.

Ipak, vid je nastavio da mi se muti, pa sam se pitao šta je to što treba da shvatim iz ove situacije.

Rekao sam drugom praktikantu: "Znaš li koja je tvoja najbolja osobina? Ti iskreno slušaš i prihvataš tuđe kritike. Zbilja ti se divim."

Onda sam pošao da podignem svoju notnu svesku, i moje naočari su iskliznule iz sveske.

Praktikant je rekao: "Znaš li zašto si pronašao naočari? Ranije nisi uspevao da vidiš pozitivne aspekte, pa nisi mogao pronaći naočari. Kad si sagledao moje dobre osobine, odmah si ih pronašao."

Misli praktikanata su moćne

Ne smemo imati nikakvih negativnih misli prema drugim praktikantima, ili prema našim projektima za spašavanje ljudi. Stare sile bi mogle iskoristiti naše negativne misli i stvoriti nam poteškoće.

Imao sam negativne misli prema jednom projektu jer mi se činilo da sveukupan pravac projekta odstupa od našeg cilja spašavanja ljudi. Uvek kad smo pričali o projektu, ja sam imao primedbe.

Nisam shvatao da su misli učenika Dafe moćne, i da su moje negativne misli stvorile supstancu u drugoj dimenziji, na taj način kočeći projekat.

Ako projekat ne zadovoljava zahteve Učitelja i ne spašava ljude, praktikanti uključeni u njega često se osećaju bespomoćno. Ovo je primer negativnog razmišljanja. On slabi volju praktikanata i negativno utiče na razvoj projekta. Ovo je manifestacija nedostatka ispravnih misli i priznavanje aranžmana starih sila.

Praviti razlike među projektima

Članak na Minghui "Ne pravite razliku između projekata Fa-ispravljanja; Veliki put nema formu, već postoji kao celina (s komentarima Učitelja)" pominje da svaki projekat testira praktikante kao celinu, i uspeh svakog projekta je odraz stava našeg jednog tela prema projektu.

Pogledavši unutar, shvatio sam da sam imao predstavu da projekti u kojima ne učestvujem nemaju nikakve veze sa mnom, a što se tiče onih u kojima učestvujem, dovoljno je dobro ako svoju ulogu dobro obavim.

Kao član Tian Guo orkestra sam bio zadovoljan onda kad sam dobro odrađivao svoju ulogu, i nisam pomišljao da pomognem drugima u njihovoj ulozi. Na isti način u kultivaciji sam pazio samo na svoje sopstveno kultivaciono stanje, ne misleći o drugim praktikantima koji trpe teškoće.

Ove misli su dolazile iz moje predstave o sebičnosti. Kompromitivalo je naše napore da spasimo ljude i uvećavalo podelu među praktikantima, sprečavajući nas da oformimo jedno telo.

Na dalje, uvek kad bio osetio da imam negativne misli, odmah sam slao ispravne misli da ih eliminišem.

Kad bismo svi mogli održavati ispravne misli i jačati sve naše projekte, kad bismo eliminisali svoje negativne misli, onda bi polje naših ispravnih misli bilo moćnije i naši napori u spašavanju ljudi imali bi mnogo više dejstva.

Odgajiti saosećanje

Dopada mi se miran život i volim da se kultivišem u samoći. Osećao sam mi nedostaje saosećanje i da mi je teško da ga odgajim.

Pre nešto vremena, dok sam učio Fa, dirnule su me fraze u Fa poput "biti dobar i ljubazan prema drugima" i "odgajiti saosećanje". Shvatio sam da mi Učitelj daje znak da treba da odgajim saosećanje.

Dok su članovi Tian Guo orkestra delili svoja iskustva, jedan član me je kritikovao ispričavši da sam bio grub prema njemu.

Kao lider sekcije u orkestru prokomentarisao sam da on nije ozbiljan u vezi sviranja u orkestru. Iako je dolazio na nedeljne probe, vrlo slabo je napredovao u muzičkom smislu.

Smatrao sam da ovo na tačan način opisuje situaciju, i nisam znao šta sam pogrešno rekao. Bio sam povređen.

Jedna druga situacija mi je pala na pamet:

Ovaj praktikant takođe se priključio našim aktivnostima za objašnjavanje istine na turističkom punktu. Međutim, ja nisam želeo da ga vidim tamo jer sam smatrao da se nadmeće dok priča s ljudima, i nije mi se dopadalo kako organizuje svoje displej table.

Jednog dana, moji studenti su mi pokazali fotografije njegovih displej tabli. Onda sam shvatio da je taj praktikant pomogao mojim studentima da shvate istinu o Falun Dafi. Moje pristrasne misli o tom praktikantu posle toga su nestale. Naučio sam da ne ocenjujem ljude svojim mišljenjem i predstavama, i da tretiram druge sa saosećanjem.

Policija je uklonila naše displeje sa punkta, tvrdeći da posvuda, preterano postavljamo displeje. Tada je taj praktikant ponovo počeo da me nervira zbog toga što nije sledio uputstva gde da postavi displeje.

Podsetio sam sebe da budem saosećajan. Mirnog uma sam mu objasnio zašto je policija skinula naše displeje i podsetio ga da u buduće poštuje propise.

Na iznenađenje, on se nije raspravljao sa mnom is složio se da to učini. Njegova iskrenost me je dirnula.

Onda sam pogledao unutar da otkrijem zašto se žalio da sam mu rekao nešto grubo.

Učitelj je rekao:

“Mi praktikujemo dobrodušnost—dobrodušno ponašanje prema drugima. Ja često kažem ovo: Kad osoba priča sa nekim, ako ukaže na nedostatke te osobe i nešto joj kaže ne pridodajući ništa od svojih sopstvenih predstava, ta druga osoba će biti dirnuta do suza. Ako nemate nikakav lični cilj, ne težite da išta dobijete, ne želite čak ni da zaštitite sebe, zbilja mislite dobro, i mislite na tu drugu osobu, onda će ta druga osoba zaista videti vaše srce—bez obzira kakva je to osoba. Ipak mnogi od nas često ne uspevamo da radimo naš posao na ovaj način i pozivamo se na svoja ovlašćenja, što je neprihvatljivo! To nije deo našeg Fa.” (Predavanje Fa na konferenciji u Sigapuru)

Shvatio sam da iako sam tačno opisao situaciju, bio sam nesvestan svog optužujućeg tona, i moje reči su iskazivale moj sud o njemu. Nisam bio saosećajan, pa on nije mogao da prihvati moje reči. Međutim, ja nisam bio svestan da sam ovo uradio, sve dok nisam bio povređen njegovim rečima.

Odlučio sam da odgajam saosećanje. Počeo sam da sagledavam stanovište svojih sagovornika; da govorim mirno bez da krivim nekog i bez da hvalim sebe.

Zapazio sam da kad sam bio u stanju da radim ovako, moje reči drugi su rado prihvatali i mnogo bolje smo sarađivali. Verujem da je saosećanje u mojim rečima potiskivalo negativne faktore i eliminisalo podele među našim praktikantima. Počeli samo dobro da sarađujemo i radimo zajedno.

Na našim putevima kultivacije, moramo strogo slediti Fa da bismo zadovoljili različite zahteve za Fa na različitim nivoima. Treba da pročistimo svoje misli, a naše reči i dela treba da budu mirni i saosećajni.