Falun Dafa Minghui.org

Biti prijavljen policiji postaje šansa da im se saopšti istina o progonu

(Minghui.org)

Nas nekoliko redovno idemo na tržnice da delimo materijale i pričamo s ljudima o progonu Falun Dafe od strane Komunističke Partije Kine. Jednog dana smo otišli u tržnicu u drugom okrugu.

Baš kad smo počeli da delimo flajere, neko nas je prijavio. Pored nas se zaustavio policijski auto, i policajci su nas odveli u lokalnu policijsku stanicu. Usput smo slali ispravne misli.

U policiji, policajac nas je upitao: „Odakle vam svi ovi materijali?“ Rekli smo: „Sami smo ih napravili.“

Kad je jedan policajac upitao: „Zašto nosite toliku količinu?“ praktikantkinja je rekla: „Pravimo puno kopija da bismo podelili većem broju ljudi. Informacije u njima su istina u pozadini progona. Mnogi ljudi sada su razočarani i ljuti na KPK. Oni proklinju Partiju, ali pošto su zavedeni propagandom, oni psuju i Falun Dafu.“

Potom je objasnila: „Falun Dafa je ispravna duhovna praksa. Učitelj Li nas uči kako da budemo dobri i moralni. Ovo doprinosi ljudima u našoj okolini. Mladi policajacac odjednom je ustao i rekao: „Ja verujem da ste vi dobri ljudi!“

Objasnili smo zašto vežbamo Falun Dafu i demontirali smo mnoge klevetničke tvrdnje Partije. Ispričali smo im svoje priče, i kakve smo koristi imali od prakse.

Pokazao sam na praktikantkinju i rekao: „Samo pogledajte nju. Pre nego što je počela da vežba imala je preko 10 bolesti. Lekari su joj davali još samo nekoliko godina života. Ali sve bolesti su nestale kad je počela da vežba. Izgleda li vam kao neko ko je bolestan?“

Rekao sam: „Svako zna da je KPK veoma korumpirana i da se ova situacija ne može održati. Svi treba da se distanciramo od nje, tako da ne budemo upleteni u času kad bude pala.“ Neki od policajaca su klimnuli glavom.

Kad je jedan policajac upitao da li se bojimo, ja sam rekao: „Mi samo pokušavamo da istina dopre do ljudi. Ne radimo ništa loše, pa što bi se plašili?“

Shvatio sam da je skoro podne. „Pustite nas“, rekao sam. „Nismo prekršili nikakav zakon. Zar ne bi trebalo da jurite kriminalce? Zašto ste nas doveli ovamo?“

Jedan koji je izgledao kao glavni rekao je: „Dobili smo prijavu i moramo proći kroz ceo proces. Ne brinite, poslužićemo vas ručkom. Pustiću vas čim mi nadređeni dozvole.“

Malo kasnije nam je donet ručak. Posle smo zatražili toalet. Mladi policajac je stajao u hodniku. Rekao sam mu: „Da li misliš da ćemo samo tako otići?“ Rekao je: „Nemojte, molim vas. Ja ću biti odgovoran.“

Rekao sam: „Moramo biti odgovorni prema tebi. Istupi iz Partije i njenih organizacija. Ne želiš da budeš umešan u času kad se stvari počnu raspadati.“

Rekao je: „Dobro. Odmah ću istupiti!“ Rekao sam mu: „Molim te zapamti da je Falun Dafa dobra.“ Rekao je da će zapamtiti.

Malo kasnije se pojavio i rekao: „Molim vas, uzmite vaše torbe i idite na jug.“ Tako smo bezbedno napustili stanicu i još policajaca je shvatilo istinu u pozadini progona.