Falun Dafa Minghui.org

Zločini u ženskim radnim logorima u Pekingu i unutrašnjoj Mongoliji uključuju i mjesečno uzimanje krvi

(Minghui.org)

Nekoliko desetaka praktikantica Falun Gonga koje su bespravno uhićene potkraj 2011. godine su poslane u ženski kamp za prisilni rad u Pekingu. Stražari u radnom kampu su kontaminirali njihovu hranu s raznim drogama i, također, svakog mjeseca prisilno uzimali njihovu krv. Među uhićenima, 25 praktikantica nije bilo sa prijavljenim stalnim prebivalištem u gradu Pekingu. One su kasnije prebačene u Tumiji kamp za prisilni rad u autonomnoj provinciji unutrašnje Mongolije, gdje su svakodnevno bile mučene batinanjem i zadavanjem šokova električnom palicom, a i krv im je redovno uzimana svakoga mjeseca. Uprava logora je to opravdavala potrebama „provjere fizičkog zdravlja“. No zašto im je onda krv uzimana svakoga mjeseca i zašto su pregledi fizičkog zdravlja vršeni svakoga mjeseca? Što su to dužnosnici logora za prisilni rad zapravo prikrivali?

Mjesečno uzimanje krvi u ženskom logoru za prisilni rad Daxing u Pekingu

Agenti Ureda 610 su, u suradnji sa agentima iz nekoliko okruga i općina, krajem 2011. godine uhitili više desetaka praktikantica Falun Gonga. Praktikantice su osuđene na rad u trajanju od dvije do dvije i pol godine, a zatim su prebačene u „Daxing“ ženski logor za prisilni rad u Pekingu.

Za vrijeme njihovoga tamnovanja u logoru za prisilni rad, kao oblik mučenja, praktikantice su prisiljavane sjediti po 10 sati na maloj drvenoj stolici, a kao obrok im je davano samo nekoliko zalogaja juhe od povrća ili kineskih valjušaka kuhanih na pari. Nakon nekoliko mjeseci, težina bi im se smanjila za nekoliko desetaka jina (1 jin =500 gr.). One su također bivale podvrgnute različitim fizičkim i psihičkim mučenjima.

Stražari iz Odjela br. 1. kontaminirali su povrtnu juhu sa halucinogenom supstancom ecstasy u prisutnosti praktikantica, a zatim ih tjerali, pod izgovorom da su bolesne, da ju konzumiraju. Neke od praktikantica koje su konzumirale juhu sa drogom nisu kasnije mogle čak ni stajati te su samo puzale po tlu.

Štoviše, također nikome nije jasno, zašto je svakoga mjeseca uzimana velika doza krvi od svake zatočene praktikantice. Stražari su to opravdavali kako je to u svrhu redovnog zdravstvenog pregleda. Ali zar je zbilja bio neophodan zdravstveni pregled svakoga mjeseca? Zašto je uzimano toliko uzoraka krvi? Radi li se tu da su dužnosnici logora prodavali zdravu krv praktikanata ili im je, pak krv, samo isisavana?

Dvadeset pet praktikantica koje su prebačene i zatočene u autonomnoj provinciji Unutrašnje Mongolije su mučene i uzimana im je krv

Dvadeset pet praktikantica koje nisu imale registrirano stalno prebivalište u gradu Pekingu su ukrcane u veliki kamion u večer 21. lipnja 2012. godine. Zatim su prebačene u „Tumuji“ logor za prisilni rad u Zhalaite Banner, u unutrašnjoj Mongoliji. Praktikantice su prisiljavane na težak rad pravljenja odjeće za logor. Mlađe su praktikantice pokretale mehaničke mašine za šivanje dok su starije praktikantice radile kao njihove pomoćnice. Ponekad su radile i po 10 sati na dan. A sasvim je bilo uobičajeno da rade i prekovremeno.

Opetovano mučenje: Šokovi sa električnom palicom

Stražari su često šokirali i tukli praktikantice s električnom palicom. Jedne prilike, dvadeset pet praktikantica je jednoglasno uzvikivalo: „Falun Dafa je dobar“. Kasnije, sve su praktikantice, izuzev nekoliko starijih, bile pretučene i šokirane električnom palicom. Zatiljak jedne praktikantice je bio tako okrutno elektro šokiran da je bio prekriven krvavim podljevima dok je koža bila opečena. Zatim su stražari na njen zatiljak stavili neku iritirajuću supstancu.

Ovim je praktikanticama također svakoga mjeseca uzimana velika doza krvi, za koju su stražari tvrdili da je to u svrhu regularnog zdravstvenog pregleda.

Praktikantice koje su bile protuzakonito zatočene u ovome logoru su Shen Yueqian, Wang Shaohua, Zhang Xiuli, Yue Jun, Li Fenglian, Wang Chunxia, Jing Zhangxiu, Ning Yuhuan, Wang Li and Tan Zhen, uključujući i mnoge druge.

Osobe umiješane u ovaj progon su:
Ma Lizi, upravnik Tumuji radnog logora: +86-482-6710005, +86-482-6710251 (Ured)
Xu Renjie, čelnik političkog odjela radnoga logora: +86-482-6710300

Također molimo da konzultirate originalni kineski tekst članka za više detalja i dužnosnika umiješanih u ovaj progon.