Falun Dafa Minghui.org

Kultivacija od detinjstva mi je dala mudrost i bistrinu uma

(Minghui.org)

Imao sam sreće da dobijem Fa dok sam bio mlad. Išao sam sa svojim roditeljima na vežbalište i na grupno učenje Fa. Kad su moji roditelji započeli svoju kultivaciju, oni su doživeli čudesnost Falun Dafe i počeli su da me vaspitavaju sledeći zahteve principa Dafe – Istinitosti, Blagosti i Trpeljivosti.

Tražili su od mene da najpre mislim na druge i da u svakom trenutku budem ljubazan prema drugima. Tako sam učen principima Istinitosti-Blagost-Trpeljivosti od malena. Dok sam rastao, Dafa je počela da hvata koren u mom srcu i takođe sam doživeo sreću i lepotu koju mi je Dafa donela.

Dafa mi omogućuje da Buden talentovan i zdrav

Prema odraslima iz naše grupe za učenje Fa, iako sam imao jedva 6 godina i još nisam bio pošao u školu, uspevao sam da čitam delove Džuan Faluna bez ijedne greške. Priključio sam se grupi odraslih i s njima sam učio Fa. Svi su smatrali da je ovo nešto neverovatno.

Iako sam u to doba bio vrlo mlad i nisam shvatao dublja značenja učenja Fa, nesvesno sam imao koristi od toga što sam bio unutar Fa. Moja mudrost se otvorila unutar Fa i to me je učinilo pametnijim od mojih vršnjaka.

Na primer, dok sam išao u osnovnu školu, pravili su istraživanje o čitanju. Broj znaka koje sam ja mogao da prepoznam je prevazilazio i onaj kod učenika viših razreda. Moji nastavnici su bili zapanjeni! Takođe, roditelji su me upisali u školu za elektronske klavijature. Melodiju za koju je inače potrebno 1 do 2 dana da se nauči, ja sam mogao da sviram vrlo dobro i tečno za sat ili dva. Moj instruktor je smatrao da sam talentovan i uživao je učeći me.

Tokom mog detinjstva, moji roditelji su se više fokusirali na razvoj mog šinšinga, nego na školu. Nikad mi nisu uzimali dodatne časove, ali meni je u školi uvek išlo vrlo dobro. Ja to nisam shvatao dok sam bio mali i jednostavno mi se činilo da su se takve stvari odigravale prirodno. Kad sam odrastao, postepeno sam došao do shvatanja da je to bogatstvo koje mi je donela Dafa.

Kultivacija u Falun Dafi mi je donela ne samo vedar i pozitivan način razmišljanja, već takođe i zdravo fizičko telo. Nijednom nisam bio bolestan, otkad sam počeo da se kultivišem. Sem vakcinacije, koja je bila obavezna u školi, nikada nisam dobio nijednu injekciju, niti pilulu. Za obične ljude ovo je nešto nezamislivo. Međutim, za kultivatora Falun Dafa je sasvim prirodno. Članovi moje porodice, koji se kultivišu, takođe imaju dobro zdravlje, kao i drugi kultivatori.

Konflikt se može razrešiti gledanjem unutar

Dok sam rastao, polako sam počinjao da shvatam dublja značenja Fa učenja, i počeo sam da se pridržavam standarda Istinitosti-Blagosti-Trpeljivosti. Način kako ja razmišljam je sasvim drugačiji od onog kod ne-kultivatora. Obična osoba teži tome da zaštiti svoje interese, i uzima u obzir kako bi je drugi mogli povrediti. Međutim, kao kultivator Falun Dafe, osoba sve vreme treba da preispituje sebe, sledeći standard za praktikante. Kad naiđe na probleme, čovek najpre treba da pogleda unutar i otkrije da li nešto s njim samim nije u redu. Na ovaj način se mnogi konflikti lako mogu razrešiti.

Došao sam do shvatanja da kad je u konfliktu, ako praktikant cepidlači oko svakog pojedinog detalja i tretira situaciju baš kao obična osoba, konflikt će se pojačavati, a međuljudski odnosi će postajati sve složeniji. Ljudi će postajati ekstremniji i nervozniji. Nekima će čak biti teško da jedu i spavaju i imaće fizičke i psihičke probleme.

Zapravo, konflikt između ljudi nastaje kad neko ne može da se liši sopstvenog interesa i ne uspeva da najpre misli o drugima. Međutim, kultivatori Dafe nisu vezani za dobitke i gubitke u ljudskom svetu. Oni se ne bore kao drugi, već gledaju unutar. Oni su već prevazišli domen običnih ljudi. Ono što dobijaju je unutrašnji mir i zdravo telo, i razrešen
konflikt.

Čisto mentalno stanje stečeno u Dafi čini moje učenje Fa efikasnijim

Učitelj je ovo pomenuo u FA: „…praktikant treba da pokaže da je dobar čovek gde god se nađe“ (“Predavanje Fa i odgovori na pitanja u Gungdžou“ iz Objašnjavanje Fa iz Džuan Faluna)

Prema tome, ja sam vrlo savestan u učenju i aktivno se trudim da budem dobar kao učenik. Mudrost koju sam stekao u Fa mi je pomogla da steknem znanje i da gledam na stvari iz šire perspektive. Zahvaljujući bistrom umu i čistim mislima koje sam dobio od Dafe, u stanju sam da održavam dobar fokus i memoriju dok učim, i ne cepidlačim u vezi svega s drugima. Zato često postižem dvostruko bolje rezultate s pola napora. Pošto se povećala efikasnost mog učenja Fa, krajnji rezultati su prirodno bili zadovoljavajući. Tokom mojih master sudija, smatran sam najboljim studentom i bio sam odličan istraživač.

Kad sam postao stariji, bio sam svedok prirodnog procesa „rađanja-starenja-bolesti- smrti“ mnogih običnih ljudi okom mene, kao i bolnih patnji tokom njihove karma- bolesti. Gledajući stotinu godina unazad, izgleda da ako živa osoba nije dobila Fa, sve što je imala u životu bile su beskrajne svađe i borba za lične interese. Ona nije bila sposobna da se udalji od osećanja i iscrpljivala je svoje telo i duh, i na kraju je sve bio prazno, kao san. Ona je zaludno potrošila svoj život i nije uspela da otkrije pravi smisao života. Samo kultivacija može da pomogne da se unapredi nivo i domen i steknu večito olakšanje i sreća u životu.

Buda Fa nije sujeverje, već istinska nauka. Fa koji je Učitelj predavao je prava istina. Nije lako dobiti ljudsko telo. Biće nam prekasno za kajanje ako se izgubimo u slavi, novcu i osećanjima ljudskog sveta, i na taj način ćemo izgubiti priliku desetina hiljada godina.

Nadam se da će se više ljudi sveta oteti lažima zle Komunističke Partije Kine i da će doživeti čudesnost i lepotu koju Dafa može da oživi.