Falun Dafa Minghui.org

12 Falun Gong praktikanata u gradu Harbinu u Kini osuđeno na zatvorske kazne

(Minghui.org)

U gradu Harbinu u provinciji Heilongjiang 12 Falun Gong praktikanata je bespravno osuđeno na kazne zatvora i plaćanje globe 14. decembra 2017. godine.

Među osuđenim praktikantima su:

Shi Xiangyuan: osam godina zatvora i kazna od 50.000 yuana.
Zhu Fengying: sedam i po godina zatvora i kazna od 40.000 yuana.
Zhao Xiru: sedam godina zatvora i kazna od 40.000 yuana.
Wei Xuwang: pet i po godina zatvora i kazna od 40.000 yuana.
Jia Yanling: pet godina zatvora i kazna od 30.000 yuana.
Bao Yi: pet godina zatvora i kazna od 30.000 yuana.
Liu Jun: pet godina zatvora i kazna od 30.000 yuana.
Ren Xiuying: četiri i po godine zatvora i kazna od 30.000 yuana.
Kong Qingyan: četiri godine zatvora i kazna od 30.000 yuana.
Wu Xi: tri godine zatvora i kazna od 50.000 yuana.
Zhang Shuxia: tri godine zatvora i kazna od 20.000 yuana.
Yang Qiji: jedna i po godina zatvora i kazna od 20.000 yuana.

Ren Xiuying i Yang Qiji imaju 70 godina. Drugi praktikanti 60 i 70 godina starosti uključuju Shi Xiangyuna, Wei Xuwanga, Zhu Fengyinga, Zhao Xirua, Bao Yia i Liu Juna. Premda je Yang stalno bio zdrav, za vrijeme boravka u pritvorskom centru dijagnosticiran mu je visok krvni pritisak, kamenje u žuči i težak dijabetes.

Policijski odjel distrikta Songbei iz Harbina je uhapsio 13 praktikanata 18. januara 2017. godine. Među njima su bili : Shi, Jia, Bao, Wei, Kong, Zhu, Zhao, Liu, Ren, Yang, Wu, Zhang i Gong. Shi je odvedena policijskim vozilom iz svoga doma između 8 i 9 ujutro.

Četiri druga praktikanta je uhapsila policija iz grada Harbina, distrikt Daowai i policijski odjel Daxing. Policajci u civilu su sačekali Jiang ispred zgrade u kojoj joj se nalazi stani i uhapsili je čim je izašla na ulicu. Konga je uhapsilo pet policajaca u njegovom domu. Istoga su dana uhapšeni Zhao i Zhu dok su išli ulicom.

Ured tužilaštva u Songbeiju je 17. jula optužio Shi, Zhu i Zhao zajedno sa devet drugih praktikanata. Gong Wenyi je pušten uslovno iz medicinskih razloga, a ured tužilaštva je kazao da će pratiti njegov slučaj.

Rasprava za dvanaest praktikanata je održana na sudu u Sonbeiju 22. septembra 2017. godine.
Snage specijalne policije su bile razmještene oko objekta suda, a brojni su posmatrači bili udaljeni. I tužilac i sudija su otvoreno ignorisali pitanja advokata odbrane i praktikanata za vrijeme rasprave. Sudija je također prijetio advokatu i zabranio mu da se izjasni da (okrivljeni ) nisu krivi.

Svih se dvanaest praktikanata na raspravi izjasnilo da su nevini. Oni su također od tužioca tražili da pokaže dokumente da su oni prekršili zakon. „Niko nije rekao da vaše prakticiranje Falun Gonga predstavlja kršenje zakona", kazao je kratko glavni sudija Lv Shibin.

Bez obzira na sve, presuda je objavljena 14. decembra i svi su praktikanti poslani u zatvor uz plaćanje globe.

Nekoliko je praktikanata i ranije bilo progonjeno zbog prakticiranja Falun Gonga:
Zhu je proveo u zatvoru šest godina u periodu od 2003. do 2009. godine.
Zhao je bio poslan u radni logor na godinu dana 2001. godine.
Pokrajinski sud iz Tonghea je Liua osudio na pet godina robije 2012. godine.
Sud iz distrikta Dadonga iz grada Shenyanga je Rena 2013. godine osudio na dvije godine robije .

Odgovorna lica:

Policijski odjel Songbei: adresa Prvi put Songbei, Distrikt Songbei, grad Harbin, provincija Heilongjiang 150028.
Zhang Zekun: direktor odjela unutrašnje sigurnosti
Yu Xiaoguang: osoba za kontakte u vezi sa slučajevima. Telefon: 15046115776
Li i Fang, dva policajca koja su vodila predmet.
Policajci: Liu Mingyu, Shi Xiaofeng, Chen Jingfa, and Wang Xiaobao.

Ured tužilaštva Songbei:
Put Pudon br. 2949. Distikt Songbei, grad Harbin, provincija Heilongjiang 150028.
Telefon: 0451-88080095
Shan Dandan: policajac tužilaštva
Li Kexin: pomoćnik Shao Xue: pisar

Sud distrikta Songbei: Put Pudon br. 2949. Distikt Songbei, grad Harbin, provincija Heilongjiang 150028
Telefon: 0451-88107122
Lv Shiben: predsjedavajući sudija
Li Yan i Shao Yufeng: policajci
Fu Jiudan: sekretar