Falun Dafa Minghui.org

Iskustvo o pitanju izvanbračne zajednice

(Minghui.org)

Pitanje jednog praktikanta upućeno drugom praktikantu:

Dragi kolega, kako si? Želio bih s tobom podijeliti sljedeće. U našem kraju su živjeli dvoje praktikanata koji su pobjegli od kuće da bi izbjegli daljnji progon. Radi se o neoženjenom muškarcu i neudanoj ženi koji su radili zajedno duže od dvije godine. Prije mjesec dana su dobili dijete, dakle imali su spolne odnose premda nisu živjeli u bračnoj zajednici.

U pogledu njihove situacije imamo različita shvaćanja. Vjerujemo da se moramo ponašati apsolutno ispravno kao Dafa praktikanti. Učitelj od nas traži da radimo dobro tri stvari, trebamo otpustiti cjelokupnog sebe i činiti posao Fa-ispravljanja svim srcem. Moramo se uskladiti s običnim društvom. Nije bilo vjenčanja niti su dobili bračni list. Bili su prisiljeni pobjeći od kuće kako bi izbjegli progon za razliku od kolega praktikanata koji su ostali kod kuće. Trebamo se poboljšati kao cijelo tijelo i odbaciti svako ponašanje koje nije u skladu s Dafa. Trebamo u tom procesu međusobno podijeliti iskustva s ciljem sveukupnog poboljšanja. Mislimo da je njihovo objašnjenje temeljeno na neispravnom shvaćanju i veoma nam je teško doći do zajedničkog shvaćanja utemeljenog na Fa. Možeš li podijeliti svoje shvaćanje u pogledu spomenute situacije?

Odgovor praktikanta:

Prvo bih zahvalio na prilici da podijelim svoje shvaćanje jer mi ono može pomoći da jasnije sagledam vlastito kultivacijsko stanje. Suočen s ovakvim pitanjem, kako ga shvaćam na temelju Fa? Mogu li biti dovoljno dobrodušan i jasnog uma? Ukratko ću odgovoriti na postavljeno pitanje.

1. Neregistrirani brak je uzrokovan ljudskim predodžbama, pretežno ljudskim naklonostima, željama i požudom. Naravno, također može biti i zbog potrebe da se ljudi pomažu i podržavaju u svakodnevnom životu. Po pitanju seksualnih odnosa, Učitelj je rekao sljedeće u Fa predavanju na konferenciji u Europi:

„Možete imati muža ili ženu. To je normalan način življenja ljudskih bića. Ali činite grijeh ako imate seksualnu aktivnost s nekim tko vam nije muž ili žena. Bogovi svih čestitih religija Istoka i Zapada su snažno naglašavali ovu stvar. Kad su sačinjavali norme kakav čovjek treba biti, raspravljali su vrlo ozbiljno o tome.”

Stoga smatram da kad bi se Dafa praktikanti trudili biti marljiviji u učenju Fa i u kultivaciji te bili svjesniji važne povijesne odgovornosti Dafa učenika perioda Fa-ispravljanja, trebali bismo biti u stanju bolje raditi, odnosno biti ispravniji. To će onda smanjiti mogućnosti ulaženja u nezakonite veze pogonjene žudnjom.

2. Kako drugi praktikanti mogu dobrodušnije riješiti ovaj konflikt različitih shvaćanja? Kako shvaćam, praktikanti se od samog početka kultiviraju na različitim razinama. Premda su svi u Fa, nemoguće je da svi imaju jednako shvaćanje ponašajući se na potpuno isti način, osim kada je riječ o kršenju Fa-principa. Prema opisanoj situaciji valja smireno razmisliti te prosuditi u skladu s veoma ispravnim standardima običnih ljudi. Nisu se ponijeli dobro, posebice kao Dafa praktikanti. Zašto se nisu mogli kontrolirati te ukloniti svoju težnju za ljudskom naklonošću, željama i požudom u ovom presudnom povijesnom trenutku? Učitelj kaže:

