Ne smemo mešati pokornost s saosećanjem

(Minghui.org)

Neki praktikanti u našem području su nedavno uhapšeni. Većina se povinovala zahtevima policije i potpisala se, ili stavila otisak prsta, na isledničke dokumente. Oni nisu shvatili da je ovo priznavanje progona.

Većina je priznala da ih je vezanost za strah naterala da se pokore zahtevima policije, ali su kasnije rekli da je to bilo protiv njihove volje. Još gore, neki praktikanti su greškom pomislili da je pokoravanje zahtevima policije bio čin saosećanja.

Imajući takvo pogrešno shvatanje, uhapšena praktikantkinja je dopustila policajcu da je slika, što je kasnije postalo „dokazni materijal“. Iako je objasnila istinu o Falun Gongu, on je bila pod pogrešnim utiskom da je želja da se olakša policajcima manifestacija milosti. Policajci su je čak pohvalili što sarađuje.

Potrebno je da se razlikuje da objašnjavati istinu s milošću nije u suprotnosti s odupiranjem progonu pomoću ispravnih misli.

Istinski pomoći policajcima

Hapsiti praktikante Falun Gonga je protivzakonito i protivustavno. Nema zakona koji propisuje da je vežbati Falun Gong nezakonito.

Najpre moramo obavestiti policiju da krši zakon hapseći praktikante, i sprečiti ih da to čine. To je istinska milost! Sprečiti ih da idu putem kršenja zakona je istinska dobrota. Ne bi trebalo da leigitimizujemo njihove postupke pretvarajući se da smo milostivi.

Priznavati i sarađivati s progonom olakšava policiji da hapsi još praktikanata. Takođe ih ohrabruje da koriste neke procedure koje najbolje progone praktikante.

Povinovanje samo pogoršava progon

Jedna druga praktikantkinja je prošle godine uhapšena zato što je podnela tužbu protiv Đijang Cemina. Čuvar ju je tri puta ošamario kad je odbila da sledi njegova naređenja, prve večeri kad je uhapšena. Nastavila je da se odupire. Onda je čuvar pozvao pomoć i stavio je u ludačku košulju.

Međutim, sutradan je rečeno čuvaru da je načelnik zatvora školski drug člana porodice ove praktikantkinje, i ovaj je svima naredio da budu dobri prema njoj.

Čuvar je odmah napisao izveštaj u kom se tvrdi da su ga postupci same praktikantkinje naterali da upotrebi ludačku košulju. Zatražio je od praktikantkinje da potpiše izveštaj, i pomogne mu da izbegne probleme. Praktikantkinja je pristala, smatrajući da je saosećajna time što mu neće otežati stvari.

Ova praktikantkinja nije shvatila da to što je uradila podržava zločinca i priznaje aranžman starih sila.

Što je još važnije, pokazalo se da kako opada otpor praktikanata, postupci čuvara samo bivaju gori. Oni odmah primenjuju metode mučenja čim praktikant odbije da ih posluša.

Povinovanje policiji i pacifikovanje policajaca je zapravo činiti zločin protiv živih bića i Falun Gonga. To sakriva našu vezanost za strah i ohrabruje zlo. Moramo paziti na ovo, jer ništa u kultivaciji nije trivijalno!

Copyright © 2024 Minghui.org. All rights reserved.

Mediji

Prijavite se

na naš newsletter

© Copyright Minghui.org 1999-2024