Falun Dafa Minghui.org

Eliminirati vezanost za erotsku seksualnu želju s ispravnog stajališta

(Minghui.org)

Dugo vremena sam bio zbunjen sentimentalnošću i nisam mogao pobjeći od nje. Zbog moje vezanosti za sentimentalnost, imao sam vezanost za seksualnu želju, koja me je mučila i učinila da se osjećam razočaran, kao i nedostojnim Učiteljevog spasenja. Kad se takva želja pojavila, mogao sam samo kriviti sebe i nisam se usuđivao razmišljati o Učitelju ili misliti o sebi kao Dafa praktikantu.

Jednog dana sam u snu prolazio kroz test seksualne želje. Iako nisam učinio ništa loše u snu, osjećao sam da nisam uradio dobro kad sam se probudio, jer se u snu nisam podsjećao da sam Dafa praktikant. Od početka moje kultivacije, ljudski osjećaj srama me je ograničavao. Ali toga dana, iznenada sam pomislio na pitanje: zašto nisam razmišljao o sebi kao Dafa praktikantu dok sam prolazio kroz ovaj test?

Nekoliko dana kasnije, kada se želja ponovno pojavila kako bi me ometala, pokušao sam sebi reći: "Ja sam Falun Dafa praktikant." Kad sam tiho pokušavao reći sebi te riječi, osjećao sam kako je jako teško završiti cijelu rečenicu, iako je bila duga samo nekoliko riječi. Osjećao sam, kao da sam se morao probiti kroz vrlo debeli sloj koji me je pokušavao zaustaviti od toga i natjerati me da odustanem od takvih misli. Ali ja sam i dalje inzistirao i završio rečenicu te ju počeo ponavljati po drugi i treći put. U početku je bilo vrlo teško završiti rečenicu, a glas u mom umu bio je također vrlo slab. Ali, nakon četvrtog i petog puta, jasno sam osjetio da je rečenica dolazila iz najdubljeg dijela mog života i stvorila veliku moć. Iako to nisam mogao vidjeti, osjetio sam kako rečenica osvjetljava sve moje dimenzije, a u međuvremenu je mračna i zla materija pod osvjetljenjem brzo raspršena i otopljena.

Tjedan dana kasnije, ponovo sam recitirao odlomak u poglavlju „Demonske smetnje pri prakticiranju“ u Zhuan Falunu:

„Dokle god se smatraš praktikantom, odmah ćeš se sjetiti što sam rekao i moći ćeš se suzdržati, pa ćeš moći proći taj test. … Xinxing našeg učenika poboljšao se velikom brzinom, i taj je mladi čovjek odmah postao oprezan. Prva misao koja mu je došla u glavu bila je: 'Ja nisam običan čovjek. Ja sam praktikant. Ne smijete tako postupati sa mnom. Ja kultiviram Falun Dafa.' Čim se ta misao pojavila, 'huš', sve je odjednom nestalo. U stvari, sve su to bile transformirane iluzije. Tada su se opet pojavili Buddha Amithaba i Lao Zi.“

Zapravo, Učitelj mi je već rekao u Fa kako se nositi s takvom vrstom situacije. Upravo zato što sam bio previše u zabludi i previše naglašavao površinsko značenje dviju riječi "san" i "meditacija" kada je Učitelj rekao:

„Ako tvoja sposobnost dinga u meditaciji nije dovoljna, oni će se pojaviti u tvojim snovima. Dok spavaš ili meditiraš, odjednom će se pojaviti.“

Zaboravio sam da je sve u ljudskom društvu također poput sna.

Kad sam recitirao poglavlje „Tvoj um mora biti ispravan“, Učitelj me je ponovo podsjetio:

„Što znači imati neispravan um? To se odnosi na osobu koja nije uvijek sposobna gledati na sebe kao na praktikanta. … Upravo sam govorio o tome kako praktikanti mogu sami sebi uzrokovati probleme, kada nisu u stanju ispravno se ponašati. To znači da su nevolje prouzrokovane zato što njihovo srce nije ispravno. Mi ukazujemo na to za vaše dobro, jer ćete tako znati kako postupati s takvim stvarima i kako ih raspoznati da se ne bi pojavili problemi u budućnosti. Iako nisam previše naglasio ove riječi, morate stvarno voditi računa o tome, jer je to čest uzrok problema; oni se često pojavljuju zbog toga. Kultivacija je izuzetno teška i vrlo ozbiljna. Ako si samo malo nemaran, možeš pasti i za tren biti uništen. Stoga tvoje misli moraju biti ispravne.“

Nakon toga, svaki put kada se suočim s takvim testom, uvijek odmah pomislim: "Ja sam kultivator. Ne možete tako prema meni postupati. Ja sam Falun Gong praktikant." Svaki put kad to kažem, osjećam snažnu energiju koja me prožima od iznutra prema vani, a mračni elementi odmah nestaju i ne mogu na mene uopće utjecati.