Falun Dafa Minghui.org

Cvetovi Udumbare cvetaju na poljima Mongolije

(Minghui.org)

Li Man ima osamdeset godina i živi u severnom delu Unutrašnje Monglolije. On svakodnevno uči učenja Falun Gonga, vežba Falun Gong vežbe i vrlo je zdrav.

Pljačka

U junu 2017, četvorica su upala u njegovo dvorište. Bio je zatečen i pomislio je: „Toliko sam udaljen od grada. Čak i kad bih pozvao policiju, došli bi posle nekoliko sati.“

Ušli su direktno u njegovu sobu i rekli mu da ne mrda. Uzeli su njegove Falun Gong knjige i upitali ga da li još uvek vežba Falun Gong.

Li Man je tada shvatio da su to policajci. Rekao im je da vežba Falun Gong, da je zdrav i već 20 godina nije uzeo nijedan lek. Pokušao je da nastavi, ali oni su ga sprečili i počeli su da preturaju po kući.

Uzeli su mu sat, jedinu vrednu stvar koju je imao. Bio mu je potreban da bi se na vreme probudio za vežbe. Sem toga, policija mu ništa više nije pronašla u kući. Nastavili su da traže i ugledali dva kamena na stolu, pomislivši da imaju neku vrednost. Pregledali su ih, zaključili da je to obično kamenje, i bacili ih nazad na sto, pre nego što će otići.

Cvetovi Udumbare cvetaju cele godine

Iako su mu uzeli sat, Li nije bio previše uzbuđen. Dva kamena su mu značila mnogo više. Na kamenovima su cvetali cvetovi Udumbare, već preko godinu dana. Čak i posle grubosti policije, oni nisu bili oštećeni.

Buda Šakjamuni je predvideo cvetanje cvetova Udumbare kad Sveti Kralj koji okreće Točak bude sišao na ljudski svet da bi ponudio spasenje. To cveće cveta na mnogim mestima – na čeliku, drvetu, staklu, plastici i kamenu.

Cvetanje ovih drevnih cvetova predstavlja povoljan vremenski period u velikoj zemlji Kini. To podseća ljude da Sveti Kralj Faluna milostivo spašava sva živa bića svojom neizmernom moći.

Ti policajci nisu videli svete cvetove. Nadamo se da će preispitati svoje ponašanje i da će im proraditi savest. Vreme predviđeno za teškoće praktikanata Falun Gonga je ograničeno; oni koji aktivno učestvuju u progonu možda su izgubili svoj večni život i budućnost. Dobro ili zlo, svi uzroci i posledice, će biti razotkriveni u bliskoj budućnosti!