Falun Dafa Minghui.org

Još misli o pitanjima ljubavi i braka

(Minghui.org)

Mnogi praktikanti Dafe u Kini su u ovom času beskućnici, primorani da žive van kuće zbog progona, pa često sami potvrđuju Fa i objašnjavaju istinu, bez kontakta i mogućnosti da porazgovaraju sa drugim praktikantima. Za njih je posebno važno čitanje iskustava i drugih članaka na Minghui. U ovom času neke učenike brinu neka pitanja koja uključuju osećanja, i potrebna je dalja diskusija na osnovu razumevanja Fa principa.

Praktikanti su pokrenuli mnoga pitanja u vezi sentimentalnih osećanja. Na primer, mogu li se učenici Dafe razvesti kad im je veza pukla? Kad supružnik učenika Dafe koji ne praktikuje inicira razvod zbog toga što ne može da izdrži pritisak Đijangovog progona, ili zbog sukobljenih ličnosti, različitih verovanja, propale veze, šta učenik treba da radi? Treba li učenik Dafe da zatraži razvod zbog pitanja kao što su sukobljene ličnosti, različita verovanja ili propala veza? Kako tretirati situaciju u kojoj su se obe strane složile oko razvoda, ali usled progona Falun Gonga ne mogu da prođu kroz legalnu proceduru? Da li u takvoj situaciji, kad brak postoji samo na papiru, možemo da se zaljubimo u nekog drugog? Šta da radi praktikant, kad nema ličnu kartu da sklopi brak s voljenom osobom? Kako nadoknaditi to što nedostaje formalnost legalne procedure i ceremonije za one koji trenutno žive zajedno nevenčani? Ovakva pitanja idu u nedogled. Neki praktikanti su razmišljali kako da postupe u ovim situacijama, a u skladu sa učenjem Učitelja, saobražavajući se sa uslovima običnih ljudi i istovremeno slamajući progon starih sila i destruktivne elemente.

Naravno, odgovor na ova pitanja je jednostavan za onog ko ne vežba kultivaciju. Ali kao učenici Dafe u periodu Fa-ispravljanja, vezanost je ako neko suviše značaja pridaje osećanjima. Zato fokus na ova pitanja možda treba da bude na tome kako razrešiti ove probleme dok se imaju jake vezanosti. Možda treba ponovo razmisliti o tome kako tretirati sopstvene vezanosti na osnovu zahteva Fa-ispravljanja, i dati najviši prioritet spašavanju svih živih bića.

Naravno, vezanosti koje imaju praktikanti dolaze od preostalih aspekata naših ljudskih želja, koje još nisu kultivisane. Prilično je bolno boriti se sa svakojakim vezanostima. Međutim, suočeni s konfliktima, gledanje na stvari iz perspektive Fa-ispravljanja umesto iz ljudske perspektive odražava nivo šinšinga praktikanta i stepen do kog se asimilovao u Dafu. To je onda prava kultivacija. Samo kad postavi visoke standarde za sebe, čovek može prebroditi konflikte onda kad se s njima susretne, i ostati bistar i mudar.

Kad nastanu problemi, učenik drugačije od običnog čoveka gleda na probleme.

Na primer, pominjali smo osećanja između muža i žene. Muž i žena imaju sudbinske veze. Normalno je da u dnevnom životu postoje konflikti. Ako praktikant može da kontroliše svoj šinšing i mudro razmisli o problemu, to problem može pretvoriti u dobru stvar. Zato ne bi trebalo da postoji pitanje propale veze. Inače, neće li to biti kao obični ljudi?

Bogovi imaju osnovne zahteve za brak među ljudima i brak je svet i uzvišen. Nakon stupanja u brak, to da li muž i žena mogu biti lojalni jedno prema drugom je temelj braka. Ideja o razvodu je stvorena u današnjem društvu nakon što se moralni standard ljudi izopačio. Lični sentimenti i iracionalna osećanja se koriste kao standard za ocenu treba li brak da postoji ili ne. Naravno, neki praktikanti kažu da ne mogu da ostanu smireni i moraju da slede načine običnih ljudi. Onda je to njihov izbor. Nema pravila za obična ljudska bića u Dafi.

Ako je jedno od supružnika pokrenulo razvod usled pritisaka progona, ja mislim da kao učenici Dafe u periodu Fa-ispravljanja, mi treba da uložimo svoje napore u spašavanje živih bića. Čak i u slučaju razvoda, praktikant i dalje treba da da sve od sebe da spasi partnera. U najmanju ruku su imali sudbinsku vezu i jedno vreme su zajedno živeli. Danas su moralni standardi drastično opali, i ljudi misle da se tek tako može biti zajedno i rastati se.

Povodom neoženjenih/neudatih učenika Dafe koji se zaljube jedno u drugo i žele da se venčaju, ali zbog progona ne mogu da odu kod matičara, da li je zaista neophodno da se venčate pre kraja progona? Svaki minut i sekund su toliko dragoceni za objašnjavanje istine – zar ne možete sačekati završetak progona i onda proći kroz proceduru uzdignute glave?

Održati ozbiljan stav prema braku je osnovni moralni zahtev i jedan od osnova samopoštovanja ljudskog bića. To nije povinovati se aranžmanima starih sila. U drevna vremena, kad su moralni standardi bili visoki, ljudi se nisu odmah venčavali, čim se zaljube. Krupan događaj u životu zahteva da se dobro razmisli. Slediti nebesku i situaciju u društvu je takođe jedan od principa ljudskih bića. Hajde da napravimo nekoliko koraka unazad. Čak i stav „Ako ljubav može večno da traje, onda ne moramo biti zajedno svaku noć i dan“ može biti prelazno rešenje za vezu pod ovim posebnim okolnostima.

Kad govorimo o aranžmanima starih sila, one nas smatraju regularnim kultivatorima koji se bave ličnom kultivacijom, pa se usuđuju da se mešaju u Fa-ispravljanje. Ako smo vezani za ljudska osećanja i ne sledimo moralna načela koja su bogovi postavili za ljudska bića, živa bića nas neće poštovati na osnovu našeg moralnog standarda. Kad učenici Dafe nisu dobri u spašavanju živih bića, to je upravo pasti pod aranžman starih sila.

Zavisno od svojih emocija, čoveka lako iskoristi zlo. U Kini su pronađeni i uništeni neki punktovi za kreiranje materijala, kao posledica neadekvatnog odnosa pojedinih praktikanata prema osećanjima. Ove bolne lekcije zaslužuju našu pažnju u buduće.

Za one koji žive zajedno kao bračni partneri, a nisu prošli kroz formalnosti, bogovi novoga, kao ni starog univerzuma ne priznaju njihov brak, budući da krši moralne zahteve koje su bogovi postavili za ljudska bića. Mada je nemoguće vratiti se nazad, takvi treba da razmisle o načinima kako da to poprave, time što će obavestiti roditelje i prijatelje i sprovesti ceremoniju. Najvažnija stvar je biti u skladu sa moralnim standardima.

U zaključku, osećanja su samo deo hiljada raznih problema s kojim se susreću praktikanti u doba Fa-ispravljanja. U suštini, to je i dalje pitanje kako postaviti prioritete i kako kultivisati šinšing.

Ovo su moja lična mišljenja.