Falun Dafa Minghui.org

Uzvišena Fahui – Šta sam video u drugim dimenzijama

(Minghui.org)

Moje treće oko je otvoreno i ja vidim prizore koji se dešavaju u drugim dimenzijama. Verujem da mi Učitelj drži Treće oko otvoreno da bi me ohrabrio da se marljivo kultivišem.

Kad sam 7. novembra 2017. otišao na Minghui sajt, preplavila me je toplina – članci sa dugo očekivane kineske Fa-konferencije su objavljeni. Skinuo sam članke i počeo da čitam.

Dok sam čitao, zapazio sam da i božanska bića sa neba takođe slede ovu Fahui. Njihov izraz mi je rekao da oni visoko vrednuju ovu Fahui. Dok je sajt Minghui domaćin za konferenciju praktikanata iz Kine jednom godišnje, za bića u drugim dimenzijama, u drugim vreme-prostorima, to se možda dešava jednom u milion godina, pa oni užasno cene ovu priliku.

Prizori iz drugih dimenzija

U jednom veličanstvenom prizoru, kristalno jasna zavesa je stajala u univerzumu; dve vile su držale zavesu razmaknutu, a u centru je bio zlatni sto s ugraviranim dijamantima. Širok, nežan snop svetlosti je padao na sto. Bogovi i svi slojevi univerzuma su bili fokusirani na ovaj sto.

U tom času, jasan glas je objavio: „14. kineska Fahui je otvorena!“ Čula sam muziku sa nebesa. Kad je praktikant seo za sto, njegov lik je pretrpeo ogromnu promenu u času kad je ušao pod snop svetlosti. Mogao sam videti kako se pretvorio u prosvetljeno biće s moćnom vrlinom i srećom.

Ista transformacija se desila svakom praktikantu koji je delio svoje iskustvo za stolom. Svi su odisali uzvišenošću i elegancijom. Video sam Kultivisanu decu kako se igraju oko glave praktikanta dok on čita svoje iskustvo. Takođe sam video nebeske devojke kako bacaju cveće, falune, nebeske konje, zlatne fenikse, zmajeve itd. Iznad sale za konferenciju, na nebu su bili dugini oblaci. Bilo je i drugih bića i prizora toliko veličanstvenih da ih nijedan čovek ne bi mogao opisati rečima.

Članci za razmenu iskustava praktikanata su bili prikazani u drugim dimenzijama. Video sam da se Fahui manifestuje u vidu palata u drugim dimenzijama, a svaka palata ima jedinstvenu temu. Jedna je bila “Ispravne misli i ispravni postupci ” (Hong Yin II), druga je bila “Ispravne misli mogu spasiti ljude ovog sveta ” (“Fa ispravlja kosmos ” iz Hong Yin II), treća je bila “Kad učenici imaju ispravne misli, Učitelj ima moć da preokrene plimu” (“Veza Učitelj- učenik” iz Hong Yin II), a još jedna je bila “osloboditi se svojih želja, steći mudrost i eliminisati zbunjenost” (“Odlučnost” iz Bitno za dalje napredovanje). Članci su bili raspoređeni po temama, i svaki članak je prikazivao put autora ka božanstvenosti.

Fahui prevazilazi različita vremena i prostore

Svakodnevno sam čitao članke praktikanata i svaki put video veličanstvene scene u drugim dimenzijama. Konferencija je razotkrila različita gledišta na nivoima praktikanata, i svaka scena je imala vrlo duboko značenje. Gledišta su bila čudesna, sjajna, i ja sam bio potpuno zapanjen.

Ono gde sam imao još više sreće je što sam video Učitelja u ogromnom prostoru svetlosti, punog milosti i veličanstvenosti. Slojevi na slojevima dimenzija su bili ispravljeni. Jarka svetlost, toplina i sreća su mi ispunili srce.

Uredništvo Minghui svake godine je domaćin konferencije. Praktikanti šalju svoje članke od početka avgusta do sredine novembra. Zatim ih osoblje Minghui sajta sortira, uređuje i objavljuje na sajtu. Svaki članak je ispunjen željom i trudom praktikanta. Prevazilazeći vreme-prostore, godišnja Fahui se prikazuje u fokusu i uz divljenje bogova i smrtnika u svim dimenzijama.

Sa ispravnim mislima i delima, kolege praktikanti potvrđuju Učiteljev Fa. Njihova nesebičnost i ispravne misli i dela šire horizonte drugim praktikantima i produbljuju njihovu mudrost. Svaki praktikant koji pročita članke ima koristi od njih, a bića na visokom nivou su dirnuta svakim čudom iskazanim u člancima.

U ovom procesu, živa bića i bogovi nas pažljivo posmatraju, a Učitelj pazi na nas i prosvetljuje nas. Mada je ono što ja mogu da vidim ograničeno, ipak očekujem da podelim veličanstvenost prizora i njihovu veličinu s kolegama praktikantima. Ja mogu da vidim samo sićušnu tačkicu velelepnog prikazanja; verujem da se za sva bića u ogromnom univerzumu prikazuju još veća čuda.

Iza svakog praktikanta koji je govorio na Fahui, bio je prikazan divan raj veličanstvene lepote. Zapazio sam egzaltiranu žudnju živih bića za povratkom njihovog kralja. Video sam jedno nebesko kraljevstvo za drugim, sva ujedinjena u slavlju; video sam nebrojene oči na nebu kako gledaju Fahui. Dobri Učitelj je bio iznad konferencije, s milostivim osmehom na licu. Prizor je bio spektakularan.

Put ka božanstvenosti je uspostavljen. Kultivatori na tom putu ispravljaju Fa i spašavaju živa bića koristeći svoje ispravne misli i ispravna dela.

Čak i kad se Fahui na ovom ljudskom svetu završila, u drugim dimenzijama se i dalje dešavala. Video sam kako se Fahui završava u jednoj dimenziji 30. novembra; bogovi su izgledali zadovoljno, ali istovremeno nisu želeli da idu. Fahui se nastavila u drugoj dimenziji 10. decembra, i bogovi su pospremali mesto gde se održava konferencija.

Čitajući članke kolega praktikanata, često sam ronio suze i svaki članak me je duboko dirnuo. Poredeći sebe s drugim praktikantima, pronašao sam svoje slabosti i nedostatke. Njihova mudrost i ispravne misli su me ohrabrili da napredujem dalje.

Velik sam dužnik i zahvalan sam Učitelju, koji me spašava i koji me vodi na putu kući. Zahvalan sam za sve lepe stvari koje su mi se desile. Moram se kultivisati još marljivije, da ne bih izneverio očekivanja Učitelja.