Falun Dafa Minghui.org

Turistički vodič iz Taipeija: „Treba samo da posjećujete mjesta sa istaknutim Falun Gong transparentima"

(Minghui.org)

Memorijalna dvorana Sun Yat-sena je obavezna turistička destinacija u Taipeiju za sve turiste koji dolaze iz matice Kine. Da bi im pomogli da saznaju istinu o Falun Gongu i kako bi im objasnili šta stoji iza propagande mržnje koju širi Komunistička partija Kine, praktikanti svakog dana odlaze tamo razgovarati sa turistima.

Jedan turistički vodič je prije ulaska u memorijalnu dvoranu nedavno rekao svojoj grupi turista da će sresti praktikante Falun Gonga na svim glavnim turističkim mjestima. „Ako na tom mjestu nema praktikanata, onda to znači da nije popularno", i dalje rekao: „Trebate samo posjećivati mjesta na kojima vidite istaknute Falun Gong transparente. "

Kineski turisti čitaju plakate koje su izložili praktikanti Falun Gonga ispred memorijalne dvorane dr. Sun Yat-sen u Taipeiju.

Bračni par iz Anhuija: „Kao drugačiji svijet"

Stariji supružnici iz pokrajine Anhui su posmatrali ceremoniju smjene počasne straže i došli su do praktikantskog štanda. Vidjevši brojne plakate koje su postavili praktikanti, čovjek se veoma iznenadio, „nikada nisam ni pomislio da ću vidjeti ovako nešto!"

Dok su razgovarali sa jednim praktikantom, kazali su mu da dobro znaju Falun Gong. Rekli su da je jedan od njihovih susjeda bio uhapšen i zatočen zbog svoga vjerovanja. Ipak, on i dalje prakticira i distribuira materijale kako bi razobličio klevetničku propagandu. Muškarac je rekao: „Tako je impresivno vidjeti sve ove plakate sa detaljnim informacijama. O ovome ću pričati mome komšiji kada se vratim – ovdje je kao drugačiji svijet!"

„Želim pročitati ovu knjigu"

Prolazile su dvije mlade žene i zaustavile se ispred plakata sa ispisanim riječima sa značenjem: „Falun Dafa je dobar" i „Istinitost - Dobrodušnost - Tolerancija su dobri." Neki su Budisti došli na Tajvan da prisustvuju budističkoj ceremoniji. Nakon što im je praktikant objasnio šta je Falun Gong, bili su vrlo iznenađeni. Jedan je od njih komentirao: „Nisam znao da Falun Gong prakticira Istinitost - Dobrodušnost - Toleranciju. Onda mora biti da je veoma dubok."

Praktikantica je govorila o ličnom iskustvu i rekla da je praksa sada rado prihvaćena u više od 100 zemalja svijeta. Žena je bila iznenađena; „Oh! Vaš Učitelj mora biti zaista sjajan jer se praksa sviđa tako velikom broju ljudi." Zatim je pitala kako da započne prakticirati i poželjela je da dobije primjerak knjige Zhuan Falun. Praktikant joj je dao primjerak knjige i ona je otišla vrlo radosna.

Nije umiješan u politiku

Jedan je turistički vodič rekao da ne želi viđati praktikante. Na pitanje zašto, odgovorio je da se praktikanti previše bave politikom. Praktikant mu je odgovorio: „Mi samo želimo prakticirati naše vjerovanje." Mi nemamo politički program ili političke težnje. Zašto to tako mislite?"

Vođa grupe je rekao da je bio u Pekingu 1999. godine i da je 25. aprila, vidio praktikante kako okružuju centralni komunistički kompleks. Praktikantica mu je objasnila da su praktikanti tamo otišli kao odgovor na nezakonita hapšenja u Tianjinu izvršena dan ranije. „Zvaničnici iz Tianjina su im rekli da odu žaliti se u Peking i zato su praktikanti otišli u Peking, "nastavila je ona: „Pošto ste iz Pekinga, onda van je dobro poznata Komunistička partija, da je to bio stvarno bio pravi napad na centralni komunistički kompleks, da li mislite da bi partija to dopustila?" Pokazala mu je sliku i kazala: „Samo pogledaj ovu sliku i uvjerite se koliko je bio opušten ovaj policajac iz obezbjeđenja. "

Turistički je vodič neko vrijeme razmišljao i nije imao daljnjih komentara.

Turistički vodič: Slažem se s vama

Još jedna gospođa vodič je kazala da je jedna njena nastavnica iz srednje škole prakticirala Falun Gong. Komentirala je: „Bila je jako dobra u svom poslu i bila je jako odgovorna, kao i drugi praktikanti koje poznajem. Zbog svog vjerovanja je izgubila posao, što je uticalo na cijelu njenu porodicu."

Ona je rekla da iako praktikanti u Kini nisu bili u mogućnosti informisati ljude o Falun Gongu u tako velikom obimu, kako se to radi na Tajvanu, oni (ipak) o tome razgovaraju sa ljudima. Tako je i ona saznala za to i kasnije napustila organizacije u sklopu Komunističke partije nakon što je saznala za sva zlodjela koja je Partija počinila.

„Znam da Falun Gong može poboljšati zdravlje i prirodu umu i da uči praktikante da budu bolji ljudi". Rekla je da se u tome slaže sa praktikantima. „(Samo) Zato što je Partija previše bezobzirna ja se ne usuđujem još da prakticiram."