„Ali kako god bilo, vi ste učenici Dafe, pa samo imajte ispravne misli u glavi i dajte sve od sebe da dobro radite šta treba. Vi se kultivišete dok ste prilagođeni običnim ljudima do najveće moguće mere. Nema potrebe da postanete sveštenici ili da se ponašate kao oni ljudi koji su napustili svetovni život. Zapravo, ovo je već nešto najzgodnije po pitanju forme. Ali što se tiče uzdizanja vašeg šinšinga, tu apsolutno ne može biti kompromisa.” („Predavanje Fa na konferenciji u Vankuveru, u Kanadi, 2003.” prijevod na srpski)

Stoga smatram da kada bismo sebe gledali strogo kao Dafa učenike perioda Fa-ispravljanja, svaki naš korak bi bio otvoren i častan te bio vrijedan poštovanja budućih generacija.

Gledajući na stvari kroz standard obične osobe, ipak ovo dvoje praktikanata nisu bili u braku (nisu bili u izvanbračnim vezama ili u nekom drugom nepriličnom ponašanju). U okolnostima zlog progona oni nisu registrirali svoj brak i to je postala činjenica. Stvar je privatna i miješanje drugih mi se također čini neprikladno.

Iz aspekta našeg poboljšavanja kao jednog tijela, svaki praktikant mora neprekidno poboljšavati xinxing. Nadam se da će se oboje ozbiljno odnositi prema ovom braku te biti u stanju podsjetiti se na odgovornosti koje imaju kao Dafa učenici perioda Fa-ispravljanja te marljivo prakticirati u formatu njihovog obiteljskog života. Trebamo se odnositi prema njima s razumijevanjem, podsjetiti ih i pomoći im.

Kultivacija je privatna stvar svake osobe, odnosno ima li netko tu želju, ili koji standard netko može dostići, ograničeno je mnogim unutarnjim i vanjskim elementima koji ne mogu biti nametnuti. Ipak, činjenica je da je Učitelj pretrpio nebrojene teškoće za naše dobro. Pošto je naša sposobnost prosvjetljenja loša, nismo dobro shvatili Fa, nismo otpustili naše vezanosti pa nismo mogli postići najbolje rezultate koje nam je podario Učitelj u mnogim stvarima. To je uzrokovalo dodatne teškoće za Učitelja u Fa-ispravljanju i nanijelo gubitke za našu budućnost. Međutim, mi i dalje koristimo naše ljudske predodžbe kao standard da bi zaštitili sebe i stare sile umjesto da smo u suglasju s Učiteljevim spasenjem.

3. Ova situacija je također prilika za kolege praktikante da povise xinxing. Nikako nemojte biti vezani za tuđe vezanosti pokušavajući samo promijeniti druge. Trebamo se ponašati u skladu s Učiteljevim zahtjevima. Prvo, kada smo suočeni s konfliktom i problemima, trebamo pomisliti: „Zašto mi je dano da ovo vidim? Koja se od mojih vezanosti ovdje pojavila?”, te se poboljšati.

Nedavno sam primio jedno pismo. Kolega praktikant me zamolio da sakupim te im pošaljem neke članke vezane za naklonosti, požudu i žudnje. Preporučio sam članak objavljen 25. veljače, 2003. na Minghui webstranici naziva „Neke misli glede moralnosti u braku” i predavanje Učitelja „Podučavanje i objašnjavanje Fa na Fa-konferenciji u njujorškom Metropolitanu.” Zašto nisam sakupio sve članke koje je zatražio kolega praktikant? Objasnio sam mu da sam to učinio uglavnom zato da izbjegnem situaciju u kojoj svi govore s svojim vezanostima. U raspravama se često citiraju poglavlja ili stihovi ne samo kako bi ljudi dokazali da su u pravu, već i zato da dokažu da su drugi u krivu. Međutim, to je stanje ljudske ideologije što je u suprotnosti s mislima praktikanata. Rasprava i dijeljenje iskustava među Dafa praktikantima su tu da nas podsjete da nije važno znaš li pričati dobro ili ne, ono što istinski mijenja srca ljudi je Fa. Samo kada svi možemo smireno učiti Fa te iskrenog uvjerenja potražiti vlastite nedostatke, konflikt može biti riješen u temelju. Ako svatko samo želi promijeniti druge, onda je to samo obična ljudska rasprava.

Mi zapravo učimo Fa koristeći razumijevanje Fa kako bi ono vodilo naše živote, a ne živote drugih. Ako tjeramo druge da se prilagode našem shvaćanju, to im je teško prihvatiti, posebno ako još uvijek imaju vezanosti i ako nisu uvidjeli hitnost otpuštanja vezanosti. Čak i kada ih samo podsjetimo bez nametanja naših misli, jesu li naše misli i ponašanje nesebični, harmonizirajući i dovoljno suosjećajni? Te stvari će isto utjecati na učinak našeg dijeljenja iskustava.

4. Vezano za spomenute praktikante, možemo ih dobrodušno potaknuti da više uče Fa i poboljšaju xinxing dok obavljaju Dafa aktivnosti. Trebamo prosuditi osobu ili sagledati pitanje na sveobuhvatan način, umjesto da se raspravljamo koliko su loši ili koliko su u krivu. Ne smatramo neku osobu iznimnom zbog toga što je napravila nešto dobro, kao što je ne smatramo lošom jer je napravila nešto loše. Moguće se pročišćavati svaki dan jer se istinski Dafa učenik treba svakodnevno poboljšavati dok se usklađuje sa Fa. Striktno stajalište će nas s druge strane onemogućiti u prepoznavanju činjenica.

Učitelj nam je rekao:

„Za kultivatore, ipak, po pitanju povećavanja zahteva prema vašem šinšingu i otpuštanja vaših vezanosti, tu apsolutno nema vrdanja i standard se apsolutno ne može sniziti, jer mi treba da budemo odgovorni prema budućnosti, prema kosmosu i živim bićima budućnosti. Mnogi učenici Dafe u budućnosti će dostići rang gigantskih bića i oni će obuhvatiti mnoga živa bića, čak bezgranična bića. Pa, ako bi se vaš standard snizio, onda taj nivo kosmosa ne bi dugo potrajao i taj nivo nebeskog svoda ne bi dugo potrajao i stoga morate zadovoljiti standard.”

(„Predavanje Fa na konferenciji u Vankuveru, u Kanadi, 2003.” prijevod na srpski)

Ako bi u pogledu ovih stvari uključene osobe mogle biti marljivije u učenju Fa uz dobrodušnu pomoć i podsjećanje ostalih, oni sami će razumjeti ovo pitanje u skladu s Fa višeg standarda. To će im omogućiti da se više prilagode standardu Dafa učenika perioda Fa-ispravljanja.

5. Učitelj želi spasiti sva bića tijekom Fa-ispravljanja. Trebamo se maksimalno potruditi da se harmoniziramo s onime što Učitelj želi postići umjesto da odbacujemo praktikanta koji je već dobio Fa. To je naša najdobrodušnija misao. Možemo mnogo naučiti iz lekcija i situacija s kojima su bili suočeni praktikanti prisiljeni pobjeći iz kuće da bi izbjegli progon i možemo se potruditi ispravnije kročiti preostalim dijelom puta. Na primjer, čak i u teškoj situaciji trebamo dati sve od sebe da se prilagodimo običnom društvu. Praktikanti koji imaju obitelji bi se trebali zaista potruditi da žive i obavljaju Dafa posao kod kuće. Trebali bi po mogućnosti obratiti posebnu pažnju na učenje Fa i dijeljenje iskustava sa praktikantima u različitim kultivacijskim stanjima. Nemojte misliti da samo zato što je svatko došao sudjelovati u Dafa aktivnostima da svatko može kontrolirati svoj xinxing te prirodno postići napredak kao jedno tijelo.

U zaključku, pomognimo i podsjetimo jedni druge da zajednički stremimo naprijed prema danu kada će Fa-ispravljanje stići u ljudski svijet.