Falun Dafa Minghui.org

Vancouver: praktikanti su učili jedni od drugih na konferenciji za razmjenu iskustava

(Minghui.org)

Na Langara koledžu u Vancouveru u Kanadi je 28. aprila 2018. održana Falun Dafa konferencija za razmjenu iskustava u kultivaciji. Praktikanti su podijelili iskustva o tome kako slijede principe Istinitosti - Dobrodušnosti - Tolerancije da bi postali bolji građani i bolje objašnjavali istinu o progonu u Kini.

Objašnjavanje istine Kinezima

Tokom proteklih deset godina gđa Xiong odlazi pred kancelariju za vize pri Kineskom konzulatu i na turističke lokacije, predstavljajući Falun Dafa Kinezima. Ona to radi u želji da ne budu zavedeni komunističkom klevetničkom propagandom. Ona je rekla: „Dok sam stajala ispred zgrade ureda za vize, neki su pješaci bili time dirnuti pa su mi slali hranu, čaj i cvijeće. Vozači koji su prolazili u svojim automobilima su mi trubili pokazujući tako svoju podršku.“

Kancelarija za vize je premještena dva puta, a gđa Xiong je skoro uvek bila ondje. Zbog toga što je često pomagala ljudima sa uputama, otvarajući vrata ili čisteći oko zgrada, vlasnici poslovnih prostora u okolnim prodavnicama su bili dirnuti. Ona kaže: „Ponekad mi daju grickalice, a ja sam time dirnuta jer oni na taj način žele uraditi nešto da podrže pravu stvar.“ Kada bi je prolaznici pitali da li joj treba pomoć, gđa Xiong bi im odgovarala da je najbolji način pomoći informirati druge o tragediji u Kini. „Apsolutno!", odgovorio joj je jedan pješak.

Falun Dafa konferencija za razmjenu iskustava Vancouver 2018, održana 28. aprila na Langara koledžu

Marljivost

Gđa Lee je radila u prodaji i marketingu za Epoch Times. Kako tečno govori korejski jezik, posjetila je skoro sve prodavnice vlasnika Koreanaca. No s prolaskom vremena, ona je počela popuštati i postala je pomalo depresivna.

Jednog dana je sanjala kako luta uokolo sa velikim, teškim koferom. Prišao joj je jedan čovjek i ponudio pomoć, ali ona je čvrsto držala kofer i nije bila voljna otpustiti ga. Smatrajući da je ovo nagovještaj koji joj je uputio Učitelj Li, ona je počela ulagati više napora u učenje Fa, vježbanje i slanje ispravnih misli. Također je gledala unutar sebe kad bi se suočila sa miješanjem starih sila. „Nekoliko dana kasnije sam imala još jedan san u kojem sam uzela ručnu torbu iz kofera i ostavila ostatak iza sebe. Jasno mi je da kao Dafa učenica trebam pomagati Učitelju u Fa - ispravljanju i spašavati ljude. Zato sam obećala da ću raditi dobro kao Dafa učenica."

Kada je gđa Lee ojačala i uskladila svoje ispravne misli, dobila je više hrabrosti i mudrosti. Čuda su se dogodila tokom narednog meseca i sklopila je dva velika, jednogodišnja ugovora sa klijentima.

Poboljšanje nakon gledanja unutar sebe

Mark Tickner je govorio o svom iskustvu u učestvovanja u debatama, kako u Britanskoj Kolumbiji, tako i u Fraser Valleyiju, dok se kandidovao za člana zakonodavne skupštine. On je prisustvovao svim skupovima i uvijek je podsticao pitanje progona Falun Dafa u Kini, a naročito o zločinu prisilne žetve organa. Na skupovima su kandidati stajali u redovima i razgovarali sa javnošću. Rekao je: „Kada sam govorio o prisilnoj žetvi organa i o Falun Dafa, skupovi bi postali tihi kao da je čak i vazduh bio zamrznut u sobi. Ipak, znao sam da je u drugoj dimenziji to imalo gromki zvuk nalik grmljavini groma."

Mark je rekao da praktikanti moraju gledati na Fa učenje kao na nešto najvažnije, jer učenje Fa pomaže praktikantima da održe fokus i dobro idu stazom kultivacije. „Kad se nevolje pojave na poslu ili kod kuće, ja ih uvijek smatram prilikom da se poboljšam", dodao je. Na taj način je stekao dublje razumijevanje Fa i bio je u stanju da se oslobodi sebičnosti i drugih vezanosti.

Podizanje svijesti u učionici

Gđica Qi, iz Kine prakticira Falun Dafa od djetinjstva slijedeći primjer svojih roditelja. Prije četiri godine je otišla na koledž u Vancouveru i diplomirala na vizuelnim umjetnostima i računarskim studijama.

„Razmišljala sam o objašnjavanju istine o Falun Dafa i o progonu profesorima i učenicima u umjetničkoj klasi.“ Stoga je napravila dva umjetnička rada da ih izloži u učionici. U naprednoj umjetničkoj klasi profesor je bio Kinez i ona je u početku oklijevala. Kasnije je otišla kod njeg, i rekla mu da planira napraviti umjetničko djelo o kršenjima ljudskih prava u Kini, uključujući i suzbijanje Falun Dafa.

„Na moje iznenađenje, profesor je to odobrio." Ispostavilo se da je on bio jedna od žrtava u demokratskom pokretu na trgu Tiananmen 1989. godine", dodala je. Gđica Qi je tako sastavila niz dijela o ugnjetavanju u Kini, uključujući progon Falun Dafa. Kada ih je predstavila čitavom razredu, svi su postali veoma ozbiljni i pažljivo proučavali sve radove. Učenici su bili šokirani zločinima i pokazali simpatije prema praktikantima.

Profesor je kasnije komentirao: „Ovo je odličan rad!“