Falun Dafa Minghui.org

Ulje na platnu: Sjedeća meditacija na lokaciji za izradu materijala

(Minghui.org)

Ulje na platnu: Sjedeća meditacija na lokaciji za izradu materijala

Na ovoj slici je prikazana Falun Dafa praktikantica koja je prisilno u bijegu od kuće, da bi izbjegla progon. Počela je prakticirati kao dijete još prije progona, a sada je sazrela i pokrenula je lokaciju za izradu materijala za objašnjavanje istine. U njenom skrovištu, nakon što je pripremila i organizirala informativne materijale o Falun Dafa, sjedi u meditaciji. Lice joj je smireno, a tijelo joj emitira lagano svjetlo. Ova slika pokazuje da se Falun Dafa praktikanti ne boje teškoća ni zla i da idu naprijed na uzvišen način.