Falun Dafa Minghui.org

Još jedan izgubljeni život kao potvrda zločina u zatvoru Benxi

(Minghui.org)

U nastavku donosimo detalje istrage o smrti gosp Lou Yuanfenga. Ispitali smo okolnosti njegovog zatvaranja u zatvoru Benxi u provinciji Liaoning te razmotrili politiku zatvora i politiku provincije odgovornu ne samo za smrt gosp Lua, već i za smrt i povrede mnogih drugih praktikanata Falun Gonga koji su također ondje bili progonjeni.

Gosp Lu Yuanfeng iz grada Shenyang je umro 21 dan nakon što je odslužio tri godine zatvora zbog distribucije materijala koji razotkrivaju progon Falun Gonga, duhovne discipline zasnovane na principima Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije, koji sprovodi kineski komunistički režim.

Gosp Lu Yuanfeng

Lična karta gosp Lu Yuanfenga

Porodici gosp Lua je bilo dozvoljeno da ga vide dva puta u tri godine trajanja njegovog zatvora. On je svojim najdražima rekao da su ga stražari u zatvoru Benxi tukli, šokirali električnim palicama i prisiljavali da dugo čuči.

Imao je moždani udar dva mjeseca prije datuma određenog za puštanja na slobodu, ali je zatvor odbio da mu pruži odgovarajuću medicinsku njegu ili da mu dozvole porodične posjete ili uslovno puštanje na slobodu zbog medicinskih razloga. Njegova je porodica primijetila da gosp. Lu nepovezano govori i da ne može dobro hodati kada je, 19. novembra 2017. godine, bio oslobođen.

Gosp Lu je 9. decembra, iznenada pao u komu i umro sutradan, uprkos pokušajima za oživljavanje. Imao je 63 godine.

Autor ovog izvještaja je, nakon smrti gosp Lua, proveo istraživanja.

Otkrili smo da je gosp. Lu jednom napisao žalbu protiv stražara koji ga je, duže od 45 minuta, šokirao električnim palicama. Takođe smo intervjuisali više svjedoka i ljudi unutar (zatvorskog) sistema, koji su potvrdili lične navode gosp Lua i koji su pružili dodatne informacije o njegovom mučenju u zatvoru.

Kroz istragu koju smo proveli, također smo primijetili da je gosp Lu nije bio jedini praktikant Falun Gonga koji je izgubio život u zločinima u zatvoru Benxi.

Još više zabrinjava činjenica da je zatvor Benxi samo jedan od mnogih zatvora u provinciji Liaoning koji koriste različite oblike torture nad zatvorenim praktikantima Falun Gonga u pokušaju da ih se "preodgoji" ili prisili da se odreknu Falun Gonga. Komitet za politička i pravna pitanja na pokrajinskom nivou, agencija van pravnog sistema države zadužena za iskorjenjivanje Falun Gonga, ima dugogodišnju politiku u kojoj se dodjeljuju nagrade od 20.000 yuana zatvorima za svakog uspješno "preodgojenog" praktikanta kao i kazne od 10.000 yuana za svakog praktikanta kojeg ne uspiju preodgojiti.

Ručno napisana žalba sa detaljima o mučenju električnim šokovima

Gosp Lu je uspio napisati žalbu protiv čuvara u zatvoru Jia Changhaija, koji ga je jednom prilikom šokirao duže od 45 minuta sve dok Lu nije popustio i rekao da će se odreći Falun Gonga.

Ručno napisano svjedočanstvo gosp Lua o mučenju u pritvoru, od 15. decembra 2016.

Mučenje električnim šokovima, opisano u žalbi gosp. Lua, se dešavalo 9. novembra 2016. godine. Stražar po imenu Jia je naredio jednom zatvoreniku po imenu Wang Kebin da dovede Lua, koji je bio na teškom prinudnom radu, u sobu u kojoj nije bilo kamera za nadzor.

Jia je pitao gosp Lua da li i dalje vjeruje u Falun Gong. Kada mu je Lu na to potvrdno odgovorio, Jia i drugi stražar, Niu Jian, su mu odmah lisicama vezali ruke iza leđa. Zatvorenici Piao Ping, Zhao Yizhong i Chen Yanqing su držali Lua na podu dok mu je Niu stao na glavu. Jia i stražar Zou Bowen su ga psovali i udarali.

Zatim je Jia više od deset minuta šokirao gosp Lua po grudima, glavi i rukama sve dok se baterija nije ispraznila. Onda je Jia uzeo drugu palicu i nastavio mučenje.

Gos. Lu je imao jake bolove u grudima i mnogi su mogli da čuju njegove krike.

Jia nije prestajao. Kada je u palici po treći puta bila promijenjena baterija gosp. Lu više nije mogao izdržati. Lu je na kraju pristao da se odrekne Falun Gonga prije nego što je Jia prestao sa mučenjem. No, za svih 45 minuta mučenja nije podigao nogu sa glave gosp Lua.

Gosp Lu je vraćen u svoju ćeliju, gdje je Jia naredio zatvorenicima Zhao Yizhongu i Chen Yanqingu da ga stave na stolicu pored otvorenog prozora (pogledajte priloženu ilustraciju). Mučenje se nastavilo i naredna dva dana.

Ilustracija mučenja: Vezivanje za stolicu

Jia je četvrtog dana namjeravao poslati gosp Lu u ćeliju samicu, ali su zatvorski ljekari konstatovali da mu je krvni pritisak opasno visok pa su preporučili njegovu hitnu hospitalizaciju.

Gosp Lu se ni nakon 10 dana hospitalizacije nije osjećao dobro, ali ga je Jia vratio u zatvor i naredio da odmah sutradan počne sa teškim prisilnim radom. Te noći je Jia uganuo članak na nozi pa je otišao na bolovanje. Onda je Zuo Liwei preuzeo gosp Lua.

Gosp Luo je odbijao pristati na prisilni rad i započeo štrajk glađu. Zuo je tada naredio zatvorenicima iz svih ćelija da psuju osnivača Falun Gonga sve dok Lu ponovo ne počne jesti.

Gosp Lu je imao moždani udar 26. avgusta 2017. i pri tom pao i polomio noge. Iz zatvora su ga poslali u vanjsku bolnicu na rendgen a onda ga vratili ne zatraživši medicinski tretman. Njegovu su porodicu obavijestili tek nakon dvije sedmice.

Supruga i sin gosp Lua su tražili da ga posjete u zatvoru, ali im nisu dozvolili. Stražar Jia im je rekao da zatvor nije odgovoran za pada gosp Lua i da porodica treba da plati troškove njegovog liječena.

Za vrijeme dva posljednja mjeseca Luovog boravka u zatvoru, Jia je naredio zatvorenicima da ga svakog dana odvode u njegovim invalidskim kolicima u zatvorsku radionicu na prisilni rad.

Jedna od mnogobrojnih žrtava

Gosp Lu Yuanfeng nije jedini Falun Gong praktikant koji je na smrti mučen ili bio ozbiljno povrijeđen u zatvoru Benxi.

Gosp Cheng Yuanlong je poslan svojoj kući 20. avgusta 2007. godine, kada su stražari vidjeli da se nalazi na ivici smrti. Umro je šest mjeseci kasnije u 38. godini života.

Gosp Zhan Dajun je nakon dugotrajnog mučenja u zatvoru Benxi postao izuzetno slab i dezorijentisan. Umro je od moždanog udara ubrzo po puštanju u avgustu mjesecu 2008. godine. U času smrti je imao 53 godina.

Gosp Sun Zhanguo je oboren na tlo 15. oktobra 2016. godine, a zatim dobio kišu udaraca. Zatim ga je stražar Jia oko 30 minuta šokirao električnim palicama.

Gosp Hu Guojian je ostao u stanju vegetiranja nakon samo 22 dana od prijema u zatvor Benxi. Nakon operacije mozga, dok se još nalazio u komi, vratili su ga u zatvor kako bi završio izdržavanje svoje kazne.

Gosp Zhou Linu su noge i ruke bile vezane za stolicu tri dana. Nije mu bilo dozvoljeno da se pomjeri ili odspava.

Grupa zatvorenika ga je na smjenu hranila i hvatala njegov izmet u kantu. Također su ga prisiljavali da gleda propagandne video materijale koji kleveću Falun Gong.

Stražar Chen Geng je neprestano šokirao genitalije gosp Meng Xianguanga električnom palicom i stalno se smijao dok se ovaj tresao od bolova. Chen je takođe naredio zatvorenicima da sipaju hladnu vodu na Menga i pretukao ga plastičnom vodovodnom crijevom.

Gosp Liu Defu je bio toliko pretučen da mu je na glavu bilo potrebno staviti 21 šav. Imao je visok krvni pritisak, ali je i dalje bio prisiljavan na teški prisilni rad.

Spisak se i dalje nastavlja. Pitamo se zašto u zatvoru Benxi tako brutalno tretiraju zatvorene praktikante Falun Gong? Odgovor leži u pokrajinskom sistemu podsticaja koji opisujemo u nastavku.

Sredstva namijenjena za "posebne zadatke"

Benxi je jedan od više od 30 zatvora u provinciji Liaoning koji se koriste za zatvaranje praktikanata Falun Gonga.

Prema raspoloživim statističkim podacima 469 stanovnika iz provincije Liaoning je progonjeno do smrti u proteklih 18 godina zato što su odbili da se odreknu Falun Gonga. Mnogi od njih bili su zatvoreni i mučeni do smrti.

Prema našoj istrazi, Odbor za politička i pravna pitanja Liaoninga (PLAC), je osmislio sistem poticaja za svaki nivo PLAC-a, sudskog biroa i biroa zatvorske administracije. Ovaj sistem je nazivan "projektom specijalnog zadatka" i zahtijeva izdvajanje sredstava iz opštih poreskih prihoda svakog grada. Sredstva se koriste za nagrađivanje zatvora za "preodgoj" praktikanata. Oni koji ne prisile praktikante da se odreknu Falun Gonga bivaju kažnjeni.

Na kraju svake godine, svaki je zatvor dužan utvrditi koliko je praktikanata "preodgojio" u toku godine. Zbog toga zatvori na kraju svake godine često pokreću ciklus intenzivnog zlostavljanja u nadi da će prisiliti više praktikanata da se odreknu svoga vjerovanja.

Zatvor Benxi je bio veoma aktivan u provođenju projekta „specijalnog zadatka“. Grad Benxi je, u 2014. godini, prijavio 14 milijardi yuana opštih poreskih prihoda, ali je ta brojka je u 2015. godini pala na 5,4 milijarde yuana.

I pored toga, opštinska vlada još uvijek odobrava sredstva za nagrađivanje zatvora Benxi zbog "preodgoja" Falun Gong praktikanata.

Liaoning ima najniži BDP među svim provincijama u Kini, ali svake godine ostaje na vrhu ili blizu vrha liste broja uhapšenih i mučenih praktikanata Falun Gonga.

Pozivamo zvaničnike Liaoninga na svim nivoima vlasti da zaustave progon Falun Gonga i oslobodi zatvorene praktikante